Kommunikáció és médiatudomány Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha magas szinten akarod érteni az új médiumok és a digitális technológiák működését, jól kommunikálsz több nyelven is, és érdekel a kultúrák közötti kommunikáció.

A szakról röviden

Egy jó vezetőnek a magas szintű kommunikációs tudás elengedhetetlen eszköze. A médiatudományi szakembereknek pedig egyenesen kötelező. Ezért olyan áttekintő látás- és gondolkodásmódot, tudásegyüttest adunk át a képzésen, mellyel meghatározó szerepet tölthetsz be a társadalmi kommunikáció legkülönfélébb területein. Hangsúlyosan foglalkozunk mind a társadalmi jelenségek és a médiaesemények elemzésének módszereivel, mind a kultúrák közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel.

 • Nemzetközi kommunikáció
 • Új média

Az egyes specializációk megfelelő létszám esetén indulnak el.

Nemzetközi kommunikáció specializáción „kommunikációs kultúrtolmácsokat” képzünk, akik a nemzetközi üzleti, társadalmi, kulturális kapcsolatok területein szervező, irányító munkaköröket fognak ellátni. A képzésen kiemelt hangsúlyt kap a kultúraközi ismeretek és az interkulturális kompetenciák fejlesztése, a nemzetközi politikai és szervezeti kommunikáció.


Új média specializáción olyan médiaelméleti szakemberek végeznek, akik megállják a helyüket online és elektronikus médiumok, vállalatok, kutatóintézetek, médiaelemző és közvélemény- kutató cégek munkatársaként. Képesek lesznek a digitális média helyét pozícionálni és alakítani a társadalomban. A képzésen kiemelt hangsúlyt kapnak a médiaelemzési technikák, a médiumok konvergenciája, a társadalmi nyilvánosság és az új technológiák kapcsolata, a médiahasználat vizsgálata.

 • multinacionális cégek kommunikációs vezetőjeként, tanácsadójaként
 • nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársként
 • kulturális és oktatási intézmények munkatársaként
 • társadalmi kommunikációban érdekelt intézmények, intézetek, tanácsadó- vállalatok munkatársaként
 • tömegtájékoztatásban, médiumoknál
 • médiakutatóként kutatóintézeteknél, kutatócégeknél
 • médiaelméleti szakemberként vállalatoknál, közigazgatási szerveknél
 • társadalmi kommunikációban érdekelt intézmények, intézetek, tanácsadó vállalatok munkatársaként

A médiaszabályozás elméletei; Média- és kultúrakutatás; Identitás- és másságelméletek; A személyközi kommunikáció hatásmechanizmusai; A kommunikáció kognitív megközelítése; Nemzetközi szervezetek és kapcsolatok; Új média elméletek; A médiaműfajok elmélete és története; Médiakonvergencia és digitalizáció; Multimédia és webdesign; Közösségi média marketing

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 • kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA)
 • egyetemi szintű kommunikáció szak

b) Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok:

bölcsészet tudományi és társadalomtudományi képzési területek. A jelentkezéshez legalább 30 kredittel kell rendelkezned az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi
 • kommunikáció- és médiatudományi ismeret.

c) Az összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű főiskolai és egyetemi szakon végzett hallgatóként akkor jelentkezhetsz, ha legalább 30 kredittel rendelkezel az alábbi ismeretkörökből: 

 • a kommunikációelmélet alapjai
 • médiarendszerek, médiaszabályozás
 • a társadalomkutatás módszerei
 • társadalomtörténet
 • továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága elfogad.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.

Ők is nálunk tanítanak