Építőművész Mesterképzéseink

Ez neked szól...

ha építőművész, környezetalakítási, vagy formatervezési, építészeti alapképzésben szereztél belső téralakítási ismereteket, arányérzékkel, térlátással, színérzékkel rendelkezel, környezettudatosan gondolkodsz, jó problémamegoldó vagy, igényes a minőségi munkára, és mindezekhez jó kommunikációs készséged van.

A szakról röviden

Célunk olyan építőművészek képzése, akik alkotó munkájuk során egyszerre képesek az építészet érzelmi és értelmi, művészi és tudományos aspektusait figyelembe venni.


Oktatási struktúránk alapja, hogy a felmerülő kérdéseket mindig az adott tervezési feladat kerete között vizsgáljuk, legyen szó elméleti vagy akár műszaki, tudományos kérdésekről. Képzésünk középpontjában az ember, a kisebb emberi csoportok, közösségi terek, az épület és környezete közötti kapcsolatok vizsgálata áll. Hisszük, hogy az építészet jövője a szociális és környezettudatos gondolkodásról fog szólni. Az ennek megfelelő ismeretek megszerzésében, és az ehhez a munkához szükséges készségek elsajátításában segítjük a jövő építőművészeit.

Mit tanulhatsz nálunk?

 • építőművészeti tervezési kompetenciákat, művészi, építészeti és belsőépítészeti készségeket
 • az építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanát
 • építészethez kapcsolódó társszakmák ismereteit
 • építészetelméletet
 • az építészet és társadalom kapcsolatával foglalkozó stúdiumokon vehetsz részt
 • fejlesztjük kommunikációs és prezentációs készségeidet


 • építészeti tervező kompetenciák erősítése
 • elméleti stúdiumok
 • társszakmai ismeretek
 • ökológius és szociális gondolkodás elmélyítése
 • kritikai attitűd erősítése

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:

 • építész stúdióban vezető építész tervező
 • főépítész vagy építéshatósági munkatárs
 • kivitelezésben vagy ingatlanfejlesztésben is elhelyezkedhetsz

építészet, építőművészet, belsőépítészet, város és épület kapcsolata, tervezésmódszertan, építészet és társadalom kapcsolata, épületszerkezetek, anyagismeret, kutatásmódszertan, építészettörténet

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

 • Építőművészet BA
 • Építészmérnöki BA 

2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és a mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

„Jelen korunk építőművészének felelőssége, hogy saját alkotó szemléletében szintetizálja az alkotását, a befogadó közösség vágyait és a realitást. Mesterképzésünkben az ehhez szükséges elemző, kritikai, a közösségi lét kérdéseire nyitott, környezettudatos gondolkodás megalapozására helyezzük a hangsúlyt, kiegészítve ezt olyan művészi készségek elsajátításával, mely biztos alapot ad a hallgatóink számára az építészet világában alkotó művész- építészként való kiteljesedéshez.”
CSIZMADI PÉTER DLA, az Építészet és Design Tanszék vezetője

Ők is nálunk tanítanak
Partnerek