Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Építőművészet BA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Építőművészet BA Alapképzéseink

Ez neked szól...

ha érdekel, az építészeti tervezés és az épületek születésének folyamatamélyreható ismeretekre szeretnél szert tenni az építőművész szakterületen alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív technikákról.

A szakról röviden

Az építőművész alapképzési szak célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített- és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak részt vállalni és kritikai véleményt formálni.  

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Kislétszámú műhely jellegű oktatásban tanulhatsz, ahol közvetlen kapcsolatod lesz az oktatóddal, így személyre szabottan tudsz válaszokat kapni a törzsanyagon kívül az építészet olyan területeiről, amik téged leginkább érdekelnek. A többi művészeti képzésünkhöz hasonlóan itt is a fenntarthatóságot, és a fenntartható építészeti viselkedést helyezzük előtérbe. 

 

Mit tanulhatsz nálunk?

A szakon végzett hallgatók átfogó ismereteket kapnak az építőművészet főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.  Széleskörű ismeretekkel fognak rendelkezni az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti- és kulturális kontextusról, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. 

Holisztikus képzést kapnak az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi-, gazdasági-, kreatív ipari-, környezeti- és információ-technológiai kontextusban, ezek működésében, valamint ismerni fogják szakmájuk kapcsolódási pontjait és összefüggéseit.  

 

A nálunk végzett építőművészek megtanulnak különbséget tenni az analitikus-, kreatív- és intuitív gondolkodási módok között, valamint ismerni fogják az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket. Jártassá válnak a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érteni fogják a tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységükben. 

Az első év két szemesztere az analizálás, megértés, kutatás, problémafelismerés, transzformáció hívószavak köré épül.  

A második év szemeszterei a struktúra, stratégia, rendszer, koncepció, komplexitás fogalmak mentén csoportosulnak, míg a harmadik év fókusza az egyedi hang, a specializáció, a kritikai gondolkodás és szintetizálás folyamatát dolgozza fel.  


  • művészeti tanulmányok (rajz, színtan, formatan, anatómia, ábrázoló geometria) 30-50 kredit; 
  • építőművészeti szakmai, műszaki ismeretek 60-100 kredit; 
  • kreatív tervezési (építészeti, belsőépítészeti tervezés) stúdiumok 20-40 kredit; 
  • általános elméleti ismeretek (művészettörténet, társadalomtudomány) 10-30 kredit; 
  • gyakorlati képzés (összesen 6 hét) 8-12 kredit Tantervek:

Építészeti stúdiók és vállalkozásokbelsőépítészeti stúdiók munkatársai lehettek. 

Képzésünk gyakorlat orientált, de az elméleti stúdiumokban is átfogó képet adunk az építészetről-  és az ahhoz kapcsolódó társszakmai ismeretek összefüggéseiről. 

Gyakorlati tantárgyaink között megtalálhatóak pl: színtan, formatan, építészeti rajz, ábrázoló geometria, digitális ábrázolás, kreatív tervezési stúdium, anyagismeretek, szerkezeti ismeretek, morfológia és struktúra, kortárs építészeti praxisok. 

Ők is nálunk tanítanak