Kreditelismerés GYIK

Munkarend - /szak-/ képzési nyelv- váltásom volt intézményen belül. A korábban elvégzett kurzusaimat hogyan tudom elismertetni? Van ennek valamilyen díja? 

A korábbi teljesítések elismeréséhez képzésváltás esetén elegendő csak a munkarend-/szak-/képzési nyelv váltási kérelmet beadnod, külön kreditátviteli kérelmet nem szükséges benyújtanod. A kötelező tárgyak esetében megnézzük, hogy mely tárgyak tekinthetőek teljesítettnek és ezeket automatikusan elismertként vesszük fel neked. A kötelező tárgyakon felüliekre kell majd beadnod kreditátvételi kérelmet, mely azonban díjmentes kérelemként bírálható el.

A munkarend- /képzésváltási kérelem díja 16 000 Ft. Ezt a díjat attól függetlenül szükséges megfizetned, hogy a kérelmed elfogadásra, vagy elutasításra kerül.

Fontos tudnod, hogy munkarendváltás esetén a korábbi diákigazolványodat le kell adnod és az új munkarendnek megfelelőt kell igényelned.

Munkarend- / szakváltás esetén egy hasznos tanács még, hogy addig ne aktiválj a régi munkarenden/szakon, amiről váltani szeretnél, hogy ne kerüljön a tandíj kivetésre. A kérelem elfogadása esetén, az új munkarenden/szakon, míg a kérelem elutasítása esetén a régi munkarenden /szakon fogunk aktiválni.

Korábban már tanultam a METU-n és szeretném most újra tanulmányaimat megkezdeni, de nem szeretném újra a már tanult tárgyakat felvenni. Mi ilyenkor a teendő?

Amennyiben már korábban hallgatója voltál az egyetemnek és most újra felvételt nyersz, amivel új hallgatói jogviszony keletkezik, akkor is szükséges kreditátviteli kérelmet benyújtanod. A házon belüli kreditelismerés díjmentes a hallgatóink részére. Tárgyanként kell Kreditátviteli kérelmet benyújtanod. 

Mesterszakos tanulmányokba alapszakon teljesített tárgyak nem számíthatók be, hiszen képzési szintek között nincs lehetőség tantárgyak elismerésére. Erre csak szabadon választható tárgyak esetén van lehetőség. 

Másik intézményből szeretnék a METU-ra átjelentkezni. Mit kell tennem?

Átvételi kérelmet más felsőoktatási intézményből mindig a megadott határidőn belül van lehetőséged leadni személyesen a Hallgatói Információs Központban. Kérünk, hogy a leadási határidőkről mindig pontosan tájékozódj a honlapon, vagy az ügyintéző kollégáktól. A kérelem megtalálható a Neptun kezdőoldalán a Letölthető nyomtatványok között.

Átvételi kérelmet csak kitöltött papír alapú ’Kreditátvételi’ kérelemmel együtt tudsz leadni, abban az esetben, ha szeretnél elismertetni korábban tanult tárgyakat is.

Amit mindenképp mellékelned kell az átvételhez:

  • 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás,
  • leckekönyv hitelesített másolata,
  • a teljesített tantárgyak hitelesített leírását (tantárgyi tematika), amelyek alapján kreditelismerési vizsgálatot kérsz
  • személyes okmányok hitelesített (aláírt) másolatát (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya)
  • a felvételi eljárásban benyújtott dokumentumok másolata (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány)
  • Kitöltött kreditátviteli kérelem, amennyiben tárgyelismerést is szeretnél kérni.

A ’Kreditátviteli’ kérelmet ebben az esetben az ’Átvételi’ formanyomtatvány mellékleteként találod meg. Kérünk, hogy érdeklődj a Hallgatói Információs Központ munkatársainál az ajánlott mintatanterved felől, hogy előre tájékozódni tudj arról, hogy milyen tantárgyakat tudsz beszámíttatni. 

Hitelesítettnek akkor tekinthető egy dokumentum, ha az a másik intézmény által aláírásra és lebélyegzésre került.

