Karrier ösztöndíj pályázat

1. A Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat célja, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek fel a munkavállalásra és annak elősegítése, hogy illesszék be a szakmai gyakorlatot karriertervükbe. 

2. A pályázat benyújtásának feltételei:

a) Pályázatot benyújthat a Budapesti Metropolitan Egyetem minden

 • bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
 • alapképzésben részt vevő
 • nappali munkarendű hallgatója, akinek
  • képzési programjában szerepel a szakmai gyakorlat, és
  • a szakmai gyakorlat tantárgyat a Neptun-ban már felvette.

b) A pályázat formai követelményei:

 • betűtípus: Arial
 • betűméret: 11
 • 1,5 sortávolság
 • minimum 4 - maximum 6 oldal (mellékletek nélkül)

3. A pályázatok beadási határideje 2018.04.09. a karriercentrum@metropolitan.hu e-mail címre.

4. A pályázati eljárás felépítése, tartalma, benyújtásának feltételei:


I. forduló: pályázatok értékelése

I. rész (50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)

A hallgató karrierterve a következő 3 évre vonatkozóan. A karrierterv kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • A megszerzett végzettséggel hova szeretnél eljutni?
 • Milyen meglévő kompetenciáidra építesz, milyen kompetenciákat kell még fejlesztened?
 • Mi a hajtóerő a tervezéshez (erősségek)?
 • Mik a fékezőerők (gyengeségek)?
 • Mik a kitörési rések, lehetőségek, veszélyek?
 • Kik vesznek körül, kik segítenek/akadályoznak?
 • Fogalmazd meg a részcélokat időtervi ütemezéssel együtt!


II. rész (50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)

Dokumentáció gyűjtése (a pályázati anyaghoz csatolandó hivatalos dokumentumok) arról, hogy mennyiben támasztható alá a karrierterved az alábbi szempontoknak megfelelően:

 • Mit tettél eddig az Egyetem keretein belül a karrierterve megvalósulása érdekében (pl. nyelvvizsga, tréning, készségfejlesztés, választható tantárgyak felvétele, nyári munka, szakdolgozati terv, hallgatói aktivitás, TDK, esetleg OTDK munka)?
 • Önkéntes munka
 • Indokolás: mennyiben kapcsolódik össze a pályázat I. és II. része.

Szempontok az írásbeli értékeléshez:

 • A kiírásnak való tartalmi megfelelés: 5 pont
 • Forma, helyesírás: 5 pont
 • SWOT analízis realitása, alátámasztása: 5 pont
 • Karrierterv realitása: 5 pont
 • Tervek kapcsolata a tanulmányokkal: 5 pont
 • Tervek kapcsolata az iskolán kívüli tevékenységekkel: 5 pont
 • Összesen: 30 pont

A pályázatokat csak a fenti tartalmi szempontok alapján lehet benyújtani, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázatot értékelő bizottság összetétele:

 1. a KarrierCentrum vezetője,
 2. a KarrierCentrum külső kapcsolatok referense,
 3. egy választott HR-vezető vagy a Karriermenedzsment tantárgy oktatója,
 4. a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő.

 

II. forduló: pályázatok prezentálása

A beadott pályázatokat az értékelő bizottság rangsorolja, és a legjobb 5 pályázót juttatja tovább a második fordulóba, ahol személyesen is be kell mutatni a pályázatot egy legfeljebb 20 perces prezentáció keretében.

A prezentáció tartalma:

 • Karrierterv bemutatása
 • A képzés során megtett kapcsolódó akciók bemutatása
 • A pályázatban meghatározott I. és II. rész indokolásának kifejtése

A prezentáció formai követelményei:

 • legfeljebb 20 perc
 • maximum 10 dia

A prezentáció helye: A II. fordulóba jutó hallgatók a prezentáció helyszínéről írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a karrier-terv megvalósításának realitása,
 • a megvalósítás lépéseinek kapcsolódása,
 • prezentáció felépítése, előadásmód.

A bizottság az egyes szempontok alapján maximum 10-10 ponttal értékeli a pályázatot.

Érvénytelen pályázatok:

 • pályázók körén kívül eső pályázó
 • határidőn túl beküldött pályázat
 • hallgatói jogviszony szüneteltetése a pályázat benyújtásának vagy elbírálásának félévében
 • plágium, más szerzői jogát sértő pályázat


III. forduló: eredményhirdetés

A prezentációt követően az értékelő bizottság elnöke hirdeti ki az eredményt.

A nyertes hallgató egyszeri 100.000,- Ft-os szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesül.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, amennyiben a pályázati határidőre nem érkezik legalább 5 érvényes pályázati anyag.

A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.