Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Master of Business Administration (MBA) | Budapesti Metropolitan Egyetem

Master of Business Administration (MBA) Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha a siker érdekében az üzleti élet minden területén rugalmasan alkalmazható tudást, vezetői kompetenciákat és szemléletmódot szeretnél szerezni. Ha az a terved, hogy gyorsabban juss előre a karrieredben és jobb fizetést kapj. Ha a világ legkedveltebb üzleti képzésében szeretnél rész venni. Illetve, ha egy tehetséges és változatos közösségnek szeretnél részese lenni.

A szakról röviden

Mindennapi életünk szinte minden területe egy nagy verseny, ahol döntően attól függ a siker, hogy mennyire vagyunk képesek helytállni. Ehhez megfelelő tudásra, képességekre és szemléletmódra van szükség, melyet nálunk el fogsz tudni sajátítani. 

Az MBA képzés az egyik legjobb módja annak, hogy lendületet adj szakmai karrierednek, hálózatot építs, új emberekkel ismerkedj meg, és új készségeket sajátíts el, amelyek segítenek abban, hogy jobb legyél a munkádban. Képzésünk segít fejleszteni sokoldalúságodat. Mi megtanítjuk Neked, hogyan legyél sikeresebb, mint mások az üzleti szektorban! 

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Képzésünk által a sikeres üzletemberré válás útjára léphetsz! A szak általános felépítése és tartalma teljesíti a nemzetközi szinten elfogadott MBA képzések előírásait. Egyrészt új gyakorlati megoldásokat ismerhetsz meg az üzleti problémákra, másrészt ha már korábban találkoztál egy megoldással, akkor segítünk annak pontosabb megértését. Gyakorlatorientált képzésünkön a problémák azonosításától a megoldások kidolgozásáig példák, esettanulmányok, egyéni és csoportos projektfeladatok feldolgozásával , valamint korszerű szoftverek alkalmazásával segítjük az összefüggések megértését. 

Elismert szakemberekkel találkozhatsz, akik a gyakorlati élet meghatározó szereplői, a legfrissebb aktuális információkkal adják át tudásukat, hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, valamint nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Közösen új széleskörű tudást hozunk létre színvonalas eszközparkunk segítségével. Gondolkodjunk együtt! 

Első félév felépítése: Gazdaságpolitika, Kutatásmódszertan, Marketing- és kommunikációmenedzsment, Vezetői (üzleti) gazdaságtan, Modern vállalati pénzügyek, Vezetői számvitel 

Második félév felépítése: Szervezeti magatartás és vezetés, Emberi erőforrás menedzsment-rendszerek, Stratégiai menedzsment, Projektvezetés, Alkalmazott gazdasági és munkajog 

Harmadik félév felépítése: Pénzügyi elemzés, Controlling rendszerek, Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek, Diplomamunka készítési fórum, Menedzsment vagy pénzügy specializáció témakörei 

Negyedik félév felépítése: Menedzsment vagy pénzügy specializáció témakörei, Diplomamunka 


Tantervek:

 • Menedzsment
 • Pénzügy

Az egyes specializációk megfelelő létszám mellett indulnak el.

 • Menedzsment specializáció: A menedzsmentszemlélet kialakításán és a menedzsmentkészségek fejlesztésén van a fő hangsúly. Megismerheted a vállalat egyes funkcionális területeire jellemző folyamatokat és azok menedzselésének sajátosságait. Képes leszel átlátni és irányítani komplex szervezeti egységek és egész szervezetek munkáját.
  • Főbb tárgyak, ismeretkörök: Start-up vállalkozások és innováció menedzsment; Üzleti tervezés; Interkulturális menedzsment és marketing; Fenntartható gazdálkodás; Üzlet- és versenypolitika; Logisztika-ellátási lánc menedzsment  

 • Pénzügy specializáció: Ha az üzleti világon belül a pénzügy területén szeretnél mélyebb ismereteket szerezni, ez a specializáció Neked való. Elsajátíthatod a vállalatok operatív és stratégiai működéséhez szükséges mikro- és makroszintű pénzügyi ismereteket.
  • Főbb tárgyak, ismeretkörök: Makrogazdasági pénzügyek; Adózás; Származtatott termékek és reálopciók; Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák; Nemzetközi pénzügyi menedzsment;  Közösségi gazdaságtan 


