Képalkotás Alapképzéseink

Angolul is tanulható
A szakról röviden

KORÁBBAN: KÉPI ÁBRÁZOLÁS illetve MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET szak 

Átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában.

Biztos alapokat nyújtunk a hagyományos analóg és az új technológiák lehetőségeit kiaknázó digitális vizuális világban való tájékozódáshoz. Megismerheted a képalkotás klasszikus műfajai mellett a vizuális reprezentáció mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is. 

Szakirányainkról bővebben a szakirányokra kattintva olvashatsz. 


KÉPALKOTÁS SZAKIRÁNYON:

A kortárs képzőművészet hagyományos és legújabb vizuális kommunikációs módszereinek megismerésére és használatának módjaira egyaránt fókuszálunk. Az autonóm festészet és grafika klasszikus eljárásaitól kezdve a kinetikus-, a fényművészeti- és interaktív installációkon át egészen az újmédia, a videoművészet területéig terjedő eszköztárból választva is kipróbálhatod kreativitásodat.


MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIA SZAKIRÁNYON:

A fő hangsúlyt a filmkészítésre és a média kommunikáció vizuális területére helyezzük 

Alkalmas leszel a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő felhasználására, legyen szó állóképről vagy mozgóképről.

„Tanári karunk egyrészt elődszakunk, a megszűnő Képi ábrázolás szak, másrészt a Grafika, valamint a Média- és a Mozgóképművészeti Intézet oktatógárdájából kovácsolódott össze. A képalkotás olyan klasszikus kifejezési formáinak, mint az autonóm grafika, a sokszorosító grafika, a festészet, és ezek digitális eszközökkel létrehozható változatai mellett az alkalmazott-, és a médiaművészetek különböző határterületeinek a megismertetése színesíti az új szakunk oktatási palettáját.
JÚLIUS GYULA DLA egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész, a Vizuális Kommunikáció Intézet vezetője 

Ők is nálunk tanítanak