Bizonyos tárgyakat korábban már tanultam egy másik felsőoktatási intézményben. Van rá lehetőség, hogy ezeket elismertessem?

Igen, a kérelem beadásához a Neptun rendszerben a „Kreditátviteli kérelem” űrlapot szükséges benyújtanod. Más intézményből hozott teljesítés esetén kötelező a hitelesített tantárgyi tematika és a hitelesített index (leckekönyv) másolatának csatolása is. A dokumentum akkor tekinthető hitelesnek, ha a másik intézmény által aláírásra és lebélyegzésre került.

Kérjük, hogy szkennelés előtt jelöld meg rajtuk, hogy mely tantárgyakat szeretnéd elismertetni. Ha több tárgyat szeretnél elismertetni, akkor tárgyanként szükséges kérelmet benyújtanod. 

Ha az elismertetendő tágyhoz több tematikát szeretnél csatolni, mert több teljesített tárgy alapján kéred az elismerést, akkor javasoljuk, hogy a tematikákat egy formátumba mentve csatold fel.

Amennyiben a csatolt dokumentumok nem hitelesek, vagy nem olvashatóak, az illetékes ügyintéző ezen okokból elutasíthatja a benyújtott kreditátviteli kérelmed. 

A kreditátviteli kérelem díja tantárgyanként 4 000 Forint a jelenleg érvényben lévő különeljárási és egyéb szolgáltatási díjtáblázat alapján. 

Ha több tárgyat szeretnél elismertetni, akkor tárgyanként add be a kérvényt. A kérvényről minden esetben a Kreditátviteli Bizottság dönt.

Nem magyar nyelvű tematikám van egy másik intézményből. Elfogadja az egyetem fordítás nélkül?

Elfogadjuk az angol nyelvű tematikát fordítás nélkül, abban az esetben is, ha magyar képzésre szeretnéd elismertetni a tárgyat. Más, idegen nyelvű tematika esetén azonban szükséges azok hitelesített fordítását is benyújtani. 

Hol találom a kreditátviteli kérelmet? Hogyan tudom azt beadni?

A Neptun rendszeren belül válaszd ki az aktuális képzésed. A Tanulmányok / Mintatanterven belül válaszd ki azt a tárgyat, ahol a kreditet szeretnéd elismertetni. A ’Kreditátviteli’ kérvényt az adott elismertetni kívánt tárgyról tudod elindítani. Annak megfelelően válaszd ki a kérvényt, hogy más intézményből, vagy METU-n belüli kérelemről van-e szó. Kérünk, hogy a kérvényt alaposan nézd át és töltsd ki a szükséges adatokat. Részletes leírást a kérvény beadásáról a Coospace / Hallgatói dokumentumok / Tanév kezdete / Kreditátviteli kérelem menüpontban olvashatsz.

Mikor szükséges befizetnem a kreditátviteli kérelem díját? 

A Kérvény benyújtásával azonnal befizetési kötelezettséged keletkezik, amit haladéktalanul teljesítened kell, mert az ügyintézést addig nem tudjuk elkezdeni, amíg a kérvényhez tartozó különeljárási díjat nem egyenlítetted ki. A késedelmes befizetés az elbírálási időt hosszabbíthatja, a be nem fizetett különeljárási díj pedig a kérelem elutasításához vezethet. A díjat legegyszerűbben a SimplePay alkalmazással van lehetőséged kiegyenlíteni. 

Mennyi a kérelmek elbírálásának, feldolgozásának az ideje? 

A kérelmekkel kapcsolatos adminisztráció 21 napot vesz igénybe. 

Elutasították a kérelmemet, mit tudok tenni?

A határozattól számított 15 napon belül van lehetőséged fellebbezést benyújtani a Hallgatói Információs Központban.

A kérelem lezárását követően hol tudom ellenőrizni, hogy a tantárgy valóban teljesítettként jelenik-e meg az előmenetelemben? 

A Neptunban a korábbi teljesítéseid között látnod kell, hogy a szóban forgó tantárgy teljesült, illetve a Tanulmányok / Előrehaladás menüpont alatt, vagy a Tanulmányok / Leckekönyv menüponton belül.

