Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás

FELHÍVÁS
Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására
2019/2020-as tanév őszi félévére


A Budapesti Metropolitan Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A tavaszi félévre kiutazók számára a pályázati határidő: 2019. október 25.

Az eljárás megegyezik az első félévre vonatkozó végrehajtással.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Szociális alapú támogatás szempontjai

A következő szempontokat vesszük figyelembe az Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatás odaítélése során:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

II. Másodlagos szempont:

 • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa
  A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Az igénybejelentő lapot a hallgatónak 2019. október 25-ig kell benyújtania az intézmény részére.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2019/2020. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege
Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A pályázás módja

1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot erasmus@metropolitan.hu címre is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

2. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Az intézmény a TKA részére 2019. november 1-ig küldi meg a kért dokumentációt a ka103@tpf.hu e-mail címre.

Pályázati határidő

A 2019/2020. tanév tavaszi félévi kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje: 2019. október 25.

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje 2019. május 24., amely során csak a 2019/2020. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

taggle vége

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphatsz.

Letölthető pályázati igénybejelentő űrlap