Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás | Budapesti Metropolitan Egyetem

Felhívás az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. A pályázatot a erasmus@metropolitan.hu email címre kell elküldeni a megfelelő dokumentumok benyújtásával. A pályázati periódus idején folyamatban lévő, vagy lezárult mobilitásra visszamenőlegesen támogatás nem igényelhető. 


Pályázni az alábbi akadályok esetén lehet:

Egészségügyi akadályok

Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok

Társadalmilag sérülékeny csoportok 

Társadalmi akadályok

Gazdasági nehézségek 

Földrajzi akadályok


Az egyes akadályokkal kapcsolatban részletes információ a „Kik pályázhatnak” legördülő menüsáv alatt található.


Kik pályázhatnak?


A pályázás időpontjábantanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, METU aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. 

Az esélyegyenlőségi támogatásra jogosultak

 • Egészségügyi akadályok 
  • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók

 • Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok
  • Esti vagy levelező szakos hallgatók
  • A jelentkezéskor hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokban részesülő hallgatók

 • Társadalmilag sérülékeny csoportok
  • Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai (pl. roma) kisebbséghez tartozó hallgatók
  • A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók
  • A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók

 • Társadalmi akadályok
  • Olyan hallgatók, akiknek legalább egyik szülőjük/gondviselőjük nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel
  • Olyan hallgatók, akik szülők/gondviselők
  • Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók: gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesültek
  • Árva/félárva hallgatók 
  • Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van)

 • Gazdasági nehézségek
  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesülő vagy részesült hallgatók
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő vagy részesült hallgatók
  • HÖOK Mentorprogram (egykori) kedvezményezett hallgatói
  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatói
  • Roma szakkollégium (egykori) tagjai 
  • Felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesülő hallgatók
  • Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgatók
  • Hallgatók, akik hirtelen változás állt be a szociális körülményeikben (pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, balesete)
  • Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt
  • A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók

 • Földrajzi akadályok
  • A 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosai. 

A támogatás összege 

Az Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege a tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).

Az “Esélyegyenlőségi támogatás” egyidejűleg igényelhető a “Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával”. Ez esetben a 250 eurón felüli részre a a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásának szabályai érvényesek, amit megtalálható ITT

A pályázás módja

A pályázás a tanulmányi és a szakmai gyakorlati mobilitásra való pályázáshoz hasonlóan két periódusban lehetséges. A pályázati periódusok kezdő és végdátumát a Tempus Közalapítvány határozza meg. A tavaszi periódusban az őszi mobilitáshoz, az őszi periódusban pedig a tavaszi mobilitáshoz lehet kiegészítő támogatásra pályázni. A pályázat benyújtható tanulmányi és szakmai mobilitáshoz egyaránt. 

A periódusokat a Nemzetközi Koordinációs Iroda a METU Hírlevélben, és Neptun üzenetben teszi közzé, valamint megtalálhatóak a Tempus közalapítvány honlapján a „Pályázati felhívás” linkre kattintva. 

A pályázatot a Budapest Metropolitan Egyetem intézményi Erasmus koordinátorához kell benyújtani, emailben, az erasmus@metropolitan.hu email címre. 

Benyújtandó dokumentumok: 

▪ Hiánytalanul kitöltött egyéni pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl) 

▪ A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója 

▪ Az egyéni pályázati űrlap aláírt (az űrlap PDF verziója aláírva, szkennelve) verziója 

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt. 

Amennyiben a pályázó a felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához. 

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázati periódusok kezdő és végdátumát a Tempus Közalapítvány határozza meg. A periódusokat a Nemzetközi Iroda a METU Hírlevélben, és Neptun üzenetben teszi közzé, valamint megtalálhatóak a Tempus közalapítvány honlapján a „Pályázati felhívás” linkre kattintva. 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A határidőre benyújtott és formailag megfelelt pályázatok bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény (METU) végzi az elbírálás alapját képező  jogosultsági csoportosítás alapján. Amennyiben az egyes csoportokon belül szükséges rangsorolni, egyedi szempontokat is mérlegelünk a bírálat során. A bírálatot bírálati lapon adminisztrálják. A bírálatokat a METU Nemzetközi Bizottsága értékeli és hagyja jóvá. 

A kiválasztás eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

 

Hasznos dokumentumok