Szakdolgozatomban a fenntartható és ökotudatos design aktuális kérdéseit fejtem ki bővebben, belefoglalva a felelősségteljes tervező, valamint fogyasztó szerepét a társadalomban.
Elsősorban tisztázom a leggyakrabban említésre kerülő fogalmakat, amelyek egyben a legfontosabbak is a dolgozatomban, mint például a fenntartható design, ökotudatos design vagy épp a szociális design.
Másodsorban olyan tervezőket, terveket és megvalósított projekteket fogok bemutatni, amelyek az előbb említett témakörökben kiemelkedőek, emellett az ezeket összefogó díjakról és kezdeményezésekről is szó lesz bővebben. Kitérek a design szerepére és fontosságára, valamint azon a szempontokra, amelyek alapján megtervezésre kerül egy termék, mint az anyaghasználat, valamint az alkotó folyamatot megelőző kutatások és előzmények komplexitása.
Végül a design aktuális állapotát, nehézségeit elemzem, illetve megemlítem a jövő objektumainak tervezéséhez szükséges alapelveket is.