Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Transzformációs HR szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzés | Budapesti Metropolitan Egyetem

Transzformációs HR szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzés Szakirányú továbbképzéseink

Ez neked szól...

Ha olyan HR szakember vagy, aki nyitott az újdonságokra; aki látja, hogy a változás megállíthatatlanul közeledik és fel szeretnél készülni; aki felismerte a digitális eszközök jelentőségét; aki stratégiai szerepet szeretne vezetője mellett ellátni és megismerkedne az eszközrendszerrel, amivel ez lehetséges.

A szakról röviden

A képzés célja, hogy a résztvevő HR szakemberek széleskörű tudást, kompetenciát szerezzenek a modern szervezetek működésével, illetve az ezzel járó HR kihívásokkal és megoldásokkal kapcsolatban a gyorsan változó, nehezen kiszámítható, komplex és bizonytalan vállalati környezetben. A résztvevők a képzés eredményeképpen sikerrel fognak tudni hozzájárulni a fenntartható szervezetek működéséhez és az élményszerű, fejlődést és innovációt támogató munkavállalói környezet kialakításához. A szakirány további célja, hogy a hallgatók gyakorlati ismereteket és tudást szerezzenek a tény- és adatalapú döntéseket megalapozó HR és menedzsment rendszerekről, illetve digitális HR ismereteik bővüljenek.


Kedves érdeklődők! 

A Transzformációs HR tanácsadó szakirányú továbbképzésünk 2020. szeptemberétől nem indul el! Érdeklődni kizárólag a szakirany@metropolitan.hu email címen tudtok!

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Az órákon aktuális, valós és releváns HR, illetve üzleti kihívásokkal, megoldásokkal, technológiákkal, startup ötletekkel ismerkedünk meg. Az esettanulmányokat, valódi projekteken keresztül, maguk a megvalósítók mondják el, akik széleskörű vállalati HR vezetői, tanácsadói, szervezetfejlesztői tapasztalattal rendelkeznek. A résztvevők megismerhetik azt is, hogy mitől működött, miért vallott kudarcot, vagy miért hozott akár a várttól eltérő eredményt a projekt.

 • HR vezető
 • HR Business Partner
 • Learning & Development szakértő
 • HR Generalista
 • People Analytics szakember

Stratégiai szemlélet; Gazdaságpszichológia; HR technológiák, a HR helye a szervezetben; People Analytics/Adatok emberekről; Teljesítmény menedzsment; Tanulás, fejlődés és tehetségmenedzsment; Szervezeti kultúra és tudásmenedzsment

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség:

 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
 • emberi erőforrások alapképzési szak
 • pszichológia alapképzési szak

vagy

b) egyéb, legalább alapképzési szintű (korábban főiskolai szintű) képzésen szerzett oklevél, ha

ba) a jelentkező rendelkezik a belépéshez szükséges minimális 60 kredittel az alábbi területekről:

 • gazdasági, humán és társadalomtudományi ismeretek (közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti – döntéselmélet, módszertan – ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia): 20 kredit
 • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek): 15 kredit
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek): 15 kredit

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad,

bb) a jelentkező HR területen legalább 3 év szakmai tapasztalatot szerzett

Érdeklődés kizárólag e-mailben: szakirany@metropolitan.hu

Ők is nálunk tanítanak