Master of Business Administration (MBA) Mesterképzéseink

Ez neked szól...

ha a siker érdekében az üzleti élet minden területén rugalmasan alkalmazható tudást, vezetői kompetenciákat és szemléletmódot szeretnél, ha gyorsabban akarsz előre jutni a karrieredben, jobb fizetésre vágysz, sikeresebb akarsz lenni, mint mások!

A szakról röviden

Mindennapi életünk szinte minden területe egy nagy verseny, ahol a siker döntően attól függ, mennyire vagyunk képesek helytállni. Ehhez megfelelő tudásra, képességekre és szemléletmódra van szükség. Mi megtanítjuk, hogyan legyél sikeresebb, mint mások!

 • Pénzügy
 • Menedzsment

Az egyes specializációk megfelelő létszám mellett indulnak el.

 • Pénzügy specializáció: neked ajánljuk, ha a az üzleti világon belül a pénzügy területén szeretnél mélyebb ismereteket szerezni. Elsajátíthatod a pénzügyek mikro- és makroszintű ismereteit, amelyek nélkülözhetetlenek a vállatok operatív és stratégiai működéséhez. Főbb tantárgyak: Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Adózás, Nemzetközi pénzügyi menedzsment.
 • Menedzsment specializáció: ezen a specializáción a menedzsment szemlélet kialakítására helyezzük a fő hangsúlyt. Megismerkedhetsz a vállalat egyes funkcionális területein jelentkező folyamatok és azok menedzselésének sajátosságaival. Képes leszel átlátni és irányítani komplex szervezeti egységek, illetve egész szervezetek munkáját. Főbb tantárgyak: Üzleti tervezés, Interkulturális menedzsment és marketing, Üzlet- és versenypolitika, Logisztika – ellátási lánc menedzsment.
 • bármilyen tevékenységi körű (termelő, szolgáltató, állami) és méretű (KKV, multinacionális) vállalat menedzsereként
 • saját cég vezetőjeként
 • független gazdasági szakértőként

Modern vállalati pénzügyek, Pénzügyi elemzés, Szervezeti magatartás és vezetés, Emberi erőforrás menedzsment-rendszerek, Stratégiai menedzsment, Projektvezetés, Controlling rendszerek, Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek, Vezetői számvitel

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vezető alapképzési szakok:

 • a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai,
 • továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser,
 • az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki,
 • az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus,
 • valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

b) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

Az a., b. pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 2 féléven belül a METU tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint van lehetőséged megszerezni.

A képzésre való jelentkezés feltétele alapszakos diplomával legalább 3, mesterszakos diplomával legalább 2 éves szakmai, vezetői gyakorlat.

A szakhoz tartozó kreditelismerési kérelmet itt tudod letölteni.

"Az MBA szerepe az üzleti világban egy kicsit olyan, mint a golf: lehet valaki vezető üzletember anélkül, hogy valaha is a kezébe vett volna egy golfütőt, csak soha nem fogja tudni megtudni, mitől sikeresebbek azok a versenytársai, akik tagjai valamelyik drága golfklubnak."
B. Simon Krisztián, Junior Prima-díjas újságíró

 • Gyakorlatorientált képzésünkön az elméleti alapozást követően gyakorlati példákon, esettanulmányok és projektfeladatok megoldásával segítjük az összefüggések megértését. A METU oktatói mellett elismert hazai és nemzetközi szakmeberektől tanulhatsz.
 • A képzés során több üzleti szoftver működését is elsajátíthatod: Seneca, SAP, Shop Midi 2.0, Consumergoods Midi 5.1, Knowledge Management 2.1.
Ők is nálunk tanítanak