Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Erasmus+ fogyatékossággal élők kiegészítő pénzügyi támogatása | Budapesti Metropolitan Egyetem

Erasmus+ fogyatékossággal élők kiegészítő pénzügyi támogatása

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásáraA Budapesti Metropolitan Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak számára, akik Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. 

Pályázható: 

 • esélyegyenlőségi támogatásban más szempont szerint már támogatásra jogosult résztvevők esetén,például gazdasági nehézség miatt támogatott hallgató, vagy munkatárs, aki fogyatékkal vagy tartós betegséggel él.
 • vagy, amennyiben fogyatékosság, vagy a tartós betegség havi 250 eurót jelentősen meghaladó többlet terhet jelent a fogadó országban. 

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.


Kik pályázhatnak? 

Az Erasmus+ program Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

Olyan, a mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyek jól meghatározható, konkrét kiadások, és amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással és a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal vannak közvetlenösszefüggésben.

Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben. 

A támogatható költségeket az Erasmus+ programban részt vevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Figyelem: „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában az Esélyegyenlőségi támogatás is pályázható, amennyiben a várható költség nem haladja meg jelentősen a havi 250 EUR-t, bármilyen egészségügyi, pszichés, tanulási akadályozottság stb. problémával. Ilyen esetben nincs tételes igénylésére és tételes elszámolásra szükség, csak a rászorultságot bizonyító orvosi vagy egyéb dokumentumra (pszichológia szakvélemény stb.). 

Milyen költségekre nem igényelhető ez a támogatás?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása: vagyis olyan költségek, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének csak abban az esetben támogathatók, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségeknél. 

A pályázás módja

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet

Kötelező melléklet:

Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét. 

 • krónikus betegség esetén a betegség fennállását szakorvos által kiállított ambuláns lappal, zárójelentéssel vagy igazolással kell bizonyítani. 
  • Ez a dokumentum tartalmazza a betegség vagy fogyatékosság diagnózisát, a dokumentumot kiállító orvos munkahelyének nevét, címét, az orvos aláírását, pecsétjét. Az orvosi pecséten szereplő adatoknak olvashatónak kell lenniük.
  • Amennyiben az EESZT-ből (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térből) vagy más, az Interneten elérhető forrásból tölti le a pályázó a betegség vagy fogyatékosság fennállását bizonyító igazolást, szükséges azt a háziorvosával vagy a kezelőorvosával hitelesíttetni (lepecsételtetni és aláíratni.) 
  • Laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai lelet beküldése szükségtelen, és ilyen leletek önmagukban, klinikai szakorvos (belgyógyász, gasztro-enterológus, allergológus, ortopéd szakorvos stb.) által felállított diagnózis nélkül még klinikai laboratóriumi vizsgával rendelkező szakorvos bélyegzőjével ellátva sem fogadhatók el. Háziorvos által felállított diagnózis vagy kiállított igazolás megfelelő. 
  • Régóta fennálló, a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható krónikus betegség esetén, - amennyiben a pályázó csak a diétája fenntartására kér kiegészítő támogatást -, elegendő régebbi orvosi dokumentum benyújtása is, ha az megfelel a fent felsorolt kritériumoknak.
 • speciális diéta fenntartására kért támogatás esetén a csatolt szakorvosi leletnek tartalmaznia kell a diétára vonatkozó információt, vagy a diéta szükségességének egyértelműen következnie kell a diagnózisból. A diéta fenntartásához szükséges többletköltségeket a célországi árakra vonatkozó információval szükséges alátámasztani. Enélkül az igényelt támogatási összeg nem tekinthető kellően alátámasztottnak.
 • gyógyszerköltségre, hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, külföldi gyógytornára vonatkozó igénylés esetén szükséges a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított olyan dokumentum a betegségről, amely tartalmazza a diagnózist, valamint
  • gyógyszerigénylés eseténaz alkalmazott gyógyszereket, és azok adagját. (A háziorvos indokolt esetben akár 3-6 hónapra elegendő gyógyszert is felírhat.) 
  • amennyiben magyarországi kontrollvizsgálatokra, vagy kezelések miatti hazautazásra kér kiegészítő támogatást a pályázó, akkor a hazautazás szükségességére, indokára és gyakoriságára vonatkozó pontos információkat;
  • külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, gyógytornára igényelt támogatás esetén az arra vonatkozó konkrét javaslatot.

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a küldő intézmény koordinátorának (erasmus@metropolitan.hu):

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap  elektronikus verziója (xlsx fájl) 
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt, szkennelt, PDF verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

Benyújtandó dokumentumok: 

A benyújtandó dokumentumok megtalálhatóak a Coospacen.

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap  elektronikus verziója (xlsx fájl) 
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója 
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt, szkennelt, PDF verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt. 

A Tempus Közalapítvány honlapja: https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa 

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázás a tanulmányi és a szakmai gyakorlati mobilitásra való pályázáshoz hasonlóan két periódusban lehetséges. A pályázati periódusok kezdő és végdátumát a Tempus Közalapítvány határozza meg. A tavaszi periódusban az őszi mobilitáshoz, az őszi periódusban pedig a tavaszi mobilitáshoz lehet kiegészítő támogatásra pályázni. A pályázat benyújtható tanulmányi és szakmai mobilitáshoz egyaránt. 

A periódusokat a Nemzetközi Koordinációs Iroda a METU Hírlevélben, és Neptun üzenetben teszi közzé.  

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kórtörténeti összefoglaló alapján az igényelt támogatás jogosultságáról az orvosszakértők tesznek javaslatot.

A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt.,  a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A támogatás összege

A kórtörténeti összefoglaló alapján a kiegészítő támogatás jogosultságáról a mobilitás szempontjából vizsgálva az orvosszakértők tesznek javaslatot. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi a mobilitás során felmerülő összes többletköltséget.

Hallgatói mobilitások

 • Amennyiben a kiegészítő támogatásra benyújtott igényt alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Hallgatói mobilitás esetén a 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.

 • Abban az esetben, ha a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, a kiegészítő támogatás csak tételes igényléssel pályázható. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak

Az „esélyegyenlőségi támogatásban” más szempont szerint már támogatásra jogosult résztvevők esetén, (például gazdasági nehézség miatt támogatott hallgató, vagy munkatárs, aki fogyatékkal vagy tartós betegséggel él) kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi a mobilitás során felmerülő összes többletköltséget! Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor. 


A támogatás felhasználása, elszámolás 

A munkatársi mobilitások esetén, valamint azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, számlákkal kell igazolni a kiutazónak a mobilitás lezárultakor. 

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól (outgoing.erasmus@metropolitan.hu) vagy a Tempus Közalapítványtól (ka131@tpf.hu) kaphat.

Mellékletek: