Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha a nemzetközi gazdaság, pénzügyi világ iránt érdeklődsz, és többet akarsz tudni a világ egyre jobban összekapcsolódó elemeiről! Nálunk nemzetközi környezetben használható tudást szerezhetsz álmaid megvalósításához!

A szakról röviden

A 21. században a globalizáció miatt a világ egyre kisebbé vált, ezzel együtt a gazdasági folyamatok egyre szorosabban fonódnak össze. Ezért egyre több olyan közgazdászra van szükség, aki el tud igazodni a nemzetközi üzleti környezetben. Aki képes értelmezni a folyamatosan változó környezetet és felelősségteljes döntések tud hozni munkája során. A METU-n felkészítünk arra, hogy átlásd a változó világ aktuális gazdasági kérdéseit és ki tudd használni az ezekből adódó lehetőségeket.

Nemzetközi pénzügy specializáció
Nemzetközi menedzsment specializáció

Az egyes specializációk megfelelő létszám esetén indulnak el.

Szakértőként, elemzőként, döntés előkészítőként vagy döntéshozóként

 • nemzetközi területen tevékenykedő hazai és külföldi vállalatoknál,
 • hazai és nemzetközi gazdasági és politikai intézményeknél, szervezeteknél,
 • állami szerveknél, gazdasági és diplomáciai szervezeteknél

Haladó nemzetközi gazdaságtan, Európai integráció gazdaságtana, Modern közgazdasági ismeretek, Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Interkulturális menedzsment és marketing, Nemzetközi kereskedelem, Nemzetközi fejlődés és fejlesztés, Nemzetközi gazdasági jog, Nemzetközi stratégiai menedzsment , Nemzetközi pénzügyi menedzsment

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

 • a gazdaságtudományok képzési területről:
 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
 • emberi erőforrások alapképzési szak,
 • kereskedelem és marketing alapképzési szak,
 • pénzügy és számvitel alapképzési szak,
 • turizmus-vendéglátás alapképzési szak,
 • üzleti szakoktató alapképzési szak,
 • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak,
 • gazdaságelemzés alapképzési szak,
 • közszolgálati alapképzési szak,

társadalomtudomány képzési területről:

 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

Továbbá figyelembe vehetők: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 18 kredit;
 • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
 • szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.


Segítjük hallgatóinkat abban, hogy minél szélesebb nyelvismerettel és gyakorlati tapasztalattal léphessenek a munkaerő-piacra.
A gyakorlati ismeretek erősítése érdekében szorosan együttműködünk a TATA Consultancy Services Budapesten működő multinacionális szolgáltató vállalattal, valamint más, a nemzetközi üzleti környezetben megjelenő partnerekkel.

Ők is nálunk tanítanak