Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Erasmus+ szakmai gyakorlat | Budapesti Metropolitan Egyetem

Erasmus+ szakmai gyakorlat

ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat pályázati felhívás

2024.07.31-ig megvalósítható tevékenységre


Pályázz Erasmus+ szakmai gyakorlatra és szerezz munkatapasztalatot külföldön! Erasmus+ gyakornokként havi 570 – 620 EUR ösztöndíjjal tölthetsz 2-12 hónapot egy külföldi cégnél, szállodánál vagy intézménynél az Európai Unió országaiban és izlandi, liechtensteini, norvég, török cégeknél.

Pályázati határidő: folyamatos (diploma utáni szakmai gyakorlat esetén is, legalább 2 hónappal diplomázás előtt)


Virtuális fogadóóra hétfőn és szerdán 10:00 - 11:00:  https://zoom.us/j/99259574078 (Meeting ID: 992 5957 4078)

Itt kezd: A folyamat lépésről lépésre

A PÁLYÁZÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • A mobilitás kapcsolódjon jelenlegi tanulmányaidhoz és segítse a szakmai fejlődésedet
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezz a jelentkezéskor, ami aktív marad az Erasmus+ időszak teljes ideje alatt.
 • A tervezett mobilitás időtartama legalább 2, legfeljebb 12 hónap lehet. 
 • A METU nappali vagy levelező tagozatán tanulj (BA, MA, Felsőoktatási szakképzés, Szakirányú továbbképzés).
 • 1 lezárt félév után már pályázhatsz, de csak 2 lezárt félév után utazhatsz (kivéve mesterszakos hallgatók). Szakmai gyakorlatra utolsó félév alatt is kimehetsz.
 • Rendelkezz a választott cég/szervezetnél szükséges nyelvtudással (minimum B2-es szint)
 • Egy képzési ciklusban (BA vagy MA) maximum 12 hónapot tölthetsz Erasmus+ ösztöndíjjal.

FRISSDIPLOMÁS SZAKMAI GYAKORLAT FELTÉTELEI

Végzős hallgatóként a diploma megszerzése utáni 1 éven belül is van lehetőség Erasmus+ szakmai gyakorlatra.

A pályázás általános feltételei vonatkoznak a végzős hallgatókra is, az alábbi kitételekkel:

 • Csak a pályázat benyújtásakor szükséges az aktív hallgatói jogviszony
 • A pályázatot legkésőbb 2 hónappal a záróvizsga időszak kezdete előtt be kell nyújtani
 • A szerződéskötésnek szintén még az aktív hallgatói jogviszony alatt kell megtörténnie

HOVA LEHET PÁLYÁZNI?

Bármely nem Magyarországon tevékenykedő aktív privát vagy közintézménybe az Erasmus Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.  A fogadó fél lehet vállalat, kis- és középvállalkozás, kutatóintézet, kulturális intézet, felsőoktatási intézmény.

Célország lehet az Európai Unió összes tagállama (kivéve Magyarország), valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország.

IDE kattintva letöltheted a listát, hogy a korábbi években mely szakokról hol töltöttek METU hallgatók külföldi szakmai gyakorlatot.


A cégek saját oldalai mellett az alábbi oldalakon is érdemes keresni: 

ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

A kiválasztott pályázók a célország megélhetési költségeitől függően 690 - 750 EUR havi támogatásban részesülnek. Vedd figyelembe, hogy a valós megélhetési költségeid ennél magasabbak is lehetnek, és a METU-s tandíjad is fizetned kell (kivéve frissdiplomás szakmai gyakorlat esetén)! Pályázás előtt járj utána, hogy kapsz-e valamilyen támogatást, juttatást a fogadó intézménytől és alaposan mérlegeld az anyagi lehetőségeid!


HOGYAN PÁLYÁZZ?

A pályázat benyújtása és a program teljes adminisztrációja a DreamApply felületen történik. Minden jelentkezőnek létre kell hoznia egy saját felhasználót.

A pályázat benyújtásához látogass el erre az oldalra: https://exchange.metropolitan.hu/


Az alábbi dokumentumokat kell majd feltöltened:

 • fogadóintézmény munkanyelvének B2 -es szintű nyelvtudás igazolása nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy az Idegen Nyelvi Intézet igazolásával, vagy emelt szintű érettségi bizonyítvány másolatával történhet.

 • Egy angol (magyar munkanyelv esetén magyarnyelvű motivációs levélben térj ki arra, hogyan kapcsolódik a nemzetközi környezetben megszerezhető tapasztalat az itthoni tanulmányaidhoz és a későbbi terveidhez?  Itt nem csak a személyes, hanem szakmai szempontokat is ki kell fejteni. 

 • A Learning Agreement for Traineeships hiánytalanul kitöltött ‘Before the Mobility’ része - különös tekintettel a tervezett mobilitás pontos kezdőés végnapjára (start date / end date), önkéntes szakmai gyakorlat esetén aláírva a diák és a fogadóintézmény által; kötelező szakmai gyakorlat esetén a diák, a Karrier Centrum és a fogadóintézmény által!

Ezt a dokumentumot a “Hasznos dokumentumok” menüpontnálmegtalálod.

KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

A pályázat automatikusan elbírálásra kerül, amennyiben:

 • A szakmai gyakorlat végnapja legkésőbb 2024. július 31.
 • Megfelel a ‘Pályázat általános feltételei’-ben felsoroltaknak

(frissdiplomás szakmai gyakorlat esetén a kitételeknek is)

 • A pályázati űrlapon szereplő adatok és az ott feltöltött dokumentumok hiánytalanok és hibátlanok
 • Elegendő Erasmus+ forrás áll rendelkezésre
taggle vége

Nyertes Pályázóknak


SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEI

 • Aktív hallgatói jogviszony a teljes mobilitási időszak alatt (kivéve frissdiplomás szakmai gyakorlat).
 • Érvényes Európai Uniós egészségbiztosítási kártya, vagy egyéb releváns egészségbiztosítás
 • Érvényes felelősségbiztosítás VAGY nyilatkozat a fogadóintézménytől, hogy nem igényelnek ilyet
 • Amennyiben az adott országban szükséges, érvényes tanulói vízum.
 • Minden fél által aláírt ‘Learning Agreement for Traineeships’
 • Korábban teljesített Erasmus mobilitás esetén a hallgató nem lépheti túl a jelen pályázati felhívásban elnyert maximálisan odaítélhető 12 hónapos keretet képzési ciklusonként.
 • Kitöltött és aláírt Step by Step Guide 
 • Utaláshoz szükséges banki adatok igazolása

A szerződéskötéshez töltsd ki hiánytalanul a Traineeship Contracting Form-ot: https://forms.office.com/r/DBsKngpub6

A személyes dokumentumok érvényessége és egyéb a mobilitás megvalósulásához szükséges bármilyen igazolás/igazolvány/engedély igénylése és megszerzése a hallgató egyéni felelőssége.

A felsorolt dokumentumok hiánytalan megléte szükséges a szerződéskötéshez. Kiutazás csak a mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés birtokában lehetséges. A szerződéskötésre postai úton van lehetőség. Kiutazás akkor lehetséges, ha azt a mindenkori egészségügyi helyzet lehetővé teszi.

További tájékoztatás ezzel kapcsolatban a TKA honlapján érhető el!

A SIKERES TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

 • A METU felé fennálló tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítése
 • A Learning Agreement for Traineeships “After the mobility” részének benyújtása a mobilitás pontos kezdő-, és végdátumával 
 • Európai Uniós kérdőív (EU Survey) kitöltése
 • Kint szerzett kreditek elismertetése a METU-n (kötelező szakmai gyakorlat esetén)
 • Színes élménybeszámoló a kint töltött időszakról

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

NYELVI FELKÉSZÍTÉS TÁMOGATÁSA

Az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja az angol, német, francia, olasz, holland és spanyol nyelvekből történő felkészülést. A külföldi felsőoktatási intézmény által a szorgalmi időszak megkezdése előtt esetlegesen megrendezésre kerülő nyelvi kurzus a hallgató számára opcionális. A nyelvi kurzus idejére is tudunk ösztöndíjat biztosítani.  

ERASMUS+ ESÉLYEGYENLŐSÉGI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

Az esélyegyenlőségi támogatásra a kiírásban szereplő kategóriákba tartozó hallgatók pályázhatnak. A kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány által megadott formanyomtatvány benyújtásával lehet pályázni, a TKA által meghirdetett időszakokban: általában májusban és októberben. A pályázatokat az intézmény által megszabott határidőig az Intézményi koordinátorhoz lehet benyújtani. A pályázatokat a Tempus Közalapítvány bírálja el. (További információért látogass el a Tempus Közalapítvány honlapjára.)

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG RÉSZTVEVŐK ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA

Támogatás Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak számára. A támogatás igénylésére a felhívásban  megadott módon lehet jelentkezni


"ZÖLD UTAZÁS" TÁMOGATÁS

Egyszeri 50 EUR támogatásra jogosult az a résztvevő, akik a fogadó országba csak zöld utazási móddal jut el (vonat, busz, bicikli, autómegosztás, stb.) Nem minősül zöld utazási módnak a repülő és a hajó. A támogatás igénybevételéhez a teljes eljutásnak zöld módon kell történnie (nem megfelelő tehát a repülő+busz használata).  A zöld utazás igénybevételét szerződéskötéskor kell jelezni és jeggyel, számlával kell igazolni.

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

 • Ha szeretnéd lemondani a mobilitásod, mielőbb írj az erasmus@metropolitan.hu címre!
 • Az Erasmus+ az önálló problémamegoldást is fejleszti. Természetesen segítünk, ha elakadnál, de helyetted nem tudjuk megoldani a felmerülő nehézségeket.
 • Időben kezdd el összeszedni a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat!
 • Hibásan, hiányosan kitöltött ‘Learning Agreement for Traineeships’ esetén nem köthetjük meg a Támogatási Szerződést
 • Amennyiben már korábban részt vettél Erasmus+ mobilitáson, mindenképp jelezd a Step-by-Step guide-ban.
 • A támogatás utalásához szükséges banki információkat a bankodtól tudod beszerezni.

HASZNOS DOKUMENTUMOK