Transzformációs HR szaktanácsadó Szakirányú továbbképzéseink

Ez neked szól...

Ha olyan HR szakember vagy, aki nyitott az újdonságokra; aki látja, hogy a változás megállíthatatlanul közeledik és fel szeretnél készülni; aki felismerte a digitális eszközök jelentőségét; aki stratégiai szerepet szeretne vezetője mellett ellátni és megismerkedne az eszközrendszerrel, amivel ez lehetséges.

A szakról röviden

A képzés célja, hogy a résztvevő HR szakemberek széleskörű tudást, kompetenciát szerezzenek a modern szervezetek működésével, illetve az ezzel járó HR kihvásokkal és megoldásokkal kapcsolatban a gyorsan változó, nehezen kiszámítható, komplex és bizonytalan vállalati környezetben. A résztvevők a képzés eredményeképpen sikerrel fognak tudni hozzájárulni a fenntartható szervezetek működéséhez és az élményszerű, fejlődést és innovációt támogató munkavállalói környezet kialakításához. A szakirány további célja, hogy a hallgatók gyakorlati ismereteket és tudást szerezzenek a tény- és adatalapú döntéseket megalapozó HR és menedzsment rendszerekről, illetve digitális HR ismereteik bővüljenek.


Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Az órákon aktuális, valós és releváns HR, illetve üzleti kihívásokkal, megoldásokkal, technológiákkal, startup ötletekkel ismerkedünk meg. Az esettanulmányokat, valódi projekteken keresztül, maguk a megvalósítók mondják el, akik széleskörű vállalati HR vezetői, tanácsadói, szervezetfejlesztői tapasztalattal rendelkeznek. A résztvevők megismerhetik azt is, hogy mitől működött, miért vallott kudarcot, vagy miért hozott akár a várttól eltérő eredményt a projekt.

 • HR vezető
 • HR Business Partner
 • Learning & Development szakértő
 • HR Generalista
 • People Analytics szakember

Stratégiai szemlélet; Gazdaságpszichológia; HR technológiák, a HR helye a szervezetben; People Analytics/Adatok emberekről; Teljesítmény menedzsment; Tanulás, fejlődés és tehetségmenedzsment; Szervezeti kultúra és tudásmenedzsment

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség:

 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
 • emberi erőforrások alapképzési szak
 • pszichológia alapképzési szak

vagy

b) egyéb, legalább alapképzési szintű (korábban főiskolai szintű) képzésen szerzett oklevél, ha

ba) a jelentkező rendelkezik a belépéshez szükséges minimális 60 kredittel az alábbi területekről:

 • gazdasági, humán és társadalomtudományi ismeretek (közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti – döntéselmélet, módszertan – ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia): 20 kredit
 • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek): 15 kredit
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek): 15 kredit

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad,

bb) a jelentkező HR területen legalább 3 év szakmai tapasztalatot szerzett

Személyesen
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Egressy út 178/G, 406-os iroda

E-mailben
szakirany@metropolitan.hu

Telefonon
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Balikó László: 06 1 398 6815
Jakubik Anna: 06 20 519 9720

Hallgatóinknak
Hétköznapokon 8:00-17:00 között a 06 1 273 2467-es telefonszámon, illetve az alábbi elérhetőségeken: https://metropolitan.hu/ugyintezek

Ők is nálunk tanítanak