Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet | Budapesti Metropolitan Egyetem

Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Intézetvezető: Dr. habil. Szira Zoltán

A Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet a METU szervezeti struktúrájának átalakításakor 2023 szeptemberben jött létre a korábbi Gazdaságtudományi Intézet és a Menedzsment Intézet összevonásával. Az Intézet által gondozott tantárgyak köre igen szerteágazó, - az alapozó gazdaságtudományi tantárgyaktól a gazdálkodás- és menedzsment, valamint a pénzügy és számvitel alapszakok specializációinak igen egyedi szakmai tartalmat hordozó tantárgyaikig -magába foglalja mindazon szakmai tárgyakat, melyek a jövő közgazdászai számára nélkülözhetetlenek a tanulmányaik befejezése után munkájuk eredményes és sikeres végzéséhez.

Főállású oktató kollégák, szinte mind tudományos (PhD) fokozattal rendelkeznek és a saját tudományterületüket magas színvonalon művelik. Az Intézet munkáját nagyszámban óraadók segítik, akik jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.

Az Intézet megalakulása óta bővült az oktatói létszám, a hallgatói vélemények figyelembevételével az Intézet gondozásába tartozó szakokhoz tartozó tantárgyak kapcsán újításokat vezettünk be. A munkatársak mindent megtesznek, hogy a kutató munkájuk eredményeit az oktatásban is megjelenítsék és a hallgatókat is bevonják a tudományos munkába, valamint a szakmai közösségek által szerveződő közösségek munkájába. Az Oktatóink számos hazai és nemzetközi szakmai, illetve tudományos szervezetben vállalnak tisztséget. Folyamatosan ápolják a kapcsolatot a szakmai partnerekkel, tartanak előadásokat és készítenek szakmai írásokat a gazdaság naprakész történéseiből.

Az Intézetben komoly és magas színvonalú kutatómunka és tudományos/szakmai élet, műhelymunka is zajlik, melybe igyekszünk hallgatóinkat is bevonni. Ennek legjellemzőbb fórumaiként jelennek meg a különféle szakmai rendezvényeken és az Intézményi és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Oktatóink számos hazai szakmai és tudományos szervezetben vállalnak komoly szerepet.