Erasmus+ oktatói mobilitás

ERASMUS+ oktatói mobilitási pályázati felhívás
2018/2019-es tanévre


Pályázz Erasmus+ oktatói mobilitásra ösztöndíjra és szerezz külföldi oktatási tapasztalatot. Bővítsd szakmai kapcsolataidat és ismerd meg más egyetemek kutatásait, oktatási módszereit, kollégáit. Erasmus vendégoktatóként körülbelül 2-5 napot tölthetsz a METU egyik partneregyetemén az Európai Unió területéről, valamint Svájcban vagy Törökországban.
Az ösztöndíj összege a választott intézmény országától függően napi 110-170 EUR megélhetési támogatásból, illetve 180-1500 EUR utazási támogatásból áll.

Pályázás: folyamatos, de a tervezett kiutazás előtt minimum 2 hónappal be kell nyújtani!

Pályázati feltételek

A pályázat benyújtása előtt kérjük, hogy alaposan tanulmányozd át a Szabályok és irányelvek dokumentumot, melyet a Hasznos dokumentumok menüpont alatt találsz meg. 

Pályázatot nyújthat be aki,

 • A Budapesti Metropolitan Egyetem főállású, mellékállású, óraadó vagy önkéntes oktatója
 • tématerületén a fogadó partnerintézménnyel a Budapesti Metropolitan Egyetem érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik.
 • Rendelkezik a tervezett oktatáshoz szükséges nyelvtudással
 • Vállalja, hogy a partnerintézmény kapcsolódó tanrendjébe illeszkedő előadásokat, szemináriumokat tart. Az oktatás időtartama: minimum 2 nap/8 tanóra (az utazási napok nem számítanak bele).

Amennyiben a fogadó egyetem alkalmazottja vagy, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra nem pályázhatsz. A fogadó intézmény nem lehet a lakóhelyed szerinti országban.

Hová lehet pályázni?

A METU közel 200 partneregyeteme közül bármelyikre jelentkezhetsz, ahol van érvényes Erasmus szerződés oktatói mobilitásra, illetve a szerződés számodra releváns tématerületre szól. Böngészd az aktuális partnerintézmények listáját és találd meg a számodra legmegfelelőbb egyetemet. Amennyiben új intézménnyel szeretnél kapcsolatot kiépíteni, kérlek jelezd az erasmus@metropolitan.hu email címen.

Ösztöndíjak összege

Megélhetési támogatás

 • Napi 170 Euró: Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország 
 • Napi 140 Euró: Ausztria, Belgium, Ciprus, Görögország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország
 • Napi 110 Euró: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

Utazási támogatás

A megpályázott intézmény távolságának függvényében. A számítás alapja minden esetben a hivatalos Erasmus Distance Calculator által megállapított távolság.

 • 10 - 99 km: 20 euró / résztvevő
 • 100 - 499 km: 180 euró / résztvevő
 • 500 - 1999 km: 275 euró / résztvevő
 • 2 000 - 2 999 km: 360 euró / résztvevő
 • 3 000 - 3 999 km: 530 euró / résztvevő
 • 4 000 - 7 999 km: 820 euró / résztvevő
 • 8 000 km vagy annál több: 1500 euró / résztvevő

Kiegészítő támogatás

A havi támogatás mellett a következő kiegészítő támogatások állnak rendelkezésedre:

 • Szociális támogatás, mely nyertes pályázat esetén külön pályázható.
 • Támogatás azoknak a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás igénylésére a felhívásban megadott módon lehet jelentkezni.

Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikus formában, a METU online jelentkezési rendszeren keresztül tudod benyújtani. Egyszerre csak egy jelentkezést adhatsz be.
Az alábbi dokumentumokat kell feltöltened:

 • Szakmai  önéletrajz: Fényképes szakmai önéletrajz magyarul és angolul vagy az oktatás nyelvén, ha az eltér az angoltól, Europass formátumban (www.europass.hu).
 • MeghívólevélHivatalos meghívólevél, ami tartalmazza a látogatás pontos kezdő- és végdátumait, valamint részletezi a kint végezendő tevékenységet, oktatandó tárgyakat.
 • Munkaterv A látogatás és oktatás részletes tervezete, a mobilitás időtartalma, külön megjelölve a ki- és hazautazás, valamint az oktatással töltött napok számát és dátumát, valamint a közvetlen felettes jóváhagyását.
 • Mobility Agreement for Teaching: Vendégoktatói megállapodás, hiánytalanul kitöltve és mindhárom fél (pályázó, fogadó intézmény, METU Nemzetközi Igazgatóság) által aláírva.

Kiválasztás folyamata

A benyújtott pályázatok elbírálását a benyújtást követően a Nemzetközi Bizottság végzi el a rendelkezésre álló források és létszámok figyelembevételével. A nyertes pályázókat e-mailben és a jelentkezési rendszeren is értesítjük.

Szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentum

Kérjük, hogy a szerződéskötéshez a jelentkezési felületre kerüljön feltöltésre a bankszámla-igazolásod vagy e-bankról készített képernyőkép (IBAN, SWIFT kód, számlatulajdonos neve).

Beszámolási kötelezettség

Az alábbi dokumentumokat a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani e-mailben, illetve az online felületen. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek a támogatást vissza kell utalnia az Egyetem felé.

 • EU Online Survey kitöltése (automatikusan, a megadott e-mail címre kerül kiküldésre)
 • 2 oldalas beszámoló képekkel. A mobilitásban részt vett kolléga a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül köteles a mobilitásról szóló beszámolót megküldeni az erasmus@metropolitan.hu e-mail címre, amely ezek után az Intraneten és/vagy a honlapon lesz publikálva. A beszámolónak részletesen ki kell térnie a partneregyetemnél szerzett jó gyakorlatokra, illetve arra is, hogy a munkatárs ezt milyen módon tudja beépíteni az itthoni munkafolyamataiba.
 • Kint tartózkodás igazolása (megtalálható a Hasznos dokumentumok menüpont alatt)

Megjegyzés: kérjük, hogy a beszámolók megírása minden esetben egyénileg történjen meg, akkor is, ha egy adott intézményt több munkatárs egyszerre látogat meg.

A pályázat benyújtása a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti. Vitás kérdés esetén mindenkori hivatalos Erasmus Programme Guide az irányadó.

Hasznos dokumentumok, formanyomtatványok

taggle vége

A pályázattal kapcsolatban itt tudsz további információt kérni:

Elektronikus úton:
erasmus@metropolitan.hu

Személyesen:
Nemzetközi Igazgatóság
1149 Budapest, Egressy út 178/G, 303-304-es iroda
Ügyfélfogadási idő: SZ: 9:00- 15:00