Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szabályzat | Budapesti Metropolitan Egyetem

könyvtárhasználati szabályzat

Az Egyetem könyvtára két telephelyen működik. Mindkét könyvtár nyilvános könyvtár, látogathatja minden 18 év feletti személy, aki olvasójegyet vagy látogatójegyet vált, továbbá elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit.

Metropolitan Központi Könyvtár

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Metropolitan Művészeti Szakkönyvtár

1077 Budapest, Rózsa utca 4-6.


Beiratkozás

Kétféle módon tudsz beiratkozni: olvasójegy vagy látogatójegy váltásával. Elegendő az egyik könyvtárunkban beiratkozni, a kapott olvasójegy vagy látogatójegy érvényes a másik könyvtárban is.

Olvasójegyet válthatnak:

 • az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók tanulmányuk befejezéséig,
 • az Egyetem oktatói és dolgozói

A 2021/22/2 félévétől kezdve a METU újonnan iratkozott hallgatói automatikusan kaptak olvasójegyszámot a Neptunban. Ez az Információ alatt a Lekérdezések/Információk menüpontban, a „Könyvtári olvasójegy száma” lekérdezés futtatásával megtekinthető. Ez a szám több módszerrel is vonalkóddá alakítható az egyszerű használathoz, többek között Könyvtári rendszerünk üzemeltetője készített egy mobilapplikációt Qulto eCard néven (egyelőre Android rendszeren érhető el).

Aki ennél korábban iratkozott, a Könyvtárban kérhet fizikai olvasójegyet, amellyel alapszolgáltatásainkat ingyenesen veheti igénybe. A kártya kiváltása díjmentes, azonban elvesztése esetén pótolni csak 300,- Ft ellenében tudjuk.

Szabadon választhatóan érvényes METU-s diákigazolványodat is használhatod olvasójegyként. Ez vonatkozik mind az automatikus olvasójegyszámmal rendelkezőkre, mind azokra, akik nem kaptak ilyet. Mi a továbbiakban erre is olvasójegyként fogunk hivatkozni, a könyvtári rendszerünk pedig olvasójegyként fogja ezt kezelni.

A METU-n végzett hallgatóként az Egyetemmel történő jogviszonyod megszűnése után ingyenes „örökös könyvtári tagsági kártyával” használhatod a könyvtárainkat, amit a végzettséget igazoló dokumentum bemutatásával vehetsz át nálunk. Az örökös könyvtári tagsági kártya a kölcsönzés kivételével minden könyvtári szolgáltatás használatát biztosítja. 

Ingyenes látogatójegyet válthatnak: 

 • A SOTE-METU közös képzésben résztvevő hallgatók
 • METU-n végzett hallgatói

Látogatójegyet térítés ellenében lehet váltani, az alábbi kategóriákban:

Az előző felsorolásba nem tartozók, de a könyvtár használatára jogosult személyek.

 • Negyedéves látogatójegy – 300 Ft
 • Féléves látogatójegy – 600 Ft
 • Éves látogatójegy – 1000 Ft

A Látogatójeggyel csak helyben használatára vagy jogosult, a dokumentumok kölcsönzésére nem. Az elveszett látogatójegy pótlása 200 Ft

 • Beiratkozáskor a személyi adatokat hitelt érdemlően igazolnod kell. A kért és rögzített adatokat könyvtárunk az adatvédelmi törvényeket betartva kezeli. Az adatokban történt változásokat a saját érdekedben a legközelebbi könyvtárhasználatnál be kell jelentened.
 • Az olvasójegy, illetve látogatójegy elvesztését köteles vagy haladéktalanul a könyvtárnak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő visszaélésekért nem vállalunk felelősséget.

Könyvek elrendezése

 • Mindkét könyvtárunk állománya szabadpolcon található, hierarchikus szakrendben. A könyvek pontos helyét a gerincükön található kétsoros jelzet határozza meg, amelyet az online katalógusban tudsz megnézni keresés után, a „Részletek” gombra kattintva, helyrajzi szám címszó alatt. 
 • A kölcsönözhető könyveket fekete színű, a kizárólag helyben használható könyveket piros színű jelzettel jelöltük. 
 • A kölcsönözni nem kívánt dokumentumokat a polcok előtt kihelyezett gyűjtőkocsikra tedd vissza!

Ingyenes szolgáltatások

Szolgáltatásainkat rendszerint érvényes olvasójeggyel vagy látogatójeggyel lehet igénybe venni. METU polgárok (hallgatók, oktatók és dolgozók) számára ez alól kivételt képeznek a Helybenhasználat, az Online katalógus használata, a Számítógéphasználat, és ezzel összefüggésben a Szakdolgozatok olvasása.

