Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program | Budapesti Metropolitan Egyetem

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program


A Budapesti Metropolitan Egyetem a 2024/2025. tanévre meghirdeti az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) keretből finanszírozott Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program pályázatot.

A pályázat forrását a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján biztosítja Budapesti Metropolitan Egyetem számára.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletben létrehozott Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) folytatása, amelyben lényeges változás, hogy a pályázatot az egyetemek hirdetik meg és az ösztöndíjak odaítéléséről is egyetemi szinten születik döntés.

A kiválósági ösztöndíj program célja a legkiválóbb hallgatók felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása, a kutatói kiválóság elismerése, valamint a kiemelkedő képességű fiatalok kutatói életpályán való elindulásának támogatása. A program meghirdetésre kerülő pályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan hallgatók és fiatal oktatók számára biztosított ösztöndíj-kerettel, akik eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A Budapesti Metropolitan Egyetem felhívására három külön kategóriában nyújthatnak be pályázatot az alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók, valamint a fiatal oktatók, kutatók.

A további, részletes pályázati feltételeket a Pályázati Felhívás tartalmazza. A pályázatokat 2024. június 10. és 2024. július 10. között lehet benyújtani, kizárólag elektronikus formában, a felhívásban megadott dokumentumok (kutatási terv vagy művészeti program, pályázati adatlap, pályázói nyilatkozat, az értékeléshez szükséges további dokumentumok) megküldésével.


Letölthető pályázati dokumentumok:

Pályázati Felhívás (EKÖP-24-METU)

Kutatási terv / Művészeti Program (beküldendő aláírva, PDF formátumban)

Pályázati adatlap (beküldendő Excel formátumban és aláírva, PDF formátumban is)

Pályázói nyilatkozat (beküldendő aláírva, PDF formátumban)