Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Képi ábrázolás BA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Képi ábrázolás BA Alapképzéseink

Ez neked szól...

ha szeretsz rajzolni és festeni, jó rajz-, és színkészséged van. Eredeti, kreatív módon gondolkodsz és képességeidet egyetemi szinten szeretnéd fejleszteni. 

A szakról röviden

A hagyományos műfajok – grafikai, festészeti technikák – mellett napjaink változatos képalkotási módszereivel ismertetjük meg a hozzánk jelentkezőket: a képregénnyel, a filmművészetben használt képes forgatókönyvvel, storyboard-dal, a design és képzőművészet határterületeire is fókuszálva. Hallgatóink nem csak egy irodalmi mű illusztrációit készítik el, hanem képesek az egész könyv megtervezésére is. 

Képzésünkben különös hangsúlyt kap a szabadkézi rajz. A Képi ábrázolás szakon művészeti anatómiát is tanulhatsz, hogy tökéletesítsd rajzi tudásodat. Kiemelten foglalkozunk azzal, hogy tanáraid mentorálásával megtaláld egyéni hangodat, alkotói stílusodat. A rajzi és a tervezési gyakorlatok során egyidejűleg fejlesztjük manuális és számítógépes képességeidet, kreativitásodat. 

Biztos alapokat nyújtunk a hagyományos/analóg, de az új technológiák lehetőségeit kiaknázó digitális vizuális világban való tájékozódáshoz is. Lehetőséget teremtünk, hogy alapfokon elsajátítsd a korszerű képi ábrázolás módszereit is olyan médiumok megismerésén keresztül, mint a képzőművészeti fotográfia, videó-, vagy installáció-művészet. 

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Jól felszerelt műhelyeink, műtermeink és stúdióink egyedülálló lehetőségeket biztosítanak. Lehet a Te tereped az egyedi- és sokszorosító grafika, a figurális vagy absztrakt festészet, vagy az installációművészet, videoművészet, de akár foglalkozhatsz a filmművészetben használt képes forgatókönyvvel, a storyboard-dal, a képregénnyel, készíthetsz illusztrált művészkönyveket a képzőművészet és a design közös területein. Grafikai műhelyünkben a litográfia, szitanyomás, linó-, és fametszet technikáinak segítségével alkothatsz. Kipróbálhatod digitális nyomdagépeinket és a Rizográfiát, használhatod lézervágónkat, 3D nyomtatónkat, könyvkötő műhelyünket. 

A különböző kreatív feladatmegoldások során segítjük a hallgatókatabban, hogy amit el akarnak mondani a világról, ahhoz a legmegfelelőbb eszközt, médiumot tudják kiválasztani, és képesek legyenek azt biztos kézzel használni. Érdeklődésüknek megfelelően specializálódhatnak a grafika, a festészet vagy a képregény és az illusztráció irányába. 

Mit tanulhatsz nálunk?

 • az alapvető számítógépes grafikai programokat, klasszikus és kortárs képalkotó technikákat és elméleteket
 • fejlesztjük a kézügyességedet és ábrázolási módszereidet
 • nemcsak az illusztrációkat tudod elkészíteni egy regényhez, hanem a tipográfiát, a szöveg tördelését is, így az egész könyvet is képes leszel megtervezni
 • nemcsak olaj-vászon festményt tudsz majd alkotni, hanem mozgóképet, installációkat, objekteket is
 • komoly elméleti tudással és gyakorlati jártassággal vértezünk fel a kortárs képzőművészet területén, hogy megteremthesd önálló brand-edet, alkotói stílusodat

A képzés során kiemelt szerepet kapnak: 

 • az egyéni konzultációk, a tanárok mentori tevékenysége;
 • a gyakorlati munkára, alkotásra való fókuszálás; 
 • az egyéni teljesítmények mellett a team-munka; 
 • az integrált, szakokon átívelő projektalapú oktatási metodológia.

