Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Együttműködő szervek tájékoztatója ​ | Budapesti Metropolitan Egyetem

Együttműködő szervek tájékoztatója ​

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 146. § szerint: az E-ügyintézési tv. 105. § (5) bekezdés b) pontja alapján az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti együttműködésre kijelölt, közfeladatot ellátó szerv a Budapesti Metropolitan Egyetem (továbbiakban: METU), mint felsőoktatási intézmény.

Az elektronikus kapcsolattartás, biztonságos kézbesítési szolgáltatás az ehhez kapcsolódó hivatali tárhely igénybevételével valósul meg [E-ügyintézési vhr. 84. § (1) bek.].

METU biztosítja hivatali tárhelyén (azaz hivatali kapu) az együttműködő szervek számára a biztonságos elektronikus kapcsolattartást.

Az együttműködő szervek az E-ügyintézési tv. 52. § (2) bekezdése értelmében – ha ezt törvény nem zárja ki – egymással elektronikus úton tartják a kapcsolatot. 

Az együttműködő szerv az ügy elintézéséhez vagy a feladatának ellátásához szükséges adatokat, iratokat, nyilatkozatokat, döntéseket az ügyfél terhelése nélkül maga szerzi be a másik együttműködő szervtől.

Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése alapján a METU információátadási szabályzatát a METU honlapján közzéteszi, amely IDE KATTINTVA érhető el.


Az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás csak biztonságos elektronikus kapcsolattartás útján történhet, amely biztosítja

 •  a nyilatkozattevő azonosíthatóságát,
 • a küldemény sértetlenségét,
 • a küldemény kézbesítésének igazolását és
 • a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát.


Az együttműködő szerv az ügy elintézéséhez vagy feladata ellátásához szükséges, más együttműködő szervnél keletkezett, vagy más együttműködő szerv által már beszerzett információkat, valamint az együttműködő szervnek az ügy elintézéséhez szükséges döntését vagy nyilatkozatát  - az E-ügyintézési törvényben meghatározott esetekben – ezen együttműködő szervtől elektronikus úton szerzi be. 


 • Elérhetőségünk:
  • A Budapesti Metropolitan Egyetem biztonságos, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel (Hivatali Kapu) rendelkező szervezeti egységei:
   • Jogi Iroda,
   • Kontrolling Igazgatóság,
   • Rektori Hivatal,
   • Számviteli Igazgatóság,
   • Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság


A Hivatali Kapu rövid neve:                                                                             KRID azonosítója:


 • METU-t érintő hatósági megkeresések telefonon történő fogadása: +36-1-273-3090 /6-os menüpont
 • A METU-nak címzett információátadási megkeresések e-mailen történő fogadása: metujog.kapu@metropolitan.hu
 • A METU székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
 • A Hivatali Kaput Ügyfelek nem használhatják.


2.Adattovábbítás

Adatokat a METU a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 3. számú mellékletének I/A. 4. pontjában, I/B. 4. pontjában, a 4. számú melléklet 5. pontjában és a 6.számú  melléklet 5. pontjában meghatározottak szerint  továbbíthat.