Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás

ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitási pályázati felhívás
2017/2018-as tanév tavaszi félévére


Pályázz Erasmus+ ösztöndíjra és tanulj külföldön! Erasmus cserediákként havi 400 – 500 EUR ösztöndíjjal tölthetsz egy vagy két szemesztert (3-12 hónap) a METU egyik partneregyetemén az Európai Unió területéről, valamint Svájcban vagy Törökországban.

Pályázati határidő: 2017. október 20. 23:00

Miben fejleszti az Erasmus+ program a szakmai felkészültséged, egyéniséged?

 • Magabiztos, élő nyelvtudás és szakmai szókincs
 • Szakmai ismerek bővülése, új perspektívák, oktatási módszerek
 • A megszerzett jegyek és kreditek beszámítanak METU-s tanulmányaidba
 • Nemzetközi közeg, új barátok, horizontok
 • Önállóság, magabiztosság

Életre szóló élmények!

Pályázati feltételek

 • A METU nappali vagy levelező tagozatán tanulsz (BA, MA, Felsőoktatási szakképzés, Szakirányú továbbképzés).
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezned a jelentkezéskor és az Erasmus+ időszak teljes ideje alatt.
 • 1 lezárt félév után már pályázhatsz, de csak 2 lezárt félév után utazhatsz (kivéve mester szakos hallgatók). Utolsó félévre nem pályázhatsz, csak Erasmus szakmai gyakorlatra.
 • Tanulmányi átlagod (korrigált kreditindex) minimum 3.0 a pályázat benyújtását megelőző 2 aktív félévben. Ha csak 2 féléved van, akkor abban.
 • Rendelkezel a választott fogadó egyetemen szükséges nyelvtudással. Hogy milyen nyelvtudás szükséges, azt a partnerlistában ellenőrizheted.
 • Egy képzési ciklusban (BA vagy MA) maximum 12 hónapot tölthetsz Erasmus+ ösztöndíjjal.

Hová lehet pályázni?

A METU több mint 120 partneregyeteme közül bármelyikre jelentkezhetsz, ahol a tanulmányaidhoz kapcsolódó kurzusokat kínálnak, illetve rendelkezel a megfelelő nyelvtudással. Tanulhatsz a gasztronómia egyik fellegvárában az Institut Paul Bocuse-ban, vagy animációt Írországban, esetleg eltölthetsz egy szemesztert az Azori-szigeteken üzlet és turizmus területen. Számos lehetőség és kaland csak rád vár! Böngészd az aktuális partnerintézmények listáját és találd meg a számodra legmegfelelőbb egyetemet.

Ösztöndíjak összege

A pályázott intézmény országának megélhetési rátáitól függően havi 400 – 500 Euró, illetve tandíjmentes vendéghallgatói státusz a választott partnernél. Az Erasmus+ program támogatást nyújt céljaid megvalósításához, de nem fedezi minden költségedet. Pályázás előtt feltétlenül mérlegeld, mennyi pénzre van még szükséged az ösztöndíj mellett.

Havi 500 Euró: Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Olaszország, Liechtenstein, Norvégia, Svédország

Havi 450 Euró: Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Izland, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Szlovénia, Törökország

Havi 400 Euró: Bulgária, Észtország, Litvánia, Lettország, Macedónia, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia

Kiegészítő támogatás

A havi támogatás mellett a következő kiegészítő támogatások állnak rendelkezésedre:

 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatja a felkészülést angol, német, francia, olasz, holland és spanyol nyelvből. (A külföldi felsőoktatási intézmény által a szorgalmi időszak megkezdése előtt megrendezett nyelvi kurzus a hallgató számára opcionális. A nyelvi kurzus idejére ösztöndíjat nem tudunk biztosítani.)
 • Szociális támogatás és fogyatékkal élő résztvevők számára nyújtott támogatás, amely nyertes pályázat esetén külön pályázható.

Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikus formában, a METU online jelentkezési rendszeren keresztül tudod benyújtani. Egyszerre csak egy jelentkezést adhatsz be, de a jelentkezés során 3 partnerintézményt is megjelölhetsz fontossági sorrendben.

