Kedvezményes tanulmányi időbeosztás GYIK

Milyen esetekben kérhető Kedvezményes tanulmányi időbeosztás?

A kedvezményes tanulmányi rend keretében - a benyújtott kérelmed alapján - a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhetsz. A tanulmányi és a vizsgával járó követelményeket azonban teljesítened kell. A tanrend azoknak a rendkívüli helyzetbe került Hallgatóinknak nyújt megoldást, akik nem tudnak rendszeresen részt venni az óráikon; a kötelező (gyakorlati) órák és fórumok látogatása alól felmentésben részesülnek.

Ki és milyen indokokra hivatkozva adhat be kérelmet?

a) aki részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából külföldi felsőoktatási intézményben tanul (pl.: igazolás az intézménytől), kivéve Erasmus/Campus Mundi keretein belül külföldön tanuló hallgatók (ők automatikusan kedvezményes tanrendet kapnak)!

b) aki az egyetemi tanulmányokkal összefüggő, tanulmányi célú elfoglaltságon, tanulmányi versenyen vesz részt (pl.: kutatási projekt vagy versenyhirdetmény, részvételről igazolás);

c) aki az Egyetem érdekében végzett, alaposan indokolható tudományos vagy szervező tevékenységet folytat - a Hallgatói Önkormányzatban, vagy annak megbízásából kifejtett hallgatói érdekképviseleti tevékenység kivételével (pl.: kutatási projekt vagy versenyhirdetmény, részvételről igazolás);

d) aki a szakmai gyakorlaton való részvétel megfelelő igazolása ellenében (pl.: megállapodás a Karrier Centrum jóváhagyásával, igazolás a gyakorlati helytől „szakmai gyakorlat” megjelöléssel, felvett Szakmai gyakorlat tárgy); kivéve Erasmus/Campus Mundi keretein belül külföldön gyakorlatozó hallgatók (ők automatikusan kedvezményes tanrendet kapnak)!

e) a tartós, mozgást korlátozó betegség esetén (pl.: friss orvosi igazolás, lelet, zárójelentés);

f) közvetlen hozzátartozó súlyos betegsége okán, aki a kérelmező ápolására szorul (pl.: friss orvosi igazolás, lelet, zárójelentés);

g) szociális és/vagy egészségügyi körülményekben beállott olyan változás, mely a tanulmányok kezdetekor nem volt várható (pl.: családfenntartó/árvasági igazolás, haláleset – halotti anyakönyvi kivonat);

h) aki más felsőoktatási intézményben párhuzamos tanulmányokat folytat (pl.: jogviszony igazolás);

i) akinek a kedvezményes tanulmányi rendet rendkívüli körülményei indokolják;

j) aki kimagasló közösségi, művészeti vagy sport tevékenységet folytat (pl.: egyesületi tagsági igazolás, versenyhirdetmény, edzők/vezetők/szervezők által aláírt hiteles igazolás).

Mikor adható be kérelem?

A Kedvezményes tanulmányi rendet igénylő űrlap minden félévben benyújtandó és csak az adott félévre érvényes. A kérelem a Neptun rendszer/Ügyintézés/Kérvények menüpontja alatt nyújtható be.

Hogyan adható be a kérelem?

Az űrlapot a megadott időintervallumban és kizárólag az indokot igazoló csatolmánnyal lehet beadni. A kérvényben fejtsd ki részletesen a tanrend igénylésének okát, majd csatold a hitelesített (aláírt, pecsételt) igazolásokat. Felhívjuk figyelmed, hogy csak három hónapnál nem régebbi igazolásokat áll módunkban elfogadni.

Milyen anyagi vonzata van a kérelemnek?

A kérelem díja az aktuális különeljárási díjtábla szerint meghatározott 6.000 Ft.

A tétel kiírása (adminisztrációs díj) az űrlap beadásával generálódik, melyet előbb ki kell egyenlítened ahhoz, hogy kérvényed eljusson az ügyintézőhöz! Pénzügyi kivetéseidet a legegyszerűbben a Neptun Pénzügyek felületén az adott tételnél választható Simple Pay (bankkártyás) fizetéssel egyenlítheted ki.

Ha egyéni tanulmányi rend kérelmemet elfogadják, nem kell órákra járnom és vizsgáznom?

A kedvezményes tanrend minden feltételét és kötelezettségét el kell fogadnod, ennek tudatában kell összeállítanod órarended, figyelve a tiltólistás kurzusokat, melyekre nem kérhető a kedvezmény, így azokat meghatározott tematikájuk és számonkérésük szerint kell teljesítened.

