Transzformációs HR szaktanácsadó Szakirányú továbbképzéseink

Ez neked szól...

Ha egy olyan HR szakember vagy, aki nyitott az újdonságokra; aki látja, hogy a változás megállíthatatlanul közeledik és fel szeretnél készülni; aki stratégiai szerepet szeretne a vezetője mellett ellátni és megismerkedne az eszközrendszerrel, amivel ez lehetséges lenne.

A szakról röviden

A képzés célja, a modern szervezetek világának bemutatása és az ezzel járó HR feladatok és kihívások ismertetése, amely feladatok megoldásához új tudásra, kompetenciákra is szükség van. A képzés kifejezetten csak ezen új feladatokkal, megoldásokkal és szervezeti működésekkel foglalkozik. A cél a fenntartható, hatékony szervezet és élményszerű, fejlődést és innovációt támogató munkavállalói (szervezeti állampolgári) környezet megismerése, kialakításának elsajátítása. A vezetők számára kiemelten fontos a tényalapú döntéseket megalapozó rendszer megismerése és kialakítása.


Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Egyes órákon olyan új technológiákkal, startup ötletekkel, vagy konkrét megoldásokkal ismerkedünk, amelyek megoldanak feltehetően, vagy már megoldottak egy-egy HR, vagy szervezeti kihívást. Esettanulmányokat, valódi projekteken keresztül, maguk a megvalósítók mondják el, hogy mi az amitől működött és mi az amitől beállt a projekt, vagy nem azt az eredményt hozta, amit vártak tőle.

  • HR stratéga
  • L&D szakértő
  • People Analytics szakember

HR technológiák, a HR helye a szervezetben; People Analytics/Adatok emberekről; Teljesítmény menedzsment; Tanulás, fejlődés és tehetségmenedzsment; Szervezeti kultúra és tudásmenedzsment

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség:

  • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
  • emberi erőforrások alapképzési szak
  • pszichológia alapképzési szak

vagy

b) egyéb, legalább alapképzési szintű (korábban főiskolai szintű) képzésen szerzett oklevél, ha

ba) a jelentkező rendelkezik a belépéshez szükséges minimális 60 kredittel az alábbi területekről:

  • gazdasági, humán és társadalomtudományi ismeretek (közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti – döntéselmélet, módszertan – ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia): 20 kredit
  • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit
  • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek): 15 kredit
  • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek): 15 kredit

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad,

bb) a jelentkező HR területen legalább 3 év szakmai tapasztalatot szerzett

Személyesen
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Egressy út 178/G, 406-os iroda

E-mailben
szakirany@metropolitan.hu

Telefonon
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Marosné Krisztina: 06 1 398 6815
Zsenei-Horváth Emese: 06 20 519 9720

Hallgatóinknak
Hétköznapokon 8:00-17:00 között a 06 1 273 2467-es telefonszámon, illetve az alábbi elérhetőségeken: https://metropolitan.hu/ugyintezek

Ők is nálunk tanítanak