A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

 • bármilyen tevékenységi körű (termelő, kereskedelmi, szolgáltató), méretű (KKV, nagyvállalat), működési területű (országos, multinacionális stb.), és tulajdonosi hátterű (magán, állami) vállalat menedzsereként
 • saját cég vezetőjeként
 • független gazdasági szakértőként
 • Controlling rendszerek: Elmélyíti a gyakorlatias, hatékony és eredményes vállalati gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen rendszerszemléletet, amelyet egy hatékony controlling rendszer képvisel.  

 • Emberi erőforrás menedzsment-rendszerekAz üzlet és a HR kapcsolatrendszerének, illetve a HRM rendszeren belüli összefüggések értelmezése. 

 • Marketing- és kommunikációmenedzsment:  Egy komplex eszközrendszer elsajátítása, mely alkalmazható a gyorsan változó marketing környezetben és hatékony eszközt jelent a vállalati marketing, menedzsment és kommunikáció esetén egyaránt. 

 • Modern vállalati pénzügyek: Az üzleti vállalkozások pénzügyi-gazdaságossági döntésének meghozatalához szükséges elemzési módszerekkel foglalkozik, valamint hogyan maximalizálható a vállalkozások értéke a pénzügyi kockázat elfogadható szinten tartása mellett. Magában foglalja a hosszú távú és a rövid távú pénzügyi döntések és elemzési technikák összességét  

 • Projektvezetés: A napi működéshez szükséges soft skillek elsajátítása a sikeres projektcsapat kialakítása vonatkozásában, figyelembevéve a csoport alakulás fázisait, és visszatérő együtthatását. Stratégiai menedzsment: A stratégiaalkotás, a nyomon követés és az értékelés lépéseinek, módszereinek használata.  

 • Szervezeti magatartás és vezetés: Milyen konfliktusok színesítik egy szervezet életét? Mi a szerepe az egyénnek és a csoportnak a szervezetben? Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek: Vállalatirányítási folyamatokat támogató-kiszolgáló informatikai rendszerek megismerése mobil elektronikai, kereskedelmi, térinformatikai és integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazásával.  

 • Vezetői (üzleti) gazdaságtan: Komplex szemléletmóddal tárgyalja a vállalati gazdálkodás koncepcionális kérdéseit, a funkcionális részterületekre vonatkozó vezetői döntések összefüggéseiben.  

 • Vezetői számvitel: A vezetői igényeket kielégítő információk előállításával és kommunikálásával foglalkozik a költségtani fogalmak, kategóriák, kalkulációs módszerek alkalmazásával.  

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vezető alapképzési szakok:

 • a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai,
 • a műszaki képzési területről a műszaki menedzser,
 • az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki,
 • az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus,
 • valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

b) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

Az a., b. pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 2 féléven belül a METU tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint van lehetőséged megszerezni.

A képzésre való jelentkezés feltétele alapszakos diplomával legalább 3, mesterszakos diplomával legalább 2 éves szakmai, vezetői gyakorlat.

A szakhoz tartozó kreditelismerési kérelmet ITT tudod letölteni.

"Az MBA szerepe az üzleti világban egy kicsit olyan, mint a golf: lehet valaki vezető üzletember anélkül, hogy valaha is a kezébe vett volna egy golfütőt, csak soha nem fogja megtudni, mitől sikeresebbek azok a versenytársai, akik tagjai valamelyik drága golfklubnak."
B. Simon Krisztián, Junior Prima-díjas újságíró

 • Gyakorlatorientált képzésünkön az elméleti alapozást követően gyakorlati példákon, esettanulmányok és projektfeladatok megoldásával segítjük az összefüggések megértését. A METU oktatói mellett elismert hazai és nemzetközi szakemberektől tanulhatsz.
 • A képzés során több üzleti szoftver működését is elsajátíthatod: Seneca, SAP, Shop Midi 2.0, Consumergoods Midi 5.1, Knowledge Management 2.1.
Ők is nálunk tanítanak