Szakdolgozatomban az IKEA Csoport hátterét, felépítését és működését vizsgálom, megalakulásától napjainkig. Először felvázolom a skandináv modellt, mint gazdasági környezetet, amelyben az IKEA létrejött, majd időrendi sorrendben haladva bemutatom az IKEA fejlődésének főbb mérföldköveit, valamint az IKEA koncepció kialakulásának állomásait. Ezen belül az IKEA Magyarországi megjelenése és jelenléte külön alfejezetet kapott, melyben részletesebben bemutatom az IKEA magyar piacon elért sikereit. A negyedik fejezetben röviden leírom a Kamprad szféra felépítését, illetve külön bemutatom az IKEA Csoport eredményeit. A dolgozat második harmadában leírom, mit is takar tulajdonképpen IKEA koncepció, miből és hogyan épül fel, valamint nagy hangsúlyt fektetek egy számomra fontos témára, a fenntarthatóságra és a társadalmi felelősségvállalásra. Külön alfejezetben mutatom be az IKEA Alapítvány működését, konkrét példákon keresztül.
A szakdolgozat utolsó harmadában pedig az IKEA design-t mutatom be a skandináv gyökerektől kezdve a demokratikus design jelenlegi helyzetéig. A PS és a Stockholm kollekción keresztül ismertetem az IKEA két fő formatervezési vonalát, melyekhez konkrét példákat is társítok.