Formatervező művész Mesterképzéseink

Ez neked szól...

ha kíváncsi vagy és felfigyelsz környezetünk hasznossági és használhatósági problémáira, ha érdekelnek a minket körülvevő tárgyak és kritikusan viszonyulsz világunkhoz, ha felelősséget érzel szűkebb-tágabb életterünk élhető minőségéért, és természetesen, ha érzel magadban képességet arra, hogy mindezen designerként segíteni tudsz. 

A szakról röviden

A formatervezés a tárgytervezés területeit lefedő és átfogó tevékenység, legfontosabb jellemzője az innováció, a kreativitás, a környezettudatosság és a szociális érzékenység. 

Tervezhetsz bútort, köztéri tárgyat, járművet, lámpát vagy akár elektronikai eszközt, konyhai készüléket. Naprakész leszel a formatervezés irányzataival kapcsolatban, képessé válsz arra, hogy tudásodat saját tervezői világodban teljesítsd ki. 

Mit tanulhatsz nálunk?

 • korszerű tervezési módszereket, elméleti és gyakorlati ismereteket 
 • alap-, szerkesztői-tervezői és 3D-s számítógépes programokat 
 • magas fokú prezentációs és vitakészséget 
 • jogi ismereteket, designstratégiát és designmenedzsmentet 
 • szabad és önálló döntési, problémafelismerési és megoldási képességet, kritikai attitűdöt 
 • a formatervezés trendjeit
 • tervezői felelősséget 


A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 

Első szemeszter: 

 • újrahasznosítás 

Második szemeszter: 

 • a fenntarthatóság tervezési módszerei, valamint a korszerű (intelligens v. smart) anyag- és technológiai kutatások
 • ipari formatervezés

Harmadik szemeszter: 

 • társadalmilag elkötelezett tervezés 

Negyedik szemeszter: 

 • egyénileg választott összegző, integratív problémakutatás és tervezői kutatás 

Első szemeszter: 

 • újrahasznosítás 

Második szemeszter: 

 • a fenntarthatóság tervezési módszerei, valamint a korszerű (intelligens v. smart) anyag- és technológiai kutatások 

Harmadik szemeszter: 

 • társadalmilag elkötelezett tervezés 

Negyedik szemeszter: 

 • egyénileg választott összegző, integratív problémakutatás és tervezői kutatás 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz: 

 • önálló tervezőművész, designvállalkozás vezetője 
 • designstúdiónál tervező vagy vezető 
 • kreatív ügynökségeknél és reklámcégeknél tervező 
 • termelő és szolgáltató cégeknél vezetőtervező 
 • designtevékenység szervezője, irányítója, vezetője 

reuse, recycling, redesign; ecodesign; life circle design; C2C design; inclusive design; design for all; co-design; design activism 


 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
  • Formatervezés BA
  • Textiltervezés BA
  • Tárgyalkotás BA
  • Üvegtervezés BA
  • Kerámiatervezés BA
  • Fémművesség BA
  • Építőművészet BA
  • Animáció BA
  • Fotográfia BA
  • Média design BA
  • Tervezőgrafika BA
  • Design- és művészetelmélet BA
  • Designkultúra BA
  • Kézműves BA
  • Környezetkultúra BA
  • Tájrendező és kertépítő mérnök BA
  • Építészmérnöki BA
  • Faipari mérnöki BA
  • Gépészmérnöki BA
  • Ipari termék- és formatervező mérnöki BA
  • Járműmérnöki BA

 2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  Korábbi tanulmányaid, munkatapasztalataid alapján (a kreditelismerés szabályaira tekintettel) legalább 60 kredit szükséges:
  • design tervezés-elmélet és gyakorlat,
  • művészettörténet és -elmélet,
  • társadalomtudomány,
  • filozófia,
  • gazdasági és jogi ismeretek,
  • kommunikációs és prezentációs ismeretek
   ismeret körökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányaid alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezz. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezned a mesterképzés során.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod. 

„Azért a Formatervező művész mesterszakot választottam, mert a Kézműves alapszak kerámia specializációja után úgy gondoltam, ez egy jó lehetőség a tervezési folyamat más szemszögből való megismeréséhez, illetve más anyagokkal szembeni nyitottság kialakításához.”
SZEIDL DÓRA hallgatónk 


„A formatervező olyan kreatív (tervező)művész, aki nemcsak hogy meglát valamit, hanem azt is tudja, hogyan kell a meglátott valamit megoldani, vagy a megoldást megkeresni. De képes arra is, hogy előre lásson olyat, ami a felhasználókban csak később tudatosul, hogy szükségük van arra a valamire. Emellett az emberek mindennapi életét és a dolgok használatát könnyebbé, élményszerűvé és felhasználóbaráttá teszi.”
BÁRKÁNYI ATTILA DLA 


„A kreatív emberek úgy értek el valamit, hogy …valójában nem csináltak semmit. Csak megláttak valamit, ami egy idő után nyilvánvalóvá vált számukra.”
STEVE JOBS 

OMDK 2017 Szeidl Dóra: Tálaló szett, Design II.díj
FRESH DESIGN nemzetközi kiállítás és workshop 

Ők is nálunk tanítanak