 1. HELYBENHASZNÁLAT
  • A könyvtárainkban elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatók.
  • A könyvtáraink nyilvános számítógépei korlátozás nélkül használhatók.

 2. KÖLCSÖNZÉS 
  • Kölcsönzésre csak az olvasójeggyel rendelkező könyvtári tagok jogosultak! 
  • A könyvtári dokumentumok kölcsönözhetőségi szempontból két csoportba sorolhatók, amelyet a dokumentum gerincén lévő jelzet színe egyértelműen meghatároz. 
   • Nem kölcsönözhető: a piros jelzéssel ellátott dokumentumok csak helyben használhatók!
   • Kölcsönözhető: a fekete színű jelzettel ellátott dokumentumot a dokumentum típusának megfelelő időtartamra ki lehet kölcsönözni (általában 2 vagy 3 hétre, ritka esetben 1 hétre).
  • Egyidejűleg 8 dokumentumot tudsz kölcsönözni. Azonos könyv 2 példányban nem kölcsönözhető!
  • Kölcsönzés nélkül a biztonsági kaputól kívül eső részre semmilyen dokumentumot nem vihetsz ki, még a fénymásolóig sem!
  • A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik az olvasójegy és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával, a jelenlétedben.
  • A gépi kölcsönzés pontosan regisztrálja a különböző napokon kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejét. Az újabb dokumentum kölcsönzése nem jelent automatikus hosszabbítást!
  • A kölcsönzött könyveket minden külön értesítés nélkül a megadott határidőre vissza kell hoznod, vagy hosszabbítást kell kérned.
  • Amennyiben a könyv nem hosszabbítható, az eredeti határidőre kell visszajuttatnod.  
  • A lejárati idő dátumát kölcsönzéskor mellékeljük, későbbiekben a katalóguson keresztül online ellenőrizheted.
  • A kikölcsönzött könyveket abba a könyvtárba kell visszavinned, ahol azok kölcsönözve lettek!
  • A könyvtár honlapján, az online katalóguson keresztül követheted a saját kölcsönzéseidet (Bejelentkezés), de információt személyesen, e-mailben és telefonon is adunk.
 3. HOSSZABBÍTÁS
  • Az online katalóguson keresztül (az Bejelentkezés, hosszabbítás menüpontban) bármely könyv első öt hosszabbítását te magad is megteheted ITT (kivéve előjegyzett könyv esetén vagy ha az új határidő előtt lejár az olvasójegyed). Az olvasói adatokba így tudsz belépni:
   • Felhasználónév: a 8 jegyű olvasójegyszámod vagy a diákigazolvány-számod (jobb felső sarokban), attól függően, hogy melyikkel kölcsönöztél.
   • Alapértelmezett jelszó a születési dátumodból a hónap és a nap számjegye egybeírva (pl. 0309).
  • A további hosszabbításokat a könyvtárosoktól kell kérned, telefonon, személyesen vagy e-mailben. Telefonon történő hosszabbításra hivatkozást vitás késedelmes esetekben nem tudunk elfogadni.
  • Akkor is kérhetsz hosszabbítást, ha a könyv határideje már lejárt. Ilyenkor a késedelmi díjat utólag rendezheted, amikor visszahozod a könyvet.
  • A hosszabbításról, az új lejárat idejéről visszajelzést adunk. Kezdete a kérés napja, időtartama megegyezik a dokumentum kölcsönzési idejével.

 4. ELŐJEGYZÉS
  • A kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést kérhetsz. Az előjegyzett könyv beérkezéséről értesítést küldünk, a dokumentumot még 2 napig őrizzük neked. Amennyiben nem aktuális már az előjegyzés, vagy nem tudsz a könyvért időben jönni, mindenképp értesíts minket és mondd le a könyvet, vagy kérj későbbi átvételi időpontot!

 5. ONLINE KATALÓGUS
 6. INFORMÁCIÓKÖZVETÍTÉS 
  • Általános szakirodalmi tájékoztatást végzünk saját és külső adatbázisok alapján, elsősorban az egyetemen oktatott tantárgyakhoz kapcsolódva.

 7. SZAKDOLGOZATOK
  • Az Egyetemen végzett hallgatók szakdolgozatait elektronikus formában tároljuk. A szakdolgozatokat könyvtáraink számítógépein tudod megtekinteni. 

