Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Textiltervező BA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Textiltervező BA Alapképzéseink

Ez neked szól...

ha érdekel az alapanyagok, a divat és lakástextil világa. Ha alkotóként készen állsz arra, hogy egyéni látásmódoddal alakítsd a jövő textilkultúráját.  Készíthetsz alapanyagot, textil tárgyat, ruhát és kiegészítőt munkád lehet alkalmazott vagy autonóm alkotás is. Ha érdekel a manuális és számítógépes tervezés, ha fontosnak tartod, hogy alkoss és azt másoknak is megmutasd, ha kísérletező alkat vagy, akkor a nálunk ezt is fejlesztheted.  

A szakról röviden

A Textiltervezés BA szak képzésének célja "art+design" szemlélettel egyaránt rendelkező textil- és divattervezők képzése, akik a divat és textil különböző területein képesek komplex formaalakítási és anyagtervezési feladatokat megoldani, valamint a márka és kollekciófejlesztés folyamataiban alkotó módon részt venni. Olyan érzékeny, innovatív szakembereket képzünk, akik a textil formanyelvén keresztül felelősen reagálnak az aktuális ökológiai, társadalmi és kulturális és piaci kihívásokra. 

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán
 • art-design-fashion képzési karakterrel textil- és divattervezést 
 • piacképes myBrand portfolióépítést 
 • up to date tervezési és kivitelezési módszereket életszerű témákkal, klasszikus és innovatív anyagokkal, analóg és digitális technikákkal 
 • a szakmában aktívan alkotó oktatóktól innovatív tervezői szemléletet, hazai és nemzetközi pályázatok, valós munkaprojektek tapasztalatát 
 • tradicionális és kísérleti szakmai gyakorlatot, korszerű műhelyháttérrel 

Szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:  

 • textil- és divattervezési stúdiumok 35-55 kredit;  
 • kutatási és tervezési gyakorlatok 20-40 kredit;  
 • művészet és design szakelmélet 10-30 kredit;  
 • vizuális és művészeti stúdiumok (ábrázolás és kommunikáció) 20-40 kredit;  
 • elméleti stúdiumok (design- és művészettörténet és elmélet, filozófia, társadalomtudomány, gazdasági és jogi ismeretek) 20-40 kredit;  
 • kapcsolódó társszakmák ismeretei 2-15 kredit.  

Elméleti tárgyak: Vizuális és művészeti stúdiumok, Művészet és design szakelmélet, Elméleti stúdiumok, Kapcsolódó társszakmák, Specializációk ismeretkörei 

Gyakorlati tárgyak: Kutatási és tervezési gyakorlatok, Tervezői identitás és branding, Műhelygyakorlatok, Specializációk gyakorlati tárgyai: Divattervezés, Textiltervezés 

 • Divat specializáció – Divattervezés, Klasszikus divattervezés, Experimentális divattervezés, Innovatív divattervezés,  
 • Textil specializáció – Textiltervezés, Tradicionális textiltervezés, Experimentális textiltervezés, Innovatív textiltervezés 

Designelmélet - A kurzus keretében a hallgatók átfogó képet kapnak – 19. századtól kezdődően 21. század elejéig bezárólag - a design főbb korszakairól, trendjeiről, legfontosabb problémáiról, legjelentősebb alkotóiról, különös tekintettel az alkalmazott textil és a divat területeire. 

Textiltörténet - A Textiltörténet tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az alapvető textiltechnikák vázlatos európai fejlődéstörténetét (eszközkészlet, központok, működési forma) és a különböző korok produktumainak főbb jellemzőit (anyagok, színhasználat, mintakincs, felhasználás). 

Divattörténet - A divattörténet keretében a hallgatók megismerik az öltözködés szerepét, jelentőségét az ókortól kezdve, valamint részletesen áttekintik, melyik korszakban mit fejezett ki az öltözék. Megismerik, hogy a divat a világ jelenségeivel milyen kapcsolatban áll, és ezek változásai hogyan hatnak rá. 

Fenntartható divat- és textil - A tantárgy képzési célja a divatipar fenntarthatóbb jövőjének kialakítása, a jó gyakorlatok bemutatása társadalmi, környezeti és gazdasági szempontokat figyelembe véve. A kurzus során bemutatjuk azokat az innovatív megoldásokat, amelyek a divatágazat hosszú távú fenntarthatóságát támogatják.   

Textil – és divat tárgytervezés - A tantárgy célja, kreatív kutatómunkára alapozva, egyéni inspiráció alapján egyedi kiegészítő kollekció tervezése és kivitelezése. További cél, hogy egy öltözéket „kísérő”, divatkiegészítő tárgy elkészítésén keresztül elsajátítsák az alak-arány-felület-szín összhangját és a tervezéstől a kivitelezésig a folyamatot a választott (egyéni) témakörön belül megvalósítsák. 

Innovatív tervezés:A tantárgy célja, hogy a hallgató a divat és textiltervezés klasszikus ismeretei mellett az innovatív anyagokat és a hozzájuk kapcsolódó innovatív technológiai eljárásokat megismerje és alkalmazza. 

Formaképzés - Főbb témák: 1. Az anyagok megjelenési formái /dimenziók/ és ezekre épülő formálási lehetőségek. Természeti és mesterséges formakincs vizsgálata. 2. Papírplasztika-papírhajtogatási gyakorlatok. 3. Különböző felületi és strukturális technikák. Összetett téri feladatok. 4. Anyagtársítások. 

Mintaképzés - A tárgy bevezetést kíván nyújtani a szín, a felület, a szerkezet, a textúra és a minta értelmezésébe és különböző eszközökkel történő tervezésébe. Megismerteti a mintaképzési alapfogalmakat, gazdagítja a manuális és digitális eszköz skálát. 

Tervezői identitás és brandingKitűzött cél a prezentációs készségek egyéni fejlesztése. A hallgatók képesek lesznek önállóan megtervezni és kivitelezni mind szakmai, mind üzleti prezentációkat, előadásokat, vizuális portfóliókat. Megtanulnak az erősségeikre építeni az előadások során és elkerülni, ill. csökkenteni a kevésbé hatásos elemeket a prezentációkban. Összességében a hallgatók képesek lesznek a szakmai és az üzleti életben adekvát (megfelelő) nyilvános megszólalásra, szereplésre. 

Ők is nálunk tanítanak