Szakdolgozatom célja, hogy feltárjam azokat az összefüggéseket, amelyek az elmúlt években a divatipart alakították. Dolgozatom egészen a 19. századtól napjainkig nyújt betekintést az ipar alakulásába, változásába és fejlődésébe. Munkám során összefüggéseiben vizsgálom a fast fashion hatását a slow fashion irányzatára. Az egy évben kiadott kollekciók számának növekedése, a gyors tempó diktálása nagyban hozzájárult az ipar átalakulásához. Olyan nagyobb szegmenseket érintek, mint a luxus márkák, hazai és külföldi contemporary márkák, valamint a tömegtermelés által kialakult úgynevezett mass irányzat. A termelés globalizálódása és a gyártás fejlődő országokba vitele olcsóbb áruk előállítását teszi lehetővé. Mindez viszont egyet jelent a kész termékek minőségi változásaival. A túltermelés hatásait többféle aspektusból vizsgálom, az ipar sajátosságai mellett kitérek az általa okozott morális és erkölcsi dilemmákra. Említést teszek olyan divat alakulása általi etikai problémákról, mint a kizsákmányolás, gyermekmunka és munkakörülmények helyzete a fejlődő országokban. Kitérek továbbá olyan, manapság iránymutató eszmékre, mint a fenntarthatóság. A projektem témája a slow fashion jövője. A projekt formája kerekasztal beszélgetés. A divatszakma különböző szegmenseiben érdekelt személyeket hívok meg, akik kötetlen beszélgetés során igyekeznek felvázolni a divatipar lassabb irányzatainak jövőjét a “fast fashion” jelenléte mellett.