Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Design- és művészetmenedzsment MA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Design- és művészetmenedzsment MA Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha szeretnéd átfogóan megismerni a művészeti és design világ  kulturális menedzselésének gyakorlatát, annak minden izgalmas kihívásával. Ha egyszerre szeretnéd elméleti és gyakorlati ismeretekben gazdagítani tudásodat. Ha olyan készségeket szeretnél megszerezni, amelyekkel kreatív módon leszel képes alakítani a kulturális életet. Ha szeretnél résztvenni a kulturális  intézmények tevékenységében. Ha fontos neked, hogy a kultúrát meghatározó folyamatokat etikai szempontok mentén is értékelni legyél képes. Ha kedvet érzel vállalkozások kulturális menedzseri feladatainak ellátására, ha képes vagy önálló kezdeményezésre, vállalkozókedvvel, szervezőkészséggel, beszédben és írásban is jó stílussal rendelkezel. A legkülönbözőbb területekről várjuk a jelntkezőket.  Várjuk a design- és művészeti szakokon végzetteket, a design- és művészetelmélet, a szabad bölcsészet területéről érkezőket, vagy a gazdasági, üzleti, kommunikációs előképzettséggel rendelkezőket. Azok számára is elérhető a képzés, akik műszaki vagy más végzettséget szereztek, ugyanakkor nyitottak a kulturális vállalkozások, kreatív iparágak menedzselése iránt. 

A szakról röviden

A kultúrának, a művészeti világnak szüksége van olyan szakemberekre, akik lehetővé teszik, hogy a progresszív és értéket képviselő kezdeményezések megszülethessenek és megvalósulhassanak. A művészeti világ szereplőinek, az intézményeknek vezetőkre, irányítókra, tevékenységüket koordináló szakemberekre van szükségük, akik otthonosan mozognak a művészet elméleti kérdéseiben is, ámugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy gazdaságilag milyen módon biztosítható a művészeti és design világ intézményeinek létrehozása, működtetése és fennmaradása. Képesek ismereteik lokális és globális szinten való alkalmazására, gyakorlatorientált készségekkel bírnak.

A képzésben részesülő szakemberek alkalmasak lesznek arra, hogy a művészeti szektor üzleti és nonprofit szereplőinek - múzeumok, kiállítóhelyek, kommunikációs ügynökségek, fesztiválszervező cégek stb.- termékstruktúráját kialakítsák, ellássák ezek piaci menedzselését, kiépítsék hazai és nemzetközi kapcsolataikat. Az általunk képzett szakemberek komoly tudással rendelkeznek a kortárs design- és művészeti szcéna, a trendek vonatkozásában is.

Mit tanulhatsz nálunk?

 • projektmenedzsmentet és gyakorlatorientáltságot segítő ismereteket 
 • az együttműködési gyakorlatok elsajátítását 
 • flexibilis tudást: a kortárs művészeti és design szcéna átfogó ismerete, vállalkozói ismeretekkel kombinálva

Első év:  

 • Alapozó, elsősorban elméleti tárgyak, kortárs művészeti és design ismeretek 
 • Kulturális  intézményrendszer (kiállítóhelyek, fesztiválok, design stúdiók), intézményspecifikus ismeretek, pl. kiállítás, filmfesztivál, színházi menedzsment 
 • Integrált társművészeti gyakorlat 
 • Projektmunka, projektmenedzsment Kreatív gondolkodás és  írás és  fejlesztés 

Második év:  

 • Gazdasági és menedzsment ismeretek 
 • Specializációs tárgyak 
 • Marketing és branding 
 • Diplomamunka  


Tantervek:

 • Divatmenedzsment
   
  • A Design- és művészetmenedzsment MA szak ‘divatmenedzsment specializációja’ felkészíti a hallgatókat a textil- és divatiparba való integrációra. Megértik a hazai és európai működési modelleket, felismerik a szereplőket és szakmai alapot kapnak ahhoz, hogy megtalálják saját, fejlődő- és piacképes profiljukat. Ezek a szakterületek digitalizációs, innovációs és fenntarthatósági változáson mennek keresztül, számos új, izgalmas feladatot és munkát megnyitva ezzel: a modulok megalapozzák az ehhez szükséges tudást. Az önfejlesztés és önismeret valamint a versenyképes szaktudás, hatékony szocializáció az egyetemen belül és a partnerekkel közösen (hazai divatipari szervezetek és márkák) egyformán hangsúlyosak. 

