könyvtárhasználati szabályzat

Az Egyetem könyvtára két telephelyen működik. Mindkét könyvtár nyilvános könyvtár, látogathatja minden 18 év feletti személy, aki olvasójegyet vagy látogatójegyet vált, továbbá elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit.

Metropolitan Központi Könyvtár

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Metropolitan Művészeti Szakkönyvtár

1077 Budapest, Rózsa utca 4-6.


Beiratkozás

Kétféle módon tudsz beiratkozni: olvasójegy vagy látogatójegy váltásával. Elegendő az egyik könyvtárunkban beiratkozni, a kapott olvasójegy vagy látogatójegy érvényes a másik könyvtárban is.

Olvasójegyet válthatnak:

 • az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók tanulmányuk befejezéséig,
 • az Egyetem oktatói

Beiratkozáskor olvasójegyet kapsz, amit első alkalommal ingyen bocsátunk rendelkezésedre. Az elveszett olvasójegy pótlása 300 Ft. Amennyiben olvasójeggyel rendelkezel, akkor az alapszolgáltatásainkat ingyenesen veheted igénybe.

A METU-n végzett hallgatóként az Egyetemmel történő jogviszonyod megszűnése után ingyenes „örökös könyvtári tagsági kártyával” használhatod a könyvtárainkat, amit a végzettséget igazoló dokumentum bemutatásával vehetsz át nálunk. Az örökös könyvtári tagsági kártya a kölcsönzés kivételével minden könyvtári szolgáltatás használatát biztosítja. 

Ingyenes látogatójegyet válthatnak: 

 • A SOTE-METU közös képzésben résztvevő hallgatók

Látogatójegyet térítés ellenében lehet váltani, az alábbi kategóriákban:

Az előző felsorolásba nem tartozók, de a könyvtár használatára jogosult személyek.

 • Negyedéves látogatójegy – 300 Ft
 • Féléves látogatójegy – 600 Ft
 • Éves látogatójegy – 1000 Ft
 • METU-n végzett hallgatóinak ingyenes
 • Elveszett látogatójegy pótlása – 200 Ft

A Látogatójeggyel csak helyben használatára vagy jogosult, a dokumentumok kölcsönzésére nem. 

 • Beiratkozáskor a személyi adatokat hitelt érdemlően igazolnod kell. A kért és rögzített adatokat könyvtárunk az adatvédelmi törvényeket betartva kezeli. Az adatokban történt változásokat a saját érdekedben a legközelebbi könyvtárhasználatnál be kell jelentened.
 • Az olvasójegy, illetve látogatójegy elvesztését köteles vagy haladéktalanul a könyvtárnak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő visszaélésekért nem vállalunk felelősséget.
 • Beiratkozáskor aláírásoddal igazolod, hogy elfogadod az alábbi szabályzatokban foglaltakat:
  • Könyvtárhasználati szabályzat
  • Gépi kölcsönzés szabályai
  • Az elektronikus adatbázisok használati feltételeinek szabályzata
  • Szerzői jogokra vonatkozó szabályok

Könyvek elrendezése

 • Mindkét könyvtárunk állománya szabadpolcon található, hierarchikus szakrendben. A könyvek pontos helyét a gerincükön található kétsoros jelzet határozza meg, amelyet az online katalógusban tudsz megnézni keresés után, a „Részletek” gombra kattintva, helyrajzi szám címszó alatt. 
 • A kölcsönözhető könyveket fekete színű, a kizárólag helyben használható könyveket piros színű jelzettel jelöltük. 
 • A kölcsönözni nem kívánt dokumentumokat a polcok előtt kihelyezett gyűjtőkocsikra tedd vissza!

Ingyenes szolgáltatások

Szolgáltatásainkat csak személyesen, érvényes olvasójeggyel vagy látogatójeggyel lehet igénybe venni.

