Szakdolgozatomban a feltörekvő magyar designerek marketingstratégájának módszereit vizsgálom. A dolgozat első fele elméleti, szekunder kutatómunkára épül, ahol a marketinghez és márkaépítéshez kapcsolódó alapfogalmakat mutatom be. A marketingeszköztár elemeinek részletes bemutatásával tisztázom a sokszor homályos kapcsolatot a reklám, a marketing és a PR között, majd a feltörekvő magyar márkák promóciós lehetőségeit tekintem át.

A továbbiakban kiemelek két, jelenleg népszerű csatornát, a WAMP designvásárt és a workshopokat (műhelymunka), mint személyes alkotói eseményeket. Kutatásom során mélyinterjú segítségével vizsgálom az előbbiekben említett két példa eredményességét, választ keresek arra, hogy egy feltörekvő tervező márkájának építése során milyen stratégiát és marketingeszközöket használ, valamint választ keresek arra is, hogy az adott márka imázsát és bevételeit miképp befolyásolhatja egy designvásáron való megjelenés vagy egy workshop jellegű esemény szervezése. Az interjút a Seertees tervezőpárosával készítettem, akiket új márkájuk építése közben szerzett tapasztalataikról kérdeztem, majd dolgozatom zárásaként a kutatómunka során gyűjtött tapasztalataimat összegezve készítettem számukra egy átfogó marketingstratégiát.