Dolgozatomban a szociális design szerepét és jelentőségét vizsgálom kortárs nemzetközi és magyar termékeken, projekteken keresztül. A bevezetést követő első fejezetben bemutatom a társadalmilag elkötelezett tervezés történetének legfontosabb állomásait a kezdetektől az ezredfordulóig. A további fejezetekben a szociális design fogalmának körüljárásával, annak főbb szegmenseire hozok példákat, legfőképp a tárgytervezés és építészet területéről. Elsőként olyan megoldásokat mutatok be, amelyek a testi és értelmi fogyatékossággal élő emberek számára, vagy az ő bevonásuk révén készültek. A második csoportban a szegénységben élők helyzetének javítását szolgáló munkák szerepelnek. Végül az utolsó rész a szociális design gyűjtőfogalmának közösségi aspektusára koncentrál, amely az átlagemberek mindennapjainak különböző területeit érinti, mint otthon, gondoskodás, munka, közlekedés és szabadidő. Mindezeket követően fejtem ki részletesen a projektfeladatomat, amelynek témája egy, a kortárs hazai formatervezés szociálisan érzékeny termékeit, projektjeit bemutató kiállítás teljes körű megszervezése. A társadalom, a környezet iránt felelősséget érző designerek szakértelmük, tájékozottságuk által sokrétű tudással járulnak hozzá az emberek életkörülményeinek, életminőségének javításához. Fontosnak tartom, hogy átfogó képet alkossak a design e területéről, hiszen ezek az előremutató kezdeményezések nagy hatással vannak, illetve lehetnek a jelenünkre és a jövőnkre nézve egyaránt.