Dolgozatomban a kortárs szociális designt mutatom be. A bevezető részben elsőként a szociális design fogalmát, a témához kapcsolódó egyéb definíciókat, illetve a design ehhez tartozó szegmensének fejlődését, kialakulását, előzményeit ismertetem, valamint megemlítem Victor Papanek mérvadó szerepét. A dolgozat második részében bemutatom a kortárs szociális design főbb nemzetközi és hazai sikereit, díjazott produktumait és fontosabb projektjeit. Írásom e részében többek között kiemelem, hogy a szociális design milyen nagyobb szakaszokra bontható, valamint részletezem a lényeges különbségeket itthoni és külföldi színtéren, illetve kiemelem a szociális design díjazott produktumait is. Nagy hangsúlyt fektetek az Index-Díj és a Magyar Formatervezési Díj jelentőségére. Szakdolgozatom harmadik fejezetében fiktív projektemről írok. Részletesen kifejtem, hogy miért szeretnék konferenciát rendezni a szociálisan érzékeny design jegyében, miért tartom fontosnak, hogy országszerte ismertek legyenek a formatervezés szociális területén tevékenykedő tervezők és elméleti szakemberek. Projektem részleteit a konferencia megtervezésétől kezdve a Swot-analízisen át a pénzügyi tervig bezárólag taglalom. A dolgozat konklúziója egyrészt az, hogy külföldön a szociális design jelentős helyet foglal el a tervezési szemléletben, illetve leginkább a nemzetközileg elismert és díjazott produktumok és projektek járulnak hozzá a világ jobbá tételéhez, másrészt Magyarországon is megtalálhatóak innovatív termékek és tehetséges tervezők, akiknek céljuk a hátrányos helyzetűek segítése.