Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Design- és művészetmenedzsment MA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Design- és művészetmenedzsment MA Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha szeretnéd átfogóan megismerni a művészeti és design világ  kulturális menedzselésének gyakorlatát, annak minden izgalmas kihívásával. Ha egyszerre szeretnéd elméleti és gyakorlati ismeretekben gazdagítani tudásodat. Ha olyan készségeket szeretnél megszerezni, amelyekkel kreatív módon leszel képes alakítani a kulturális életet, résztvenni az kulturális élet szereplőiként tevékenykedő intézmények tevékenységében. Ha fontos neked, hogy a kultúrát meghatározó folyamatokat etikai szempontok mentén is értékelni legyél képes. Ha kedvet érzel vállalkozások kulturális menedzseri feladatainak ellátására, ha képes vagy önálló kezdeményezésre, vállalkozókedvvel, szervezőkészséggel, beszédben és írásban is jó stílussal rendelkezel. Éppen úgy számítunk a design- és művészeti szakokon végzettekre, mint a design- és művészetelmélet, a szabad bölcsészet területéről érkezőkre. Azok számára is elérhető a képzés, akik közgazdasági, műszaki vagy más végzettséget szereztek, ugyanakkor nyitottak a kulturális vállalkozások, kreatív iparágak menedzselése iránt.


A szakról röviden

A kultúrának, a művészeti világnak szüksége van olyan szakemberekre, akik lehetővé teszik, hogy a progresszív és értéket képviselő kezdeményezések megszülethessenek és megvalósulhassanak. A művészeti világ szereplőinek, az intézményeknek vezetőkre, irányítókra, tevékenységüket koordináló szakemberekre van szükségük, akik otthonosan mozognak a művészet elméleti kérdéseiben is, ámugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy gazdaságilag milyen módon biztosítható a művészeti és design világ intézményeinek létrehozása, működtetése és fennmaradása. Képesek ismereteik lokális és globális szinten való alkalmazására, gyakorlatorientált készségekkel bírnak.

A képzésben részesülő szakemberek alkalmasak lesznek arra, hogy a művészeti szektor üzleti és nonprofit szereplőinek - múzeumok, kiállítóhelyek, kommunikációs ügynökségek, fesztiválszervező cégek stb.- termékstruktúráját kialakítsák, ellássák ezek piaci menedzselését, kiépítsék hazai és nemzetközi kapcsolataikat. Az általunk képzett szakemberek komoly tudással rendelkeznek a kortárs design- és művészeti szcéna, a trendek vonatkozásában is.

Mit tanulhatsz nálunk?

 • projektmenedzsmentet és gyakorlatorientáltságot segítő ismereteket 
 • az együttműködési gyakorlatok elsajátítását 
 • flexibilis tudást: a kortárs művészeti és design szcéna átfogó ismerete, vállalkozói ismeretekkel kombinálva

Első év: 

 • alapozó, elsősorban elméleti tárgyak 
 • kortárs művészeti és design színtér, intézményrendszer 
 • a szcénában folyó projektekbe való betekintés (kiállítóhelyek, fesztiválok, design stúdiók) 
 • írás és prezentációs készségek fejlesztése 
 • intézményspecifikus ismeretek, pl. kiállítás, filmfesztivál, színházi menedzsment 

Második év: 

 • gazdasági és menedzsment ismeretek 


Tantervek:

 • divatmenedzsment
 • kurátori ismeretek

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz: 

 • vezetőként, kurátorként, menedzserként, művészeti szakértőként design- és művészeti stúdiókban, galériákban, antikvitásokban, múzeumokban, kulturális intézményekben 
 • vállalkozások PR-, művészeti tanácsadójaként 
 • projektmenedzserként 
 • program-, fesztiválszervezőként

kortárs művészetelmélet és történet, kortárs design; kreatív ipar, kreatív gondolkodás; kritikai kultúrakutatás; kurátori ismeretek; társművészetek (tánc, színház, zene, báb stb.)

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe
  • Design- és művészetelmélet BA
  • Animáció BA
  • Építőművészet BA
  • Fémművesség BA
  • Formatervezés BA
  • Fotográfia BA
  • Kerámiatervezés BA
  • Média design BA
  • Tervezőgrafika BA
  • Textiltervezés BA
  • Üvegtervezés BA

 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

„A METU-n töltött szakmai gyakorlatom alatt határoztam el, hogy jelentkezem a design- és művészetmenedzsment mesterszakra, és ekkor döntöttem el azt is, hogy a későbbiekben az az ember szeretnék lenni, aki hidat képez a művész, a piac és a szakma között. Fontosnak tartom az olyan emberek szerepét a művészeti piacon, akik felkarolják, támogatják és hozzáértésükkel, tudásukkal segítik az alkotók, formatervezők munkáját.”
KÁLDI BERNADETT IMOLA végzett hallgatónk 

„Műalkotásokat létrehozni, tárgyi világunkat és környezetünket humanizálni – szép és nemes feladat. De legalább ilyen fontos és még talán annál is nehezebb azokat a körülményeket megteremteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a műtermekben-műhelyekben születő értékek eljussanak azokhoz, akiknek az alkotók munkáikat szánták. Nem kevés találékonyságot és kreativitást igénylő tevékenység ez, amelynek a jövőben egyre nő a jelentősége.”
dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc 

IN | SIDE | OUT a STYLEWALKER NIGHTON
„CAN’T TOUCH THIS!” a Bálnában
OFF BIENNÁLE 2017 


RÉCSEY MANYI ESZTER menedzser, Vajda Lajos stúdió
HORVÁTH KATALIN KITTY kurátor asszisztens, Kassák Múzeum lakhatási problémákkal foglalkozó kiállítás
VADINSZKY TÍMEA munkatárs, Budapesti Tavaszi Fesztivál
KÁLDI BERNADETT IMOLA rendezvényszervező asszisztens, Operett Színház 

Ők is nálunk tanítanak
Partnerek