Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás

ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitási pályázati felhívás
2018/19-es tanév őszi és tavaszi félévére


Pályázz Erasmus+ ösztöndíjra és tanulj külföldön! Erasmus cserediákként havi 420 – 520 EUR ösztöndíjjal tölthetsz egy vagy két szemesztert (3-12 hónap) a METU egyik partner egyetemén az Európai Unió területéről valamint Svájcban vagy Törökországban. Svájcba a Swiss Mobilty programon belül lehet pályázni.

2018/19-es tanévben légy az ERASMUS bloggerünk! Várjuk azoknak a kreatív hallgatóinknak a jelentkezését, akik külföldi tanulmányaik mellett szívesen kipróbálnák magukat bloggerként havi plusz 50 euro támogatásért az alapösztöndíjon felül. További részletek a felhívás végén!
A nyertes pályázók közül ezúttal is kisorsolunk egy szerencsés hallgatót, akinek biztosítjuk az egy útra szóló repülőjegyet abba a célországba, ahol megkezdi külföldi tanulmányait! Jelentkezz, hogy te legyél az a szerencsés hallgató!

Pályázati határidő: 2018. március 25. 23:00

Miben fejleszti az Erasmus+ program a szakmai felkészültséged, egyéniséged?

 • Magabiztos, élő nyelvtudás és szakmai szókincs
 • Szakmai ismerek bővülése, új perspektívák, oktatási módszerek
 • A megszerzett jegyek és kreditek beszámítanak METU-s tanulmányaidba
 • Nemzetközi közeg, új barátok, horizontok
 • Önállóság, magabiztosság

Életre szóló élmények!

Pályázati feltételek

 • Aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezned a jelentkezéskor és az Erasmus+ időszak teljes ideje alatt.
 • A METU nappali vagy levelező tagozatán tanulsz (BA, MA, Felsőoktatási szakképzés, Szakirányú továbbképzés)
 • 1 lezárt félév után már pályázhatsz, de csak két lezárt félév után utazhatsz (kivéve mester szakos hallgatók). Utolsó félévre nem pályázhatsz, csak Erasmus szakmai gyakorlatra.
 • Tanulmányi átlagod (súlyozott átlag) minimum 3.0 a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévben. Ha csak egy lezárt féléved van, akkor a kiutazás megkezdéséig be kell mutatnod, hogy a második lezárt félévben is rendelkezel az elvárt minimum átlaggal (3.0)
 • Rendelkezel a választott fogadó egyetemen szükséges nyelvtudással (minimum B2-es szint). Hogy milyen nyelvtudás szükséges, azt a partnerlistában is ellenőrizheted.
 • Egy képzési ciklusban (BA vagy MA) maximum 12 hónapot tölthetsz Erasmus+ ösztöndíjjal.

Hová lehet pályázni?

A METU 140 partner egyeteme közül bármelyikre jelentkezhetsz, ahol a tanulmányaidhoz kapcsolódó kurzusokat kínálnak, illetve rendelkezel a megfelelő nyelvtudással.  Tanulhatsz a gasztronómia egyik fellegvárában az Instut Paul Bocuse-ban, vagy eltölthetsz egy szemesztert az Azori – szigeteken üzlet és turizmus területen, vagy tanulhatsz Írországban animációt. Számos lehetőség és kaland vár rád, csak élned kell a lehetőséggel! Böngészd az aktuális partner intézmények listáját és találd meg a számodra legmegfelelőbb egyetemet.

Ösztöndíjak összege

A pályázott intézmény országának megélhetési rátáitól függően havi 420 – 520 Euró, illetve tandíjmentes vendéghallgatói státusz a választott partnernél. Az Erasmus+ program támogatást nyújt céljaid megvalósításához, de természetesen nem fedezi minden költségedet. Pályázás előtt feltétlenül mérlegeld, mennyi pénzre van lesz még előreláthatólag szükséged az ösztöndíj mellett.

