Szentendreiként mindenképpen szülővárosomhoz kapcsolódó témát kerestem, így dolgozatomban a Vajda Lajos Stúdió történeti változásait vizsgáltam meg. Először bemutattam Szentendre művészvárossá alakulását, ezt követően összegeztem a Vajda Lajos Stúdió életének legfontosabb momentumait, az alapítástól a kétezres évekig bezárólag. Elsősorban azt vizsgáltam, hogy milyen politikai közeg és általános művészeti megítélés vette körül kezdetben az alapító tagokat, és ehhez képest hogyan változott a Stúdió megítélése a jelenben. Kielemeztem a csoporton belüli ellentéteket, egységeket, és a Vajda Lajos Stúdió különböző korszakait, majd áttértem az új generációk megjelenésére. Végül az általam készített interjúkon keresztül igyekeztem olyan - sokszor bensőséges - kérdésekre választ kapni, melyek nyomtatásba nem feltétlen kerülnek. Összegzésül a Vajda Lajos Stúdió alapító-, és középgenerációs tagjainak meglátásait és véleményeit vetettem össze egymással, konklúzió reményében.