Dolgozatomban a látás- és hallássérültek helyzetével foglalkoztam a számukra fejlesztett produktumokon keresztül. Elsőként a XXI. századi formatervezés főbb, témámhoz valamilyen mértékben kapcsolódó irányzatait mutatom be általánosan, majd egy-egy példán keresztül.
Az ezt követő részekben előbb a látássérültek, majd a hallássérültek eszközeinek fejlődéstörténetével és mai példáival foglalkoztam. A fejlődéstörténeti részt segédeszközönként kronologikus sorrendben véve, majd elérve a XX. századhoz, a tematikus megközelítést alkalmaztam. Miután végignéztem azokat a tárgyakat, amik azt a célt próbálják szolgálni, hogy érzékszerveiket kiegészítsék és segítsék a mindennapi életvitelben, bemutattam olyan játékokat és művelődési lehetőségeket, melyek specifikusan a fogyatékossággal élőknek szólnak. Azonban ezen eszközök és kikapcsolódási formák tárháza meglehetősen szegényesnek mondható. Dolgozatom elméleti részét lezárva a fogyatékossággal élők magyarországi helyzetét közelítettem meg statisztikai adatok, támogatottság és megítélés szempontjából. Az utóbbi aspektust egy általam készített, rövid kutatás keretében vizsgáltam. Szakdolgozatom zárásaként egy olyan projektet választottam, amely rendezvény formájában, az elméleti témámra épülve foglalkozik sérült emberek kérdéskörével. A rendezvény célja a technológiai fejlesztések megismerése, az integráció és az egymás felé irányuló kölcsönös megértés elősegítése.