Szakdolgozatomban a designra gyakorolt történelmi, gazdasági, társadalmi, és politikai hatásokat vizsgálom, de a fordítottja is világossá válik, vagyis a design hozzájárulása a mindenkori hatalom gazdasági és ideológiai motivációihoz. Azért tartom fontosnak felhívni a figyelmet a design és a háború összefüggéseire, – a hidegháborús időszakának leginkább az 1970-es évekig tartó szakaszáig – mert napjaink nyugati fogyasztói társadalmának uralója, és mozgatója nem más, mint a II. világháború után a gazdasági fellendülés kulcsfontosságú eszközévé váló design. Kutatásom célja, hogy bebizonyítsam a design kulcsfontosságú szerepét a modern árutermelésben, és értékesítésben, ami a második világháború, illetve a hidegháború alatt végbemenő események alakulásának egyik eredménye. Továbbá, hogy rávilágítsak arra, hogy a politikai vezetők a designt hatalmi törekvéseik elérésének eszközeként használták fel, amit több ízben is alátámasztok.