Dolgozatomban a 20. század építészetének egyik összetett személyiségének, Le Corbusiernek, azon kutatási folyamatát dolgozom fel, ami az új építészet 5 pontjában és a Villa Savoye alakjában fogalmazódott meg. A lakás és az otthon fogalma átalakulóban volt, a megrendelő igényeihez és a funkciókhoz való igazodás, a nagypolgárság számára, a villa képében testesült meg A korszakban megjelent új technológiák és esztétikai rendszereknek a hatása megkérdőjelezhetetlenné vált, hiszen az öt pont egyike sem működhetne például a vasbeton nélkül. A társadalom körében elterjedt villaépítészet hatása Corbusier életművében is mérvadó szerepet töltött be, kutatásainak összegzése a négy kompozíció formájában valósult meg. A dolgozatban említett négy villának mindegyike magán hordozza az öt pont egyikét, így kerülve közelebb az épülethez, ahol az öt pont teljes valójában megjelent. Le Corbusier öt pontja olyan kardinális erővel bír, aminek hatása releváns a későbbi években, sőt napjainkban is.