 • Havi 520 Euró: Dánia, Finnország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Svédország, Izland, Luxemburg
 • Havi 470 Euró: Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Portugália, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Málta
 • Havi 420 Euró: Bulgária, Észtország, Litvánia, Lettország, Macedónia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Horvátország, Szlovénia, Törökország

Kiegészítő támogatás

A havi támogatás mellett a következő kiegészítő támogatások állnak rendelkezésedre, melyeket a már nyertes pályázók igényelhetnek csak meg.

 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja az angol, német, francia, olasz, holland és spanyol nyelvekből történő felkészülést. (A külföldi felsőoktatási intézmény által a szorgalmi időszak megkezdése előtt megrendezésre kerülő nyelvi kurzus a hallgató számára opcionális. A nyelvi kurzus idejére ösztöndíjat nem tudunk biztosítani.)
 • Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra. A szociális kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány által megadott formanyomtatvány benyújtásával lehet pályázni, a TKA által meghirdetett időszakokban: általában májusban és októberben. A pályázatokat az intézmény által megszabott határidőig az Intézményi koordinátorhoz lehet benyújtani. A pályázatokat a Tempus Közalapítvány bírálja el. (További információért látogass el a Tempus Közalapítvány honlapjára.)
 • Támogatás azoknak a felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2018/2019-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás igénylésére a felhívásban megadott módon lehet jelentkezni.
 • Légy a bloggerünk! Az alapösztöndíjon felül havi plusz 50 euróval jutalmazzuk munkádat!

Milyen Erasmus bloggereket keresünk?

Mutasd meg, hogy neked mit jelent az Erasmus, hogy mások is kedvet kapjanak! Ha szeretsz írni és véleményt alkotni, akkor ezt a lehetőséget Neked találták ki! Öt hallgató jelentkezését várjuk, különböző országokból, akik havonta kötelezően kétszer írnak külföldi élményeikről, benyomásaikról.

Milyen a jó blogger?

 • Releváns, aktuális és hasznos információt szolgáltat az adott témáról
 • Mondandóját színesíti egyéni meglátásaival, képekkel, esetleg linkekkel
 • Írását rendszerezi, logikusan építi fel
 • Frissíti a tartalmat és betartja a megadott határidőket
 • Nem tér el a témától
 • Írásáért felelősséget vállal és hiteles ismereteket közvetít
 • A tartalmat az olvasóközönséghez igazítja (figyel a nyelvezetre, korosztályra, stílusra, érthetőségre)

Milyen tartalmakat várunk?

 • Partneregyetem bemutatása képekkel/részletes leírásokkal
 • Egyetemi élet/programok
 • Az adott város kulturális élete egy Erasmus hallgató szemével
 • Erasmuson lévő diákok lehetőségei
 • Közösségi élet Erasmusos diákként az adott városban
 • Mindennapi élet
 • A fogadóintézmény által kínált kurzusok és értékelésük

Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikus formában, a METU online jelentkezési rendszeren keresztül tudod benyújtani. Egyszerre csak egy jelentkezést nyújthatsz be, azonban a jelentkezés során 3 partnerintézményt is megjelölhetsz fontossági sorrendben.

Az alábbi dokumentumokat kérjük feltölteni:

 • Nyelvtudás igazolása
  Nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy az Idegen Nyelvi Intézet igazolása a középfokú nyelvtudásról.
 • Lezárt félévről/félévekről és az átlagról igazolás
 • Önéletrajz
  Fényképes szakmai önéletrajz magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén, ha az eltér az angoltól, Europass formátumban (www.europass.hu).
 • Motivációs levél
  Magyarul és a választott tanulmányi nyelven legalább 1 A/4-es oldal terjedelemben. Térj ki arra, mit szeretnél tanulni, melyik egyetemen, melyik félévben, illetve időszakra mennél és miért? Itt nem csak a személyes, hanem szakmai szempontokat is ki kell fejteni. Hogyan kapcsolódik a kinti tapasztalat itthoni tanulmányaidhoz, későbbi terveidhez?
 • Portfólió
  Csak művész hallgatóknak szükséges: Töltsd fel a portfóliódat, vagy annak linkjét a pályázati felületre.
 • Egyéb dokumentum
  Opcionális. Bármilyen szakmai, művészeti, tudományos eredmény, verseny (pl. TDK) igazolása.