Az első év alapozó képzésének fókuszában 

 • a festészet, a grafika anyagai és eljárásai,
 • a hagyományos képzőművészeti technikák,
 • a sokszorosító-grafikai eljárások,
 • az alapvető pixel- és vektorgrafikus számítógépes programok,
 • rajzi, anatómiai tanulmányok állnak.

A második évben a festészet, a grafika, a képregény és illusztráció specializációkon

 • a szaktörténet és szakelmélet,
 • a kísérleti és kortárs technikák,
 • a kiadványszerkesztő és 3D-s programok,
 • a specializációnak megfelelő manuális és digitális technikák, 
 • a kreatív képalkotási feladatok jelentik a képzés fő irányát.

A harmadik évben a választott specializációnak megfelelően

 • az önálló, komplex projektfeladatok, 
 • a képi ábrázolás tágabb lehetőségei, a fotó, videó és installációs technikák,
 • a specializációnak megfelelő manuális és digitális technikák, 
 • a MyBrand portfólió és a diplomamunka megvalósítása kerülnek a fókuszba.


Tantervek:

 • Festészet (specializáció vezető: Gábor Imre Munkácsy-díjas képzőművész) 
 • Grafika (specializáció vezető: Gallusz Gyöngyi DLA Munkácsy-díjas grafikusművész) 
 • Képregény-Illusztráció (specializáció vezető: Rácmolnár Sándor DLA Munkácsy-díjas képzőművész)   


Festészet specializáció 
Ha jó színérzéked van, jól bánsz az ecsettel, szereted a festészet különböző technikáit, és ezen a területen kívánod megalapozni művészi karrieredet, ezt a specializációt válaszd.  

Mit tanulhatsz nálunk? 
Festészeti technikákat, Színtant, Művészeti anatómiát, Képalkotási technikákat, Klasszikus és digitális képalkotó technikákat, Kortárs képzőművészeti elméleteket, módszereket és stratégiákat 

Specializáció vezető: 
Gábor Imre Munkácsy Mihály-díjas képzőművész 

 

Grafika specializáció 
Ha vonalakban, formákban, tónusokban, “fekete-fehéren” gondolkodsz, ismered és kedveled a grafika hagyományát és az egyedi vagy a sokszorosítógrafikai eljárásokat a manuális illusztrációtól a linómetszésen, rézkarcon át a szitanyomásig, akkor várunk a digitális lehetőségek közepette megújuló és újragondolt grafika specializációnkon, hogy egyéni stílusodra alapozhasd grafikusi karriered. 

Mit tanulhatsz nálunk? 
Grafikai technikákat, Sokszorosítógrafikai eljárásokat, Színtant, Művészeti anatómiát, Képalkotási stúdiumokat, Klasszikus és digitális képalkotó technikákat, Kortárs grafikai módszereket és stratégiákat 

Specializáció vezető: 
Gallusz Gyöngyi DLA Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész 

 

Képregény, Illusztráció specializáció 
Ha szeretsz történeteket megjeleníteni, illusztrálni, ügyesen rajzolsz, jó karakterérzéked és dramaturgiai érzéked van és a híres képregényrajzolók, illusztrátorok örökébe lépnél, nálunk a helyed. 

Mit tanulhatsz nálunk? 
Illusztrációs technikákat, Illusztráció és képregénytörténetet és módszertant, Sokszorosítógrafikai eljárásokat, Színtant, Művészeti anatómiát, Képalkotási stúdiumokat, Klasszikus és digitális képalkotó technikákat, Kortárs illusztrációs módszereket és stratégiákat 

Specializáció vezető:   
Rácmolnár Sándor DLA, Munkácsy Mihály díjas képzőművész 


A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

Képzésünk elvégzése után elhelyezkedhetsz: 

