Dolgozatom alapját a 19. századi orosz filozófia és irodalomtudomány mélyreható tanulmányozása adja. Ezen belül főként Dosztojevszkij és egyik legismertebb műve, a Bűn és bűnhődés köré épül kutatásom.  Először részletesen körbejárom a bűn fogalmát, mind bibliai, mind a regény oldaláról vett nézőpontból, majd Szondi Lipót sorsanalízisének segítségével próbálom megvizsgálni a Bűn és bűnhődés szereplőit és magát Dosztojevszkit. Ezt követően elemzem a 2010-ben a Musey d’Orsay-ban megrendezett kiállítást, melynek inspirációjául Dosztojevszkij remekműve szolgált.