Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Textiltervező BA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Textiltervező BA Alapképzéseink

Ez neked szól...

 • Ha érdekel a divat-, jelmez-, textil- és mintatervezés, a kreatív kísérletezés és alkotói önkifejezés. 

 • Ha nyitott, együttműködésre kész vagy, és mentorok vezetésével szeretnél kiteljesedni a textil- vagy divatkollekciók tervezésében és megalkotásában. 

 • Ha szeretnéd magad megfogalmazni saját textiljeid, öltözékeid, mintáid által.  

 • Ha kitartó, kreatív, szorgalmas vagy, ha érdekel a manuális és számítógépes tervezés, ha fontosnak tartod, hogy alkoss és azt másoknak is megmutasd, ha kísérletező alkat vagy, és naprakész trendi tudásra vágysz. 

A szakról röviden

Három éves, magas szintű művészeti képzésünkön gyakorlati tapasztalatokra, kísérletezésre épülő, innovatív és etikus tervezői szemléletre tehetsz szert. 

 

A Textiltervezés BA művészeti alapszak képzésének célja "művészi és design" szemlélettel egyaránt rendelkező textil- és divattervezők képzése, akik a divat és textil különböző területein képesek komplex tervezési feladatokat megoldani, valamint a márka és kollekcióépítés folyamataiban kreatívan részt venni. Olyan társadalmilag érzékeny, innovatív szakembereket képzünk, akik a divat és textil formanyelvén keresztül felelősen és etikusan reagálnak az aktuális ökológiai, kulturális és piaci kihívásokra. 

Első év - Alapozás 

 • formaalakítás, mintaképzés, rajz és tervmegjelenítés alapjai 
 • a kreatív gondolkodás alapjai, rövid tervezési feladatok 
 • Műhelykóstolók (szabás, varrás, nyomás, szövés stb.) 


Második év - Specializálódás 

 • a választott irány mesterségbeli fogásai 
 • tematikus kutatások és gyakorlati feladatok, workshopok 
 • kritikai érzék és prezentációs gyakorlat fejlesztése 


Harmadik év - Saját hang megtalálása 

 • projektek, integrált tervezések 
 • saját hang megtalálása a szakmai alapok fejlesztésével 
 • portfólió formába öntése 
 • szakmai jövőkép alapozása 


Szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:    

 • textil- és divattervezési stúdiumok 35-55 kredit;    
 • kutatási és tervezési gyakorlatok 20-40 kredit;    
 • művészet és design szakelmélet 10-30 kredit;    
 • vizuális és művészeti stúdiumok (ábrázolás és kommunikáció) 20-40 kredit;    
 • elméleti stúdiumok (design- és művészettörténet és elmélet, filozófia, társadalomtudomány, gazdasági és jogi ismeretek) 20-40 kredit;    
 • kapcsolódó társszakmák ismeretei 2-15 kredit.    Tantervek:

Divat specializáció 
@metufashion 

 • fashion stylingdivatbemutatók, divatperformansz, divatkiállítás és jelmeztervezés, szabásminta tervezés, formai innováció a divatban, trendismerettel és portfolió építéssel! 
 • Divattervezés, Klasszikus divattervezés, Experimentális divattervezés, Innovatív divattervezés 
 • divatkollekció tervezés; kísérleti és funkcionális öltözéktervezés; divatkiegészítő tervezés és styling; kortárs divatjelenségek: képzőművészet és divat, építészeti és plasztikai párhuzamok, természeti és kulturális inspirációk; innovatív anyagkísérletek,  
 • textil- és divattörténet trendismerettel; szabad modellezés, varrás- és szabásgyakorlatok;  
 • divatbemutatós tapasztalatok, program ismeretek  

Specializáció vezető: Kovács Adél doktorjelölt, fashion designer

 

Textil specializáció 
@metu_textile 

 • Tradíció+Innováció - Design thinking módszertana 
 • Struktúra- és mintatervezés tradicionális és alternatív textiltechnikákkal, digitális tervezéssel és kísérleti megközelítések segítségével  
 • lakástextil, öltözködési textil és funkcionális textiltárgyak tervezése és kivitelezése 
 • Textiltervezés, Tradicionális textiltervezés, Experimentális textiltervezés, Innovatív textiltervezés   
 • szövött-, struktúraképző- és nyomott anyagtervezés, formaképzés 
 • innovatív anyagkísérletek 
 • Prezentációs technikák, szakmai gyakorlat, élő projektek 
 • CAD/CAM programhasználat 
 • Smart textilek 

Specializáció vezető: Révész Eszter DLA, textiltervező művész


A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

Designelmélet-  A kurzus átfogó képet  ad – 19. századtól kezdődően 21. század elejéig bezárólag - a design főbb korszakairól, trendjeiről, legfontosabb problémáiról, legjelentősebb alkotóiról, különös tekintettel az alkalmazott textil és a divat területeire.   

Textiltörténet- ismerteti az alapvető textiltechnikák vázlatos európai fejlődéstörténetét és a különböző korok főbb jellemzőit (anyagok, színhasználat, mintakincs, felhasználás).   

Divattörténet - áttekinti az öltözködés szerepét, jelentőségét az ókortól kezdve, valamint részletesen áttekintik, melyik korszakban mit fejezett ki az öltözék. Megismerik, hogy a divat a világ jelenségeivel milyen kapcsolatban áll, és ezek változásai hogyan hatnak rá.   

Fenntartható divat- és textil -célja a divatipar fenntarthatóbb jövőjének kialakítása, a jó gyakorlatok bemutatása társadalmi, környezeti és gazdasági szempontokat figyelembe véve.  Keressük az innovatív megoldásokat, amelyek a divatágazat hosszú távú fenntarthatóságát támogatják.     

Textil – és divat tárgytervezés - kreatív kutatómunkára alapoz, egyéni inspiráció alapján egyedi kiegészítő kollekció tervezése és kivitelezése a cél. Továbbá, hogy egy öltözéket „kísérő”, divatkiegészítő elkészítésén keresztül a tervezéstől a kivitelezésig megismerjék a folyamatot Innovatív tervezés: a divat és textiltervezés klasszikus ismeretei mellett az innovatív anyagokat és a hozzájuk kapcsolódó innovatív technológiai eljárásokat tanulmányozza.   

Formaképzés - Főbb témák: 1. Az anyagok megjelenési formái /dimenziók/ és ezekre épülő formálási lehetőségek.  2. Papírplasztika-papírhajtogatási gyakorlatok. 3. Különböző felületi és strukturális technikák. Összetett téri feladatok. 4. Anyagtársítások.   

Mintaképzés- bevezetés  a szín, a felület, a szerkezet, a textúra és a minta értelmezésébe és különböző eszközökkel történő tervezésébe, gazdagítja a manuális és digitális eszközskálát.   

Tervezői identitás és branding  a prezentációs készségeket  fejleszti.  Képessé tesz önállóan megtervezni és kivitelezni mind szakmai, mind üzleti prezentációkat, előadásokat, vizuális portfóliókat.  felkészítve a szakmai és az üzleti életben adekvát (megfelelő) nyilvános megszólalásra, szereplésre. 

Ők is nálunk tanítanak