Erasmus+ személyzeti mobilitás

ERASMUS+ adminisztratív személyzeti mobilitás pályázati felhívás
2018/2019-es tanévre


Pályázz Erasmus+ adminisztratív személyzeti mobilitásra és szerezz külföldi tapasztalatot. Bővítsd szakmai kapcsolataidat és ismerd meg más egyetemek hasonló szervezeti egységeit kollégáit, jó gyakorlatait, vegyél részt szakmai tréningen. Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitással 2-5 napot tölthetsz a METU egyik partneregyetemén az Európai Unió területéről, valamint Törökországban.
Az ösztöndíj összege a választott intézmény országától függően napi 110-170 EUR megélhetési támogatásból, illetve 180-1100 EUR utazási támogatásból áll.

Pályázás: folyamatos, de a tervezett kiutazás előtt minimum 2 hónappal be kell nyújtani!

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be aki,

 • A Budapesti Metropolitan Egyetem főállású vagy mellékállású adminisztratív/nem oktató munkatársa
 • Rendelkezik a mobilitás munkanyelvéhez szükséges nyelvtudással
 • A választott fogadóintézménnyel a Budapesti Metropolitan Egyetem adminisztratív személyzeti mobilitásra is érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik.
 • A fogadó intézmény lehet más, ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény is (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Vállalja, hogy a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Amennyiben a fogadó egyetem alkalmazottja vagy, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra nem pályázhatsz. A fogadó intézmény nem lehet a lakóhelyed szerinti országban.

Hová lehet pályázni?

A METU közel 200 partneregyeteme közül bármelyikre jelentkezhetsz, ahol van érvényes Erasmus szerződés adminisztratív személyzeti mobilitásra. Böngészd az aktuális partnerintézmények listáját és találd meg a számodra legmegfelelőbb egyetemet.

Ösztöndíjak összege

Megélhetési támogatás

 • Napi 170 Euró: Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország 
 • Napi 140 Euró: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország
 • Napi 110 Euró: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

Utazási támogatás
A megpályázott intézmény távolságának függvényében. A számítás alapja minden esetben a hivatalos Erasmus Distance Calculator által megállapított távolság.

 • 10-99 km: 20 euró / résztvevő
 • 100-499 km: 180 euró / résztvevő
 • 500-1 999 km: 275 euró / résztvevő
 • 2 000-2 999 km: 360 euró / résztvevő
 • 3 000-3 999 km: 530 euró / résztvevő
 • 4 000-7 999 km: 820 euró / résztvevő
 • 8 000 km vagy annál több: 1500 euró / résztvevő

Kiegészítő támogatás

A havi támogatás mellett a következő kiegészítő támogatások állnak rendelkezésedre:

 • Szociális támogatás, mely nyertes pályázat esetén külön pályázható.
 • Támogatás azoknak a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás igénylésére a felhívásban megadott módon lehet jelentkezni.

Pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása előtt kérjük, hogy alaposan tanulmányozd át a Szabályok és irányelvek dokumentumot, melyet a Hasznos dokumentumok menüpont alatt találsz meg. A pályázatot elektronikus formában, a METU online jelentkezési rendszeren keresztül tudod benyújtani. Egyszerre csak egy jelentkezést adhatsz be.

Az alábbi dokumentumokat kell feltöltened. A sablonokat a "Hasznos dokumentumok, formanyomtatványok" résznél találod.

 • Szakmai önéletrajz: Fényképes szakmai önéletrajz magyarul és angolul vagy a mobilitás munkanyelvén, ha az eltér az angoltól, Europass formátumban (www.europass.hu).
 • Meghívólevél: Hivatalos meghívó levél, ami tartalmazza a látogatás pontos kezdő- és végdátumait, valamint részletezi a kint végezendő tevékenységet.
 • Munkaterv és vezetői jóváhagyásA látogatás részletes tervezete, a mobilitás időtartalma, külön megjelölve a ki- és hazautazás dátumát, valamint a kint töltött napok számát, illetve a közvetlen felettes jóváhagyását.
 • Mobility Agreement for TrainingMobilitási megállapodás, hiánytalanul kitöltve és mindhárom fél (pályázó, fogadó intézmény, METU Nemzetközi Igazgatóság) által aláírva.

Kiválasztás folyamata

A benyújtott pályázatok elbírálását a benyújtást követően a Nemzetközi Bizottság végzi el a rendelkezésre álló források és létszámok figyelembevételével. A nyertes pályázókat e-mailben és a jelentkezési rendszeren is értesítjük.

Szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentum

Kérjük, hogy a szerződéskötéshez a jelentkezési felületre kerüljön feltöltésre a bankszámla-igazolásod vagy e-bankról készített képernyőkép (IBAN, SWIFT kód, számlatulajdonos neve).

Beszámolási kötelezettség

Az alábbi dokumentumokat a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani e-mailben, illetve az online felületen. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek a támogatást vissza kell utalnia az Egyetem felé.

 • EU Online Survey kitöltése (automatikusan, a megadott e-mail címre küldik ki)
 • 2 oldalas beszámoló képekkel. A mobilitásban részt vett kolléga a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül köteles a mobilitásról szóló beszámolót megküldeni az erasmus@metropolitan.hu e-mail címre, amely ezek után az Intraneten és/vagy a honlapon lesz publikálva. A beszámolónak részletesen ki kell térnie a partneregyetemnél szerzett jó gyakorlatokra, illetve arra is, hogy a munkatárs ezt milyen módon tudja beépíteni az itthoni munkafolyamataiba.
 • Kinttartózkodás igazolása

Megjegyzés: kérjük, hogy a beszámolók megírása minden esetben egyénileg történjen meg, akkori is, ha egy adott intézményt több munkatárs egyszerre látogat meg.

A pályázat benyújtása a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti. Vitás kérdés esetén mindenkori hivatalos Erasmus Programme Guide az irányadó.

Hasznos dokumentumok, formanyomtatványok

taggle vége

A pályázattal kapcsolatban itt tudsz további információt kérni:

Elektronikus úton:
erasmus@metropolitan.hu

Személyesen:
Nemzetközi Igazgatóság
1141 Budapest, Egressy út 178/G, 303-304-es iroda
Ügyfélfogadási idő: K: 9:00- 15:00