Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GEOMATECH | Budapesti Metropolitan Egyetem

GEOMATECH

PROJEKT ISMERTETŐ

2014 januárjában egyedülálló oktatásfejlesztési projekt indult útjára a BKF Kommunikációs Alapítvány, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (korábbi METU), valamint a GeoGebra Nonprofit Kft. kezdeményezésében. Az Új Széchenyi Terv TÁMOP Programja keretében  GEOMATECH névre hallgató kezdeményezés hosszú távú célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken.

A GEOMATECH projekt keretében, a matematika és természettudományos tárgyak oktatására létrehozott, az oktatás hatékonyságát javító, az órák játékosságát és élményszerűségét növelő digitális tananyagegységek aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hazai diákok nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mutassanak fel az érintett területeken. A GEOMATECH projekt a tananyagok oktatásban való alkalmazására több ezer általános- és középiskolai pedagógust kiképzését valósította meg, továbbá az elkészült oktatási anyagokhoz ingyenes online hozzáférést biztosított valamennyi érdeklődő számára.

A 2014 szeptemberétől indított, ingyenes, 60 pontos, akkreditált pedagógus továbbképzéseink az általános és középiskolában oktatott matematikához és természettudományokhoz kapcsolódnak. Céljuk, hogy az általános és középiskolákban tanító pedagógusokat megismertessék a projekt keretében létrehozott digitális tananyagegységekkel és a GEOMATECH keretrendszerben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőségekkel.

A programban dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a korszerű, nemzetközi kutatási módszertanokon alapuló, a Nemzeti alaptanterv elvárásainak megfelelő digitális tananyagokat a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szoftvere, a GeoGebra segítségével jelenítik meg. A GeoGebra a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb, Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott oktató szoftvere éppen az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget.  Emellett nemcsak egy világszerte népszerű, Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott szoftver, de egy, a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is. (További információ: www.geogebra.org).

Ennek a nemzetközi közösségnek az erejére és szakértelmére is támaszkodtak a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek, hiszen többek között a Cambridge-i Egyetem és a linzi Nemzetközi GeoGebra Intézet is együttműködött a projekt módszertani megalapozásában, a jó gyakorlatok megosztásában és az eredmények terjesztésében.

Pályázat megnevezése: „A Geogebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált nemzeti alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése” (TÁMOP 3.1.12-12/1-2013-0001)
Elnyert támogatási összeg: 2 300 000 000 Ft
Megvalósítás időszaka: 2013. 10. 01 - 2015. 09. 30.