 1. HELYBENHASZNÁLAT
  • A könyvtárainkban elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatók.
  • A könyvtáraink nyilvános számítógépei korlátozás nélkül használhatók.
 2. KÖLCSÖNZÉS 
  • Kölcsönzésre csak az olvasójeggyel rendelkező könyvtári tagok jogosultak! 
  • A könyvtári dokumentumok kölcsönözhetőségi szempontból két csoportba sorolhatók, amelyet a dokumentum gerincén lévő jelzet színe egyértelműen meghatároz. 
   • Nem kölcsönözhető: a piros jelzéssel ellátott dokumentumok csak helyben használhatók!
   • Kölcsönözhető: minden más színnel ellátott dokumentumot a dokumentum típusának megfelelő időtartamra ki lehet kölcsönözni (általában 2 vagy 3 hétre, ritka esetben 1 hétre).
  • Egyidejűleg 8 dokumentumot tudsz kölcsönözni. Azonos könyv 2 példányban nem kölcsönözhető!
  • Kölcsönzés nélkül a biztonsági kaputól kívül eső részre semmilyen dokumentumot nem vihetsz ki, még a fénymásolóig sem!
  • A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik az olvasójegy és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával, a jelenlétedben.
  • A gépi kölcsönzés pontosan regisztrálja a különböző napokon kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejét. Az újabb dokumentum kölcsönzése nem jelent automatikus hosszabbítást!
  • A kölcsönzött könyveket minden külön értesítés nélkül a megadott határidőre vissza kell hoznod, vagy hosszabbítást kell kérned.
  • Amennyiben a könyv nem hosszabbítható, az eredeti határidőre kell visszajuttatnod.  
  • A lejárati idő dátumát kölcsönzéskor mellékeljük, későbbiekben a katalóguson keresztül online ellenőrizheted.
  • A kikölcsönzött könyveket abba a könyvtárba kell visszavinned, ahol azok kölcsönözve lettek!
  • A könyvtár honlapján, az online katalóguson keresztül követheted a saját kölcsönzéseidet (olvasói adatok ikon), de információt személyesen, e-mailben és telefonon is adunk.
 3. HOSSZABBÍTÁS
  • Az online katalóguson keresztül (az olvasói adatok menüpontban) bármely könyv első hosszabbítását te magad is megteheted ITT (kivéve: lejárt vagy előjegyzett könyv esetén). Az olvasói adatokba így tudsz belépni:
   • felhasználónév: az olvasójegyen található 8 jegyű szám
   •  alapértelmezett jelszó a születési dátumodból a hónap és a nap számjegye egybeírva (pl. 0309).
  • A további hosszabbításokat a könyvtárosoktól kell kérned, telefonon, személyesen vagy e-mailben. Telefonon történő hosszabbításra hivatkozást vitás késedelmes esetekben nem tudunk elfogadni.
  • Akkor is kérhetsz hosszabbítást, ha a könyv határideje már lejárt. Ilyenkor a késedelmi díjat utólag rendezheted, amikor visszahozod a könyvet.
  • A hosszabbításról, az új lejárat idejéről visszajelzést adunk. Kezdete a kérés napja, időtartama megegyezik a dokumentum kölcsönzési idejével.
  • Kötelező tankönyveket csak akkor hosszabbítunk meg, ha a hosszabbítás kérésekor az adott könyvből van még kölcsönözhető példány.
 4. ELŐJEGYZÉS
  • A kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést kérhetsz. Az előjegyzett könyv beérkezéséről értesítést küldünk, a dokumentumot még 2 napig őrizzük neked. Amennyiben nem aktuális már az előjegyzés, vagy nem tudsz a könyvért időben jönni, mindenképp értesíts minket és mondd le a könyvet, vagy kérj későbbi átvételi időpontot! 
  • A le nem mondott, át nem vett előjegyzett könyvekért pénzbírságot kell fizetned.
 5. ONLINE KATALÓGUS
  • A könyvtár adatbázisát elérheted a könyvtár honlapján keresztül. 
 6. INFORMÁCIÓKÖZVETÍTÉS 
  • Általános szakirodalmi tájékoztatást végzünk saját és külső adatbázisok alapján, elsősorban az egyetemen oktatott tantárgyakhoz kapcsolódva. 
 7. SZAKDOLGOZATOK
  • Az Egyetemen végzett hallgatók szakdolgozatait elektronikus formában tároljuk. A szakdolgozatokat könyvtáraink számítógépein tudod megtekinteni. 

