Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Képalkotás | Budapesti Metropolitan Egyetem

Képalkotás Megszűnő alapképzéseink

Angolul is tanulható
A szakról röviden

MEGSZŰNŐ SZAK, 2020-TÓL KERESD KÉPI ÁBRÁZOLÁS illetve MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET szakként

Átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában.

Biztos alapokat nyújtunk a hagyományos analóg és az új technológiák lehetőségeit kiaknázó digitális, vizuális világban való tájékozódáshoz. Megismerheted a képalkotás klasszikus műfajai mellett a vizuális reprezentáció mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is.

KÉPALKOTÁS SZAKIRÁNYON:
a kortárs képzőművészet hagyományos és legújabb vizuális kommunikációs módszereinek megismerésére és használatának módjaira egyaránt fókuszálunk. Az autonóm festészet és grafika klasszikus eljárásaitól kezdve a kinetikus-, a fényművészeti- és interaktív installációkon át egészen az újmédia, a videoművészet területéig terjedő eszköztárból választva is kipróbálhatod kreativitásodat.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIA SZAKIRÁNYON:
a fő hangsúlyt a filmkészítésre és a média kommunikáció vizuális területére helyezzük.

Galéria

A szakirányok megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

Alkalmas leszel a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő felhasználására, legyen szó állóképről vagy mozgóképről.

„Tanári karunk egyrészt elődszakunk, a megszűnő Képi ábrázolás szak, másrészt a Vizuális Kommunikáció, az Animáció és Média design, valamint a Mozgókép Tanszék oktatógárdájából kovácsolódott össze. A képalkotás olyan klasszikus kifejezési formáinak, mint az autonóm
grafika, a sokszorosító grafika, a festészet, és ezek digitális eszközökkel létrehozható változatai mellett az alkalmazott-, és a médiaművészetek különböző határterületeinek a megismertetése színesíti szakunk oktatási palettáját.
JÚLIUS GYULA DLA egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész, a Vizuális Kommunikáció Tanszék vezetője

Ők is nálunk tanítanak
Partnerek