Szakdolgozatom tartalmát tekintve három részre bontható. Az első rész a rendezvény, és a rendezvényszervezés jelentésével és jelentőségével foglalkozik, melyek kialakulása egészen az ókorig nyúlik vissza, azonban minden korszakban más jelentőséget és formai megjelenést csatolhatunk hozzájuk. Az elmúlt évek során hatalmas fejlődés tapasztalható, a rendezvényszervezés szerepe egyre meghatározóbbá válik, ebből kifolyólag dolgozatomban részletesen ismertetem a lebonyolítási folyamat részeit.

Dolgozatom másik szerves részét képezi néhány nagyobb hazai és nemzetközi színtéren, évente ismétlődő esemény bemutatása az indulásuktól a mai működésig. A dolgozat végkifejlete egy általam elképzelt projekt, amely bemutatása az előzőekben tárgyalt elemeken alapszik. Az általam választott projekt egy komplex rendezvény, melyben a zene, a divat és a fotográfia világa találkozik.

Végeredményben a szakdolgozat kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy egy olyan projektet hozzak létre, amelyben megmutathatom a képzés során megszerzett tudásomat és képességeimet. Témámat érdekes kihívásnak találtam, ugyanis még a szakma képviselőjeként is akadtak olyan területek, ahol alapos kutatómunkára volt szükségem a dolgozatom megírásához.