Az alábbi dokumentumokat kell feltöltened:

 • Nyelvtudás igazolása: Nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy az Idegen Nyelvi Intézet igazolása a középfokú nyelvtudásról.
 • Önéletrajz: Fényképes szakmai önéletrajz magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén, ha az eltér az angoltól, Europass formátumban (www.europass.hu).
 • Motivációs levél: Magyarul és a választott tanulmányi nyelven legalább 1 A/4-es oldal terjedelemben. Térj ki arra, mit szeretnél tanulni, melyik egyetemen, melyik félévben, illetve időszakra mennél és miért? Itt nem csak a személyes hanem szakmai szempontokat is ki kell fejteni. Hogyan kapcsolódik a kinti tapasztalat itthoni tanulmányaidhoz, későbbi terveidhez?
 • Oktatói ajánlás: Rövid, névvel aláírással ellátott oktatói ajánlás az egyik METU-n oktató tanárodtól.
 • Portfólió: Csak művész hallgatóknak szükséges: töltsd fel a portfóliódat, vagy a linkjét a pályázati rendszerben.
 • Egyéb dokumentum: Opcionális. Bármilyen szakmai, művészeti tudományos eredmény, verseny (pl. TDK) igazolása.

Kiválasztás folyamata

A benyújtott pályázatokat a Nemzetközi Bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói névsort a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.


Az elbírálás szempontjai:
Az azonos intézménybe szóló pályázatokat a pályázást megelőző két félév tanulmányi átlaga, valamint a nyelvvizsga alapján bírálják el. A legmagasabb tanulmányi átlaggal, legalább középfokú nyelvismerettel rendelkező hallgató nyeri el az adott intézménybe az ösztöndíjat. Ha két hallgatónak azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek magasabb nyelvtudása van az adott nyelvből.
A nyertes hallgatókat a Nemzetközi Igazgatóság írásban értesíti. Az írásbeli értesítés keltezésétől számított egy héten belül írásban kell nyilatkoznod, hogy elfogadod-e a Nemzetközi Bizottság által odaítélt helyet a pályázatodban szereplő félévre.

Kiutazás feltételei

 • Aktív hallgatói jogviszony az Erasmus+ időszak teljes időszaka alatt
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement) tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Budapesti Metropolitan Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya megléte.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.
 • A kiutazás feltétele az Európai Bizottság online felmérése (OLS) is, amivel a nyelvi kompetenciáidat ellenőrzik.
 • Korábban teljesített Erasmus mobilitás esetén figyelj arra, hogy ne lépd túl a jelen pályázati felhívásban elnyert maximálisan odaítélhető 12 hónapos keretet képzési ciklusonként.

A külföldi tanulmányok sikeres elvégzésének feltételei

 • A tanulmányi mobilitás minimális időtartama legalább 3 hónap, de mindenképpen egy teljes tanulmányi periódus (szemeszter vagy trimeszter), vizsgaidőszakkal együtt. Kinttartózkodás igazolása a szemeszter végén a tanulmányi időszakot igazoló hivatalos dokumentummal.
 • A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a képzési tervedbe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről. A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézmény beiratkozott, teljes jogú hallgatója leszel, jogosult leszel a neked járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségednek is eleget tenned.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élvezel, és megilletnek mindazok a jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatójára is vonatkoznak.
 • A partneregyetemen elvégzett kurzusokat be kell számíttatnod a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzendő tanulmányokba legalább 20 kredit értékben. Ha ez a feltétel nem teljesül, vissza kell fizetned az ösztöndíjat.

Hasznos dokumentumok, formanyomtatványok

taggle vége

A pályázat benyújtása a pályázat feltételeinek elfogadását jelenti. Vitás kérdés esetén a mindenkori hivatalos Erasmus Programme Guide az irányadó.

A pályázattal kapcsolatban itt tudsz további információt kérni:

Elektronikus úton:
erasmus@metropolitan.hu

Személyesen:
Nemzetközi Igazgatóság
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. főépület, F110-es iroda
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9:00- 15:00