Dolgozatom témája a 21. századi magyarországi szociális design, amely a fogyatékkal élőknek segít. Kutatásom koncepciója, hogy bemutassam a 2000-2015 közötti időszakban ilyen szellemben alkotott magyarországi formatervezési produktumokat, illetve átfogóan és történetiségében elemezzem a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó nemzetközi design teóriákat, díjakat, környezet- és tárgykultúrát; kiemelve és elemezve a történelmileg fontosabb találmányokat a szociális design példáiból. Bemutatok számos okot, melyek kihatnak az egészségügyileg, szellemileg sérült és hátrányos helyzetű emberekre, valamint megoldásokat melyek segíthetik mindennapjaikat, a társadalomba való visszailleszkedést, a minél nagyobb önállóság elérését és a másoktól való függőségük minimalizálását.
Kutatásom során bemutatom az európai szociális design kialakulását, azon belül pedig azt, hogy Magyarországon hogyan alakult a 2000-es évek előtti és utáni években a szociális designnak ez az ágazata, amely újszerű meglátásokkal, ötletekkel, a megvalósíthatóság szempontjából segíti a fogyatékossággal élőket.
Személyes ügyemnek tekintem felhívni a figyelmet arra, miszerint társadalmilag felelősséget kell vállaljunk a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyekért.