Dolgozatomban a posztinternet jelenségből kiindulva vizsgálom meg, hogyan befolyásolják és változtatják a kortárs tapasztalataink a fotografikus médiumok újragondolását és újbóli felfedezését. Diplomamunkám első részében a posztinternet fogalmának szociokulturális és művészeti vonatkozásait vizsgálom, bemutatom lehetséges előzményeit és értelmezéseit, majd később rátérek dolgozatom fotográfiai vonatkozásaira, amelyben megvizsgálom az alkotó személyének változását a fotográfia kezdeteitől napjainkig. A személyes indíttatásaim részletezése után, egy szubjektív válogatás keretein belül összegyűjtött, laza tematikus csoportokba osztott alkotókon keresztül illusztrálom, hogyan jelennek meg a vizsgált művészek munkásságában a posztinternet és a posztfotografikus tendenciák keresztmetszetének jellemző vonásai. A dolgozat utolsó, projekt részében saját elképzelésemet ismertetem, amely egy potenciális jövőbeli terv elkészítéséhez alkalmas koncepciót ír le. Szakdolgozatomat egy experimentális jellegű kutatásnak tekintem, amelyben az olvasót egy utazásra invitálom a nemzetközi posztinternet művészet sokszínű világába.