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN igénybe vehető szolgáltatások

 1. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
  • Könyvtárainkban könyvtárközi kölcsönzést kérhetsz más könyvtárak gyűjteményében lévő dokumentumokra. A kérést a kölcsönadó könyvtár szabályainak és feltételeinek szigorú betartásával, valamint a költségek áthárításával teljesítjük. A kölcsönkapott dokumentumokat kizárólag helyben használhatod, azokat nem kölcsönözzük ki.
 2. FÉNYMÁSOLÁS
  • A könyvtárunkban önkiszolgáló fénymásoló üzemel. A könyvtári dokumentumokról fénymásolatot a szerzői jogok figyelembevételével készíthetsz, a nálunk meghatározott aktuális tarifa szerint.

SZANKCIÓK

 1. Késedelem
  • A lejárati időn túl visszahozott dokumentumokra késedelmi díjat számítunk fel. Ennek összegét a program számolja ki és nyilvántartja a befizetéseket is.
  • A késedelmi díj naponta és kötetenként 100 Ft. Biztosítunk 3 nap türelmi időt, a 4. naptól viszont az előző 3 nap késedelmi díját is ki kell fizetned. 
 2. Felszólítás
  • Amennyiben ötszöri felszólítás után sem hozod vissza a dokumentumokat, könyvtárunk jogi úton érvényesíti követelését.
 3. Előjegyzés 
  • Amennyiben nem jössz az előjegyzett könyvedért, és ezt előzetesen nem jelezted a nekünk, 100 Ft-ot kell fizetned dokumentumonként.
 4. Rongálás
  • A dokumentum állagának megóvására mindenkinek törekednie kell. A könyvekbe természetesen sem beleírnod, sem aláhúznod nem szabad!
  • Ha visszavételkor olyan könyvben találunk firkálást, aláhúzást, melynek belső borítójába „Ne írj bele…” cédula van ragasztva (és melynek tisztaságát kikölcsönzéskor neked is ellenőrizned kellett), térítési díjat kell fizetned.
  • Állapottól függően (firkálás mennyisége, lapkitépés, eláztatás, stb.) 300 Ft-tól a dokumentum árának kifizetéséig szabható ki térítési díj.
 5. Elveszett olvasójegy
  • Pótlása 300 Ft-ba kerül.
 6. Elveszett könyv 
  • Elveszett dokumentumot azonos, vagy újabb kiadású példánnyal lehet pótolnod. Amennyiben a dokumentum kereskedelmi forgalomban már nem kapható, felbecsüljük annak eszmei értékét - ami jelentősen eltérhet az eredeti ártól - és ezen összeg megfizetését követelhetjük meg tőled.
 7. Letiltás 
  • A könyvtárunk letilt a vizsgára jelentkezésről/tantárgyfelvételről, ha 1 hónapnál régebben lejárt könyv- és/vagy 2000 Ft-ot meghaladó késedelmi díj tartozásod van. A letiltást a tartozás rendezése után a könyvtár oldja fel.
 8. Kizárás
  • A könyvtárhasználat szabályait súlyosan megsértő olvasót a könyvtárosaink ideiglenesen vagy akár végleg kizárhatják a könyvtár használatából.
 9. Fegyelmi eljárás
  • A könyvtári dokumentumokkal kölcsönzés nélkül távozó olvasók ellen fegyelmi eljárás indul.

KÖNYVTÁRI HÁZIREND

 • A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Állagukat meg kell óvnia, és azokat a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítania.
 • A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni, oldalaikat behajtani vagy megcsonkítani tilos! A szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie.
 • A könyvtárba csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés vihető be. Kabát, csomag, kézi- és sporttáska a folyosói – zsetonnal zárható – szekrényekben helyezendő el. Zseton a könyvtárostól vagy a főportáról kérhető, használata díjtalan.
 • Az olvasószolgálati terek épségben tartása, fokozott gonddal történő használata minden könyvtári tag kötelessége.
 • A könyvtárban őrizetlenül hagyott értékekért a könyvtár nem vállal felelősséget.
 • Az olvasójegyet vagy látogatójegyet a könyvtár használatakor a könyvtárosnak mindig fel kell mutatni.
 • A könyvtár csendjét hangos beszélgetéssel, mobiltelefon használatával, vagy más módon megzavarni nem szabad.
 • A csavaros kupakú üveges italok kivételével a könyvtárba ételt és italt bevinni tilos!
 • Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak az egyetemmel történő jogviszonyuk megszűnése előtt a könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat vissza kell szolgáltatniuk, és az esetleges késedelmi díjat rendezniük kell. A tartozás rendezéséről a könyvtár igazolást ad.