   A piaci és divatkommunikációs folyamatok globális és lokális tendenciáinak nyomon követése és egy magabiztos menedzseri attitűd, portfólió fejlesztése a specializáció kiemelt célja. A tehetséggondozás és a tudás munkaerőpiaci becsatornázása kiemelten fontos az egyetemnek: a heti fogadóórákat kihasználhatják karriertervezés, szakmai gyakorlati, pályázati illetve egyéb szakmai célú tervek irányában.

 

 • Kurátori ismeretek 

  • A kurátori specializáció révén a hallgatók leendő design-és művészet menedzserként elmélyülhetnek a kurátori munka és feladatok alapjaiban, a menedzsment világ és a kurátorság (design és képzőművészei területen) közös mezsgyéjében. A specializáció egyszerre ismerteti a legfontosabb kulturális tereket, az intézmények, múzeumok, galériák működését, a menedzselési elveket és ebben a kiállításszervezés és a kurátor helyét. Emellett a specializációt választók belelátnak egy projekt tartalmi és anyagi hátterébe, felépítésébe, valamint a kurátori feladattípusokba is, s kiemelten a kortárs művészeti kontextusba. 

   A specializáció kiváló oktatói gárdája, pedig gyakorlati tapasztalatiknál fogva a kurátori munka eltérő oldalait vázolják fel. A hallgatók egyszerre ismerik meg a téma elméleti és gyakorlati oldalát, plusz programok, kirándulások és mentorálás révén pedig önálló élményekkel gazdagodnak. A hallgatók így a kurátori munkára való felkészülés és a menedzselés és a kurátori munka együttesében szereznek jártasságot. A képzés felkészíti a hallgatókat, hogy egyéni igényeiket, saját vágyaikat is a lehetőségekhez mérten (mentorprogram) megvalósítsák, megéljék. 

    

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz: 

 • vezetőként, kurátorként, menedzserként, művészeti szakértőként design- és művészeti stúdiókban, galériákban, antikvitásokban, múzeumokban, kulturális intézményekben 
 • vállalkozások PR-, művészeti tanácsadójaként 
 • projektmenedzserként 
 • program-, fesztiválszervezőként
 • Kortárs művészetelmélet és történet, kortárs design 
 • Kreatív ipar, kreatív gondolkodás 
 • Kritikai kultúrakutatás 
 • Kurátori ismeretek 
 • Társművészetek (tánc, színház, zene, báb stb.) 
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe
  • Design- és művészetelmélet BA
  • Animáció BA
  • Építőművészet BA
  • Fémművesség BA
  • Formatervezés BA
  • Fotográfia BA
  • Kerámiatervezés BA
  • Média design BA
  • Tervezőgrafika BA
  • Textiltervezés BA
  • Üvegtervezés BA

 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

„A METU-n töltött szakmai gyakorlatom alatt határoztam el, hogy jelentkezem a design- és művészetmenedzsment mesterszakra, és ekkor döntöttem el azt is, hogy a későbbiekben az az ember szeretnék lenni, aki hidat képez a művész, a piac és a szakma között. Fontosnak tartom az olyan emberek szerepét a művészeti piacon, akik felkarolják, támogatják és hozzáértésükkel, tudásukkal segítik az alkotók, formatervezők munkáját.”
KÁLDI BERNADETT IMOLA végzett hallgatónk 

„Műalkotásokat létrehozni, tárgyi világunkat és környezetünket humanizálni – szép és nemes feladat. De legalább ilyen fontos és még talán annál is nehezebb azokat a körülményeket megteremteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a műtermekben-műhelyekben születő értékek eljussanak azokhoz, akiknek az alkotók munkáikat szánták. Nem kevés találékonyságot és kreativitást igénylő tevékenység ez, amelynek a jövőben egyre nő a jelentősége.”
dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc 

IN | SIDE | OUT a STYLEWALKER NIGHTON
„CAN’T TOUCH THIS!” a Bálnában
OFF BIENNÁLE 2017 


RÉCSEY MANYI ESZTER menedzser, Vajda Lajos stúdió
HORVÁTH KATALIN KITTY kurátor asszisztens, Kassák Múzeum lakhatási problémákkal foglalkozó kiállítás
VADINSZKY TÍMEA munkatárs, Budapesti Tavaszi Fesztivál
KÁLDI BERNADETT IMOLA rendezvényszervező asszisztens, Operett Színház 

Ők is nálunk tanítanak
Partnerek