A félév elején köteles vagy jelentkezni a tárgyak oktatóinál - egyeztetni a kurzusok teljesítési feltételeiről - a döntés kézhezvételétől számított két héten belül. Kérünk, hogy rendszeresen kövesd a kurzushoz kapcsolódó CooSpace színteret, és végezd el az ott előírt feladatokat. A tematikában megjelölt időpontokban szükséges részt venned a számonkéréseken, ezek más időpontokban - kivéve, ha a tematika előírja a pótlási lehetőséget – nem pótolhatók.

A tárgyakat az oktató útmutatásai alapján, vagy tiltólistás kurzus esetén annak tematikája és számonkérése szerint teljesítheted. A tanulmányi és vizsgakötelezettségek minden Hallgatóra érvényesek.

Mit tehetek, ha nem fogadják el a kérelmemet?

Ebben az esetben a hatályos Hallgatói Követelményrendszerben foglalt ’A foglalkozásokon való részvétel szabályai’ a mérvadók. A felvett kurzusok foglalkozásain a részvétel hallgatói kötelezettség.

Amennyiben nem engedélyezik a kedvezményes tanrendet, lehetőséged van passzív félév beállíttatására az „Állapotváltás visszavonása” kérvénnyel, különeljárási díj megfizetése mellett, amely jelenleg 6.000 Ft. Abban az esetben, ha két egybefüggő passzív félév után további szüneteltetést igényelnél és a tanulmányaid folytatását szülés, balest, betegség vagy más váratlan ok nem teszi lehetővé, a megfelelő igazolásokkal alátámasztva nyújthatod be a „3.4.5. passzív félév engedélyezése” kérvényt, szintén különeljárási díj megfizetése mellett, mely jelenleg 6.000 Ft.

Mi az a kurzustiltó lista, a tiltólistás tárgy?

Az oktatásszervezés minden félévre kihirdeti a kurzustiltó listát azokkal a tárgyakkal, melyek nem kérhetők, nem teljesíthetők kedvezményes tanrendben. Ezeken a kurzusokon a részvétel kötelező, speciális gyakorlati óra lévén nem mentesíthető egy Hallgató sem. A tárgyakat azok tematikája szerint kell teljesíteni.

A kedvezményes tanrendet annak tudatában kérelmezd, hogy a felvett vagy felvenni tervezett tárgyaid között szerepelhetnek tiltott kurzusok. Amennyiben elfogadod, hogy az adott tárgy nem teljesíthető kedvezményes tanrendben, választhatod a tárgy leadását, vagy felvételét/órarendben tartását is – a tárgyfelvételi időszak alatt. Ez utóbbi esetben a kurzus annak tematikája és számonkérése szerint teljesíthető, további leadásra nincs lehetőség. 

A 2018/2019 tanév őszi félévére érvényes kurzustiltó lista is az alábbi útvonalon érhető el:
Coospace rendszer/Hallgatói dokumentumok színtér/Tanulmányok/Kedvezményes tanulmányi időbeosztás

Szakmai gyakorlat miatt szerettem volna egyéni tanulmányi időbeosztást kérni, de kérelmemet elutasították, miért?

Szakmai gyakorlatra hivatkozva csak abban az esetben fogadható el az egyéni tanulmányi időbeosztás, amennyiben a szakmai gyakorlat tantárgy szerepel az adott félévre felvett kurzusaid között. Az alábbi 3 dokumentum valamelyikének meg kell lennie: Együttműködési megállapodás/külső szakmai gyakorlat/előrehozott szakmai gyakorlat/munkahely beszámítás a Karrier Centrum jóváhagyásával VAGY igazolás a gyakorlati helytől szakmai gyakorlat/gyakornoki munkakör megjelölésével (az űrlap csatolmányában) VAGY felvett Szakmai gyakorlat tantárgy (Neptun/Tanulmányok)

Erasmusos hallgatóknak is szükséges egyéni tanulmányi rendet kérniük?

Nem, az Erasmus program keretében külföldön tartózkodó hallgatók (kiutazó Erasmus/Campus Mundi hallgatók, illetve Erasmus szakmai gyakorlaton részt vevők) automatikusan megkapják a kedvezményes tanrendet. Amennyiben mégis beadják kérelmüket, azt elutasítjuk.

Az előző félévben kedvezményes tanrendet kértem, amit elfogadtak. Be kell adnom újra erre a félévre is?

A kedvezményes tanulmányi időbeosztás kérelmed egy félévre vonatkozik. Amennyiben több félévében igényelnéd a tanrendet, minden adott félév elején szükséges benyújtanod a kérelmet, friss igazolásokkal csatoltan.