Tanultam hasonló tárgyat már korábban, de nem tudom, hogy teljesen megegyezik-e a METU-s tematikával? Honnan tudom, hogy elfogadják-e?

A ’Kreditátviteli’ kérelem befogadásának feltétele, hogy a befogadásra kerülő tantárgy tematikája legalább 75%-ban egyezzen meg a megjelölt tárgy tematikájával. A tárgyakról részletes leírást a Coospace Hallgatói dokumentumok / Tanulmányok / Tantárgyi tematikák felületen találsz.

Mennyi kreditet ismertethetek el?

Az elismertetni kívánt, befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek 2/3-át, tehát a képzés kreditértékének harmadát az Egyetemen kell teljesítened.

Amennyiben az egyetemen belüli képzésváltásról van szó, úgy ezt a szabályt nem kell nézzük, hiszen minden korábban szerzett kredit az egyetemen belül szerzett kreditnek számít. 

Máshol szeretném folytatni a tanulmányaimat és ehhez szükséges egy kreditelismerési igazolás. Ezt hol kérhetem?

Az igazolás a kreditelismerési eljárásnál igazolja, hogy a hallgató által megszerzett és ezzel igazolt tudás mennyiben felel meg a helyettesített tantárgy meghatározott követelményeinek. A meglévő tanulmányok igazolása céljából az átvételi folyamat megkezdéséhez ezt az igazolást a Hallgatói Információs Központban kell kérned, azonban a gyorsabb ügyintézés végett célszerű, ha előzetesen megigényled azt a HIK-nek írt levél formájában, ezen a felületen keresztül: https://www.metropolitan.hu/hallgatoi-kerdes-urlap

Résztanulmányok, azaz vendéghallgatói jogviszony esetén (más felsőoktatási intézményben van hallgatói jogviszonyod, ilyen például, ha Erasmus, Cecos hallgató vagy), az előírt tanulmány teljesítését a kreditigazolással tudod bizonyítani. Ezért ezt az igazolást mindenkinek automatikusan adjuk ki, akik Erasmuson vagy Cecoson vannak, nem kell külön megigényelned.

Mennyi idő alatt kapom meg a kreditigazolást?

A meghatározott követelmények teljesítéséről szóló igazolást a képzési félév, azaz a vizsgaidőszak utolsó napjától számított max. 20 napon belül állítjuk ki és adjuk ki

METU Partnerintézményben Felsőfokú Szakképzésben vettem részt korábban és felvételt nyertem az egyetemre. Ebben az esetben is van lehetőségem a korábban tanult tantárgyaimat elfogadtatni?

Igen. Ebben az esetben egy úgynevezett „Ekvivalencia” kérelmet szükséges benyújtanod, amire csak a beiratkozás félévében van lehetőséged. Ha ezt elmulasztod, akkor később már csak ’Kreditátvételi’ kérelmet van lehetőséged benyújtani a korábban teljesített tárgyakra. Az ’Ekvivalencia’ kérelmet személyesen a Hallgatói Információs Központban van lehetőséged leadni, formanyomtatványt az ügyintéző kollégák biztosítanak hozzá.

A kérelemhez csatolnod kell a végbizonyítványodról egy másolatot, illetve kreditigazolást, ha van. Ha nincs kreditigazolásod, akkor a bizonyítványod – amit 4 félévig vezettek. Tantárgyi tematikát nem kérünk ebben az esetben! Figyelj arra, hogy ezek a másolatok aláírással és bélyegzővel legyenek ellátva, mert csak akkor tekinthetjük hiteles másolatnak.

Amennyiben minimum 30, de legfeljebb 40 kreditet elismerünk, akkor tandíjkedvezményt is kaphatsz. A kedvezmény összege az elismert kreditek számától függ. A kedvezmény összegét az első 3 aktív félévre elosztva kapod meg.

Kik számítanak partnerintézménynek?

BKF Felsőfokú Szakképzési Központban felsőfokú szakképzés, a Szinergia Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei, a Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola, a Budapesti Innovatív Középiskola (volt BKF SZKI), a Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola, valamint a KIVI Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítványi Iskola.