Egy modern kori városnak rengeteg kihívással kell megküzdenie. Véleményem szerint a legnagyobb problémát az emberi kapcsolatok eltűnése okozza, ami nem csak ellehetetleníti az együttélést, de az ország kultúráját, gazdasági és társadalmi fejlődését is hátráltatja. A megoldást a kreatív ipar és kreatív osztály támogatásában látom, melynek tagjai olyan alternatív lehetőségeket kínálnak, amelyek segítségével az emberek újra egymásra találhatnak, egymáshoz közel kerülhetnek és egy nagy közösséggé kovácsolódhatnak. A dolgozatom Budapesten zajló, kulturális, művészeti és design szempontból is figyelemreméltó kezdeményezéseket mutat be, amelyek a közösségi élet, az emberek közötti kapcsolat, az együttműködési készségek kialakulását segítik elő kulturális tevékenységeken keresztül. A dolgozatomban felsorolt példákon jól látható, hogy az emberek nyitottak új értékek megalkotására. Ebből kiindulva Magyarország és Budapest fejlődését - a kreatív osztály megjelenésének teret engedve - a kulturális és a közösségi élet fellendítésében látom, amelyet egy Újbudán kialakított kulturális főutca megvalósításával képzelek el. Az új kreatív központ gazdasági, turisztikai és urbanisztikai szempontból is pozitívan hatna a városi életre.