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN igénybe vehető szolgáltatások

 1. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
  • Könyvtárainkban könyvtárközi kölcsönzést kérhetsz más könyvtárak gyűjteményében lévő dokumentumokra. A kérést a kölcsönadó könyvtár szabályainak és feltételeinek szigorú betartásával, valamint a költségek áthárításával teljesítjük. A kölcsönkapott dokumentumokat kizárólag helyben használhatod, azokat nem kölcsönözzük ki.
 2. FÉNYMÁSOLÁS
  • A könyvtárunkban önkiszolgáló fénymásoló üzemel. A könyvtári dokumentumokról fénymásolatot a szerzői jogok figyelembevételével készíthetsz, a nálunk meghatározott aktuális tarifa szerint.

SZANKCIÓK

 1. Késedelem
  • A lejárati időn túl visszahozott dokumentumokra késedelmi díjat számítunk fel. Ennek összegét a program számolja ki és nyilvántartja a befizetéseket is.
  • A késedelmi díj naponta és kötetenként 100 Ft. Biztosítunk 3 nap türelmi időt, a 4. naptól viszont az előző 3 nap késedelmi díját is ki kell fizetned. 
 2. ·  Felszólítás

  • Amennyiben ötszöri felszólítás után sem hozod vissza a dokumentumokat, könyvtárunk jogi úton érvényesíti követelését.
 3. ·  Rongálás

  • A dokumentum állagának megóvására mindenkinek törekednie kell. A könyvekbe természetesen sem beleírnod, sem aláhúznod nem szabad!
  • Ha visszavételkor olyan könyvben találunk firkálást, aláhúzást, melynek belső borítójába „Ne írj bele…” cédula van ragasztva (és melynek tisztaságát kikölcsönzéskor neked is ellenőrizned kellett), térítési díjat kell fizetned.
  • Állapottól függően (firkálás mennyisége, lapkitépés, eláztatás, stb.) 300 Ft-tól a dokumentum árának kifizetéséig szabható ki térítési díj.
 4. ·  Elveszett olvasójegy

  • Pótlása 300 Ft-ba kerül.
 5. ·  Elveszett könyv 

  • Elveszett dokumentumot azonos, vagy újabb kiadású példánnyal lehet pótolnod. Amennyiben a dokumentum kereskedelmi forgalomban már nem kapható, felbecsüljük annak eszmei értékét - ami jelentősen eltérhet az eredeti ártól - és ezen összeg megfizetését követelhetjük meg tőled.
 6. ·  Letiltás 

  • A könyvtárunk letilt a vizsgára jelentkezésről/tantárgyfelvételről, ha 1 hónapnál régebben lejárt könyv- és/vagy 2000 Ft-ot meghaladó késedelmi díj tartozásod van. A letiltást a tartozás rendezése után a könyvtár oldja fel.
 7. ·  Kizárás

  • A könyvtárhasználat szabályait súlyosan megsértő olvasót a könyvtárosaink ideiglenesen vagy akár végleg kizárhatják a könyvtár használatából.
 8. ·  Fegyelmi eljárás

  • A könyvtári dokumentumokkal kölcsönzés nélkül távozó olvasók ellen fegyelmi eljárás indul.

KÖNYVTÁRI HÁZIREND

 • A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Állagukat meg kell óvnia, és azokat a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítania.
 • A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni, oldalaikat behajtani vagy megcsonkítani tilos! A szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie.
 • A könyvtárba kabát, valamint minden utazótáskánál, bőröndnél kisebb táska behozható. Kényelmi szolgáltatásként ezeket a folyosói – zsetonnal zárható – szekrényekben is elhelyezhetőek, illetve a Könyvtárban két fogas is olvasóink rendelkezésére áll. Zsetont a könyvtárostól vagy a főportáról lehet kérni. A szekrények használata díjtalan.
 • Az olvasószolgálati terek épségben tartása, fokozott gonddal történő használata minden könyvtári tag kötelessége.
 • A könyvtárban őrizetlenül hagyott értékekért a könyvtár nem vállal felelősséget.
 • A látogatójegyet a könyvtár használatakor a könyvtárosnak mindig fel kell mutatni.
 • A könyvtár csendjét hangos beszélgetéssel, mobiltelefon használatával, vagy más módon megzavarni nem szabad.
 • A csavaros kupakú üveges italok kivételével a könyvtárba ételt és italt bevinni tilos!
 • Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak az egyetemmel történő jogviszonyuk megszűnése előtt a könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat vissza kell szolgáltatniuk, és az esetleges késedelmi díjat rendezniük kell. A tartozás rendezéséről a könyvtár igazolást ad.