Karrier ösztöndíj pályázat

Karrier Ösztöndíj Pályázat

A Karrier Ösztöndíj Pályázat célja, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek fel a munkavállalásra és annak elősegítése, hogy illesszék be a szakmai gyakorlatot karriertervükbe. 

A Karrier Ösztöndíj Pályázat külön szekcióban kerül meghirdetésre KÜT és művész hallgatók részére.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázatot benyújthat a Budapesti Metropolitan Egyetem minden

 • bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
 • alapképzésben részt vevő
 • nappali munkarendű
 • 4 aktív szemesztert már teljesített hallgatója, akinek
  • képzési programjában szerepel a Szakmai gyakorlat vagy Művésztelep, és
  • a Szakmai gyakorlat tantárgyat a Neptunban már felvette.

A pályázat formai követelményei:

 • betűtípus: Arial
 • betűméret: 11
 • 1,5 sortávolság
 • minimum 4 - maximum 6 oldal  (mellékletek nélkül)

A pályázatok beadási határideje 2018. november 12. a karriercentrum@metropolitan.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás felépítése, tartalma, benyújtásának feltételei:I. forduló: pályázatok értékelése


I. rész

(50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)

II. rész

(50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)

A hallgató karrierterve a következő három évre vonatkozóan. A karrierterv kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • A megszerzett végzettséggel hova szeretne eljutni a hallgató?
 • Milyen meglévő kompetenciáira épít, és milyeneket kell még fejlesztenie?
 • Mi a hajtóerő a tervezéshez (erősségek)?
 • Mik a fékezőerők (gyengeségek)?
 • Mik a kitörési rések, lehetőségek, veszélyek?
 • Kik veszik körül, kik segítik/akadályozzák?
 • Fogalmazza meg a részcélokat időtervi ütemezéssel együtt!


Dokumentáció gyűjtése (a pályázati anyaghoz csatolandó hivatalos dokumentumok) arról, hogy mennyiben támasztható alá a hallgató karrierterve az alábbi szempontoknak megfelelően:

 • Mit tett eddig a Főiskola keretein belül a karrierterve megvalósulása érdekében (pl. nyelvvizsga, tréning, készségfejlesztés, választható tantárgyak felvétele, nyári munka, szakdolgozati terv, hallgatói aktivitás, TDK, esetleg OTDK munka)?
 • Önkéntes munka
 • Indokolás: mennyiben kapcsolódik össze a pályázat I. és II. része.


Szempontok az írásbeli értékeléshez:

A kiírásnak való tartalmi megfelelés

5 pont

Forma, helyesírás

5 pont

SWOT analízis realitása, alátámasztása

5 pont

Karrierterv realitása

5 pont

Tervek kapcsolata a tanulmányokkal

5 pont

Tervek kapcsolata az iskolán kívüli tevékenységekkel

5 pont

Összesen

30 pont


A pályázatokat csak a fenti tartalmi szempontok alapján lehet benyújtani, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázatot értékelő bizottság összetétele:

 1. a KarrierCentrum vezetője,
 2. a KarrierCentrum külső kapcsolatok referense,
 3. egy választott HR-vezető,
 4. a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő.

II. forduló: pályázatok prezentálása


A beadott pályázatokat az értékelő bizottság rangsorolja, és a legjobb 5 pályázót juttatja tovább a második fordulóba, ahol személyesen is be kell mutatni a pályázatot egy legfeljebb 20 perces prezentáció keretében. A KÜT és művész hallgatók külön időpontban, más-más zsűri előtt prezentálnak.

A prezentáció tartalma:

 • Karrierterv bemutatása
 • A képzés során megtett kapcsolódó akciók bemutatása
 • A pályázatban meghatározott I. és II. rész indokolásának kifejtése

A prezentáció formai követelményei:

 • legfeljebb 20 perc
 • maximum 10 dia

A prezentáció helye: A II. fordulóba jutó hallgatók a prezentáció helyszínéről írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a karrier-terv megvalósításának realitása,
 • a megvalósítás lépéseinek kapcsolódása,
 • prezentáció felépítése, előadásmód.

A bizottság az egyes szempontok alapján maximum 10-10 ponttal értékeli a pályázatot.

Érvénytelen pályázatok:

 • pályázók körén kívül eső pályázó
 • határidőn túl beküldött pályázat
 • hallgatói jogviszony szüneteltetése a pályázat benyújtásának vagy elbírálásának félévében
 • plágium, más szerzői jogát sértő pályázat


III. forduló: eredményhirdetés


A prezentációt követően az értékelő bizottság elnöke hirdeti ki az eredményt.

Mind a KÜT, mind a művész szekcióban nyertes hallgató egyszeri 100.000,- Ft-os szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesül.


A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, amennyiben a pályázati határidőre nem érkezik legalább öt-öt darab érvényes pályázati anyag, külön a KÜT, külön a művész szekcióban.

A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.