 • önálló képzőművészként, 
 • szabadúszó festő vagy grafikusművészként, 
 • könyvtervezőként, illusztrátorként, képregényrajzolóként, 
 • concept artist-ként és más grafikai területek alkotójaként, 
 • szakmai műhelyek, szakkörök és múzeumpedagógiai foglakozások vezetőjeként.  
 • Rajz, Festés; 
 • Művészeti anatómia; 
 • Grafikai, festészeti és illusztrációs technikák; 
 • Grafikai műhely; 
 • Festészet; 
 • Grafika; 
 • Képregény és illusztráció történet és elmélet; 
 • Műtermi gyakorlat; 
 • Kreatív képalkotási stúdiumok; 
 • Számítógépes képalkotási ismeretek; 
 • DTP ismeretek; 
 • Kép és betű; 
 • Képalkotás és Tipográfia; 
 • Művészettörténet; 
 • A filózófia és az esztétika alapjai; 
 • A vizuális kommunikáció elmélete és gyakorlata; 
 • Kritikai gondolkodás és művészet 

“A képi ábrázolás olyan klasszikus kifejezési formáinak, mint az autonóm grafika, a sokszorosító grafika, a festészet és ezek digitális eszközökkel létrehozható változatai mellett az alkalmazott- és a médiaművészetek különböző határterületeinek a megismertetése színesíti szakunk oktatási palettáját. Új specializációnk az illusztráció, képregény alkotás területére fókuszál.”
Július Gyula DLA egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész, a Vizuális Kommunikáció Tanszék vezetője


“A kreatív képi ábrázolás, képalkotás, képalakítás területeinek két nélkülözhetetlen alappillére a manuális ábrázolókészség és a korszerű alkotói gondolkodásmód; csak ezekre tudnak épülni a mai kor digitális eljárásai, az új média adta lehetőségek is.”
Rácmolnár Sándor DLA egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész, a Képi ábrázolás szak vezetője 


„Azért választottam a Képi ábrázolás szakot, mert ezt éreztem a képzőművészethez legközelebbinek. Az itt töltött három év nem csak ezt a feltételezést igazolta, hanem jó alkalmat szolgáltatott a remek szaktanárokkal, képzőművészekkel való közös munkára, alkotásra, együtt gondolkodásra is.”
Márián Gábor végzett hallgatónk


„A METU-n a tanárok szakértelmének köszönhetően és a kiadott feladatok kihívásainak leküzdése során nem csak a rajzkészség, de a problémamegoldó képesség és a kreativitás is fejlődik.”
Parkfalvi Anna végzett hallgatónk


„Részt vettem művésztelepen, külföldi tanulmányúton, dolgoztam workshop oktatóként, nyári művészeti iskolában, megtanultam számtalan eljárást, technikát, elméletet, gyakorlatot... mindig úgy éreztem, hogy sokkal többről van szó, mint kreditek megszerzéséről. Tanáraink arra buzdítanak minket, hogy merjünk őszinték lenni, magunkat adni, segítségre, útmutatásra számíthatsz tőlük, hogy saját céljaidat hogyan tudod leginkább megvalósítani.” 
Vitányi Regina végzett hallgatónk 

 • ANALYSIS a Képi ábrázolás szak végzős hallgatóinak kiállítása a B29 Galériában
 • OMDK 2023, Városi Gabriella II. helyzett
 • FRESH DESIGN részvétel a nemzetközi kiállításon és workshopon
 • DESIGN HÉT BUDAPEST 2015 ME(e)Tdesign kiállítás
 • OMDK 2015 Horváth Judit: Installáció II. díj
 • ANALYSIS végzős hallgatók kiállítása
 • DIPLOMA plusz kiállítás, B32 Galéria
 • NECROMONICON Horváth Lóczi Judit diplomamunkája, Latarka Galéria
 • BARCSAY JENŐ DÍJ Horváth Lóczi Judit
 • Prakfalvi Anna a Diákhitel Központ Képző pályázatának fődíjasa 2107
 • ARTHUNGRY pályázat 2020, Vitányi Regina II. díjas
 • Horváth-Lóczi Judit,
 • Prakfalvi Anna,
 • Szőke Lili, 
 • Monszport Vivien, 
 • Sásdi Laura, 
 • Vitányi Regina
Ők is nálunk tanítanak
Partnerek