Felhívás az erasmus+ programban részt vevő hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

A Budapesti Metropolitan Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik Erasmus+programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 1. a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 2. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 3. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 4. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 5. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 6. Roma szakkollégium tagja (volt)
 7. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
 8. A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás. 

Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. A változást kérjük indokolni, alátámasztani, a jogosultságot bemutatni a pályázók részéről. Ilyen lehet például:

 • váratlanul beálló keresőképtelenség
 • váratlan haláleset;
 • egyéb olyan változás, aminek kapcsán még nem volt lehetséges az elérhető szociális támogatások érvényesítése.

Másodlagos szempont:

 1. A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa 

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.


KIK PÁLYÁZHATNAK?

Az Erasmus+ program 2020/2021. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

 • Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az erasmus@metropolitan.hu e-mail címre is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, a pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változással kapcsolatos dokumentáció kivételével külön igazolást nem szükséges benyújtani.

 Erasmus+ szociális igénybejelentő 2021/22


Az elsődleges szempontok közül a pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás esetén a következő igazolások bemutatása fogadható el: 

 • keresőképtelenség igazolása
 • álláskeresési igazolás 
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • tartós táppénz esetén: orvosi igazolás
 • egyéb nyilatkozat a pályázó részéről

Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel elfogadható, ha az űrlapot, az alátámasztó dokumentumot a pályázó csak elektronikus formában nyújtja be. A járványhelyzet elmúltával az eredeti, aláírt űrlap benyújtása is szükséges. 

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázathoz szükséges dokumentumokat a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumokkal együtt kérjük benyújtani..

PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA, DÖNTÉSHOZATAL

Az igénybejelentés formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására

Az Európai Bizottság még nem hirdette meg a 2021/2022-es tanév pályázati felhívásait, ugyanakkor az intézmények a  folyamatban lévő projektekből támogathatják a mobilitásokat és közzétehetik a 2021/22-es tanév pályázati felhívásait az előző tanévvel azonos pályázati feltételek és dokumentáció előírása mellett.