Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Erasmus+ Friends | Budapesti Metropolitan Egyetem

Erasmus+ Friends

FRIENDS: Furthering International Relations, Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Cultural Diversity and to Support Internationalisation at Home

A projekt rövid leírása
A FRIENDS egy centralizált, azaz közvetlen brüsszeli elbírálású és finanszírozású Erasmus+ KA2 “kapacitásfejlesztés a felsőoktatás területén” tematikájú projekt. Az ebben foglalt feladatokat egy tizenhat felsőoktatási intézményből álló konzorcium valósítja meg, a bolgár Varna University of Management (VUM) vezetésével. A METU és a VUM mellett egy török (Istanbul Aydin University) és egy lengyel intézmény (Silesian University of Technology) vesz részt mint ún. programország, valamint öt dél-kelet ázsiai ún. partnerország képviselteti magát összesen tizenkét intézménnyel, az alábbi országokból: Bhután, Kambodzsa, Malajzia, Fülöp-szigetek és Thaiföld.


A FRIENDS a Nemzetköziesítés Otthon (Internationalization at Home, IaH) koncepciója köré épül és megpróbálja újraértelmezni a felsőoktatás nemzetköziesítésének fogalmát a résztvevő ázsiai partnerországokban. A Nemzetköziesítés Otthon alapfeltevése szerint a felsőoktatásban tanuló hallgatók jelentős része – különböző okok miatt – nem lesz mobil hallgató, azaz olyasvalaki, aki fizikai értelemben venne részt felsőoktatási mobilitási programokban és ennek következményeként nem lesz hozzáférése a globális tudás- és készségfejlesztési lehetőségekhez. A Nemzetköziesítés Otthon pontosan ezen hiányosságot próbálja meg orvosolni, újszerű, gyakran innovatív gyakorlatokkal.


A projekt keretében megvalósuló kulcstevékenységek
A FRIENDS projekt célja a felsőoktatási intézmények nemzetköziesedési kapacitásának növelése Bhutánban, Kambodzsában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön. Ezen túl ugyanilyen fontossággal bír az ázsiai hallgatók globális kompetenciáinak fejlesztése az interkulturális dimenzió formális és informális tananyagokba való integrációja révén. A cél elérése érdekében a programországok (Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Törökország) felsőoktatási intézményei, valamint az öt ázsiai partnerország intézményei számos tevékenységet fognak végrehajtani, hogy az alábbi öt cél eléréséhez hozzájáruljanak.

  1. A partnerországok intézményei 2019. április 30-ig helyzetfelmérést végeztek a nemzetköziesedés aktuális szintje, valamint az interkulturális dimenzió formális és informális tananyagokba való integrációjának mértéke kapcsán.
  2. A partnerországok felsőoktatási intézményeiben a nemzetköziesítési készség fejlesztése tréningek révén, valamint a Nemzetköziesítés Otthon koncepciójának általános terjesztésén felül a modell beépítése az általános intézményi stratégiába, illetve a Nemzetköziesítés Otthonhoz kapcsolódó akciótervek kidolgozása 2019 novemberéig.
  3. Az „Interkulturális Útlevél” virtuális modul bevezetése a partnerországok intézményeinek szabadon választható kurzuskínálatába 2020 júliusáig. A modul révén a hallgatók bővíthetik interkulturális ismereteiket és fogékonyabbak lesznek a kulturális különbségek elfogadása tekintetében.
  4. 2021 februárig a partnerországok intézményeiben a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodák átalakítása, élettel teli, nyüzsgő, multikulturális találkozóhelyekké FRIENDS Teahouses néven és formában, valamint a “Home Away From Home” program bevezetése révén. Utóbbi a nemzetközi hallgatók integrált tájékoztató és szolgáltató rendszere.
  5. A virtuális mobilitás és a kampuszok kulturális sokszínűségének népszerűsítése az öt partnerországban, mint a hallgatók globális kompetenciafejlesztésének egyik kulcseszköze.

További információ található a projekt weboldalán: http://erasmusplusfriends.eu


A projekt vezetője a METU részéről: Túry György, Ph.D., Nemzetközi Akadémiai Kapcsolatok Rektorhelyettese.
A projektben résztvevő kollégák a METU részéről (ún. “core team”): Blanár Denissza, Gadácsi Tibor és Kopasz Károly, illetve, feladattól függően, más kollégák is.
Projekt száma: 598652-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP (ERASMUS+ KA2)
Megvalósítás időtartama: 2018. 10. 01. – 2021. 10. 31.