Emberi erőforrás tanácsadó Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha szeretnél még jobban elmélyülni és professzionális ismereteket szerezni a munka és a felnőttképzés világában, ha munkaügyi, munkaközvetítői területre specializálódnál, vagy ha úgy érzed, a fejlesztő, támogató HR-tevékenység lehet a te utad.

A szakról röviden

Emberi erőforrás tanácsadóként a cégek legértékesebb vagyonát fogod kezelni, amelynek megőrzése és gazdagítása nagy felelősség. Megtanulod, hogy hogyan lehet az emberek és a szervezetek szolgálatába állni, és a hétköznapi emberekből rendkívüli eredményeket kihozni. Nálunk megtanulhatod az értékeléshez és fejlesztéshez szükséges főbb módszereket, a komplex összefüggések megfogalmazását, valamint a felmerülő problémák megoldásához is felvértezünk a szükséges eszköztárral.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

A képzés ideje alatt sok-sok lehetőséged lesz:

 • a METU HR Klubban bekapcsolódhatsz hazai és nemzetközi HR kutatásokba, megismerheted a legújabb K+F eredményeket, szakmai workshopokon és műhelymunkákban vehetsz részt;
 • együttműködhetsz a Humán Szakemberek Országos Szövetségével (HSZOSZ), szervezeti taggá válhatsz, kiemelt szakmai programokon, konferenciákon, és a szövetség által szervezett kutatásokban is részt vehetsz

Az EMERTA kutatóműhelyben ezekkel a témákkal foglalkozhatsz:

 • A HR tanácsadás jelene és jövője hazánkban, „Jó gyakorlatok” a HR tanácsadásban
 • A vezető, mint emberi erőforrás tanácsadó, tanácsadói kompetenciák
 • A HR tanácsadás szerepe és lehetőségei a 21. századi HR kihívásokban

 • hazai és hazánkban működő nemzetközi szervezetek humán fejlesztési programjai;
 • munkaközvetítő irodák, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezetek
 • fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezetek
 • fejvadász vagy tanácsadó cégeknél toborzás-kiválasztási specialista

Szociál- és szervezetpszichológia, Konfliktuskezelés, Emberi erőforrás menedzsment, Tudásmenedzsment, Szervezeti tanulás és innováció, Vezetésmenedzsment, Változásmenedzsment, HR stratégia és projektmenedzsment, Professzionális HR tanácsadás, Karriertervezés és tanácsadás

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • andragógia és közösségszervező alapképzési szak,

továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű:

 • művelődésszervező alapképzési szak,
 • személyügyi szervező alapképzési szak,
 • munkavállalási tanácsadó alapképzési szak,

Bölcsészettudomány képzési területről:

 • a pedagógia alapképzési szak,
 • a pszichológia alapképzési szak,

Gazdaságtudományok képzési területről:

 • az emberi erőforrások alapképzési szak,

Társadalomtudomány képzési területről:

 • a szociológia alapképzési szak,
 • a politológia alapképzési szak,
 • az informatikus könyvtáros alapképzési szak,
 • a kulturális antropológia alapképzési szak,
 • a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

 • bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
 • felnőttképzési ismeretek,
 • kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
 • informatika, könyvtárismeret;
 • társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
 • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

A letölthető kreditelismerési kérelem hamarosan elérhető lesz.


„Az elkövetkező évtizedek sikeres gazdasági, és társadalmi fejlődésének záloga az emberi erőforrás menedzsment. A HR szakembereknek nagy a felelőssége ebben, igy a legmagasabb szintű kompetenciákkal, és eszköztarral kell rendelkeznie a jövő HR-es generációinak.”
Varjasi Gábor, a Magyar Posta Humánerőforrás Főigazgatója

„Az oktatás és a tréning nagyon drága dolog, de nélkülük minden még drágább.” (Jawaharlal Nehru, India első miniszterelnöke,1947-1952)
Prof. Dr. Poór József DSc., CMC., egyetemi tanár, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének Elnöke

„Közhelynek tűnik, de igaz: az emberek a szervezetek legfőbb értékei. Az emberi erőforrás menedzserek szép, de nagy kihívást jelentő feladata, hogy megnyerjék a holnap dolgozóit ma.”
Prof. Dr. Klein Sándor, pszichológus, professor emeritus, SHL Hungary Kft. résztulajdonosa és vezető tanácsadója

"A pályaválasztás lényege nemcsak az, hogy a munkaerőpiacon mit csinálunk majd később, hanem hogy miként fogjuk szemlélni a világot, a létezést, az embereket. Pályát mindig lehet módosítani, de szakmai alapidentitást soha."
Limpár Imre tanácsadó, szakpszichológus, A siker tervezhető c. könyv szerzője

Ők is nálunk tanítanak