Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INTEGRA | Budapesti Metropolitan Egyetem

INTEGRA

A Budapesti Metropolitan Egyetem 2012-2014 között egy olyan szakmai projektet valósított meg INTEGRA címmel, amely során a METU szakmai stábja újfajta, innovatív tréning megközelítéseket, illetve tréneri és szervezetfejlesztési módszertanokat tanított meg a programban résztvevő külföldi partnereknek. Az Európai Unió 100%-os támogatásával megvalósult projekt összege 33 134 715 Ft.


Az INTEGRA projekt résztvevői:


A szakmai programban felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek (trénerek, tanácsadók) vesznek részt.  A négy háromnapos workshop során tanult új megközelítések és módszertanok közül minden résztvevő kiválaszt egy modult, amelyet otthon továbbfejleszt és beépít saját szervezeti tréning tematikájába, felnőttképzési módszertanába. 

A partnerintézmények elsősorban hátrányos helyzetű csoportok (tartósan munkanélküliek, pályakezdők, 50 év felettiek, nyelvi nehézségekkel küzdő bevándorlók stb.) képzésével foglalkoznak, így arra törekszünk, hogy az átadott tematikák, módszerek a hátrányos helyzetű csoportokkal történő hatékonyabb, sikeresebb munkavégzést segítsék elő.

A tréningsorozatot kutatói munka kíséri, amely során minden partner felméri, hogy a kiválasztott adott téma és metodika milyen hatást vált ki saját képzési csoportjukra (a résztvevőkre), milyen ponton kell módosítani, továbbfejleszteni azt a helyi viszonyok, kultúra, a célcsoport összetétele, speciális igényei stb. alapján.

A képzési program és a kutató munka szakmai tanulságait egy záró tanulmányban összegezzük, amelyet honlapunkon is hozzáférhetővé teszünk majd.  

Szakmai programunk elsősorban a szervezetszociológiai, szervezet lélektani, szociálpszichológiai és pszicho dramatikus megközelítésekre épül. Az átadandó témák, megközelítések és módszertanok jól használható, praktikus, egyének, csoportok és szervezetek fejlesztésére egyaránt alkalmazható elemeket tartalmaznak.

Főbb témák és módszerek:

  • Önismeret. Formális és informális szerepek a csoportban, közösségben, szervezetben
  • A stressz és konfliktus helyzetek okai. Konfliktus-, és stressz kezelő technikák.
  • A harmonikus, kreatív, innovatív csoportmunka és szervezeti munka ismérvei
  • Szupervíziós technikák trénereknek és tanácsadóknak, a burn out (kiégés) megelőzésére.
  • Könnyen megtanulható, alkalmazható, hatékony diagnosztikai módszerek csoportok, közösségek, szervezetek működésének vizsgálatához (szerepek, hálózatok, viszonyulások stb.)
  • Kommunikáció és kommunikációs akadályok (stroke-ok). Hogyan tudunk jól működő, átlátható külső-belső kommunikációs rendszert kifejleszteni?
  • Önmotiváció és szervezeti motivációs rendszer. Az örömteli szervezeti (csoport) működés ismérvei.

Projekt megnevezése: INTEGRA - újszerű, kreatív tudás és módszertani eszköztár átadása és közös továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0043)
Projekt megvalósítás időszaka: 2012. 08. 01 – 2014. január 31.
Elnyert támogatás összege: 33 134 715 Ft