Kiválasztás folyamata

 • A benyújtott pályázatokat a Nemzetközi Bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói névsort a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.
 • Az elbírálás szempontjai: A pályázathoz szükséges dokumentumok mellett a külföldi tanulmányokhoz szükséges nyelvtudást szóbeli meghallgatáson teszteljük. A szóbeli időpontját előzetesen egyeztetjük a hallgatókkal. Az azonos intézménybe szóló pályázatok a pályázást megelőző két félév súlyozott tanulmányi átlaga, valamint a nyelvvizsga, illetve a szóbeli interjún nyújtott teljesítmény alapján kerülnek elbírálásra. A legmagasabb tanulmányi átlaggal, legalább középfokú nyelvismerettel és valós középfokú szóbeli készségekkel rendelkező hallgató nyeri el az adott intézménybe az ösztöndíjat. Ha két hallgatónak azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek magasabb nyelvtudása van az adott nyelvből.
 • A nyertes hallgatókat a Nemzetközi Igazgatóság írásban értesíti. Az írásbeli értesítés keltezésétől számított egy héten belül a nyertes hallgatónak írásban nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a Nemzetközi Bizottság által odaítélt helyet a pályázatában szereplő félévre. Ennek a nyilatkozatnak az aláírása egy tájékoztató fórumon történik, amelyen a nyertes hallgatók részvétele kötelező.

Kiutazás feltételei

 • Aktív hallgatói jogviszony az Erasmus+ időszak teljes időszaka alatt.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A minden fél által (hallgató, tanszékvezető, intézményi koordinátor, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Budapesti Metropolitan Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.
 • Európai Bizottság on-line felmérése (OLS), a hallgató nyelvi kompetenciáinak ilyen módon történő ellenőrzése.
 • Korábban telesített Erasmus mobilitás esetén a hallgató nem lépheti túl a jelen pályázati felhívásban elnyert maximálisan odaítélhető 12 hónapos keretet képzési ciklusonként.

Fenti dokumentumok hiánytalan megléte szükséges a szerződéskötéshez. Kiutazás csak mindkét fél által aláírt szerződés birtokában lehetséges.

A külföldi tanulmányok sikeres elvégzésének feltételei

 • A tanulmányi mobilitás minimális időtartama legalább 3 hónap, de mindenképpen egy teljes tanulmányi periódus (szemeszter, vagy trimeszter), vizsgaidőszakkal együtt. Kint tartózkodás igazolása a szemeszter végén a tanulmányi időszakot igazoló hivatalos dokumentummal.
 • A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről. A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben eleget kell tenniük tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek. A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját.
 • A partneregyetemen elvégzett kurzusokat el kell ismertetni a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzendő tanulmányokba legalább 20 kredit értékben. Ezen feltétel teljesítésének elmaradása az ösztöndíj visszafizetését vonhatja maga után.

Hasznos dokumentumok nyertes pályázóknak

Lemondás, visszalépés esetén

Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem tudod elkezdeni külföldi tanulmányaidat, abban az esetben kérünk, hogy jelezd ezt mihamarabb az erasmus@metropolitan.hu email címen, továbbá töltsd ki a Declaration of acceptance formanyomtatványunkat, jelölve benne a lemondási szándékodat.

taggle vége

A pályázat benyújtása a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti. Vitás kérdés esetén a mindenkori hivatalos Erasmus Programme Guide az irányadó.

A pályázattal kapcsolatban itt tudsz további információt kérni:

Elektronikus úton:
erasmus@metropolitan.hu

Személyesen:
Nemzetközi Igazgatóság
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. főépület, F110-es